ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. W toku studiów studenci zaznajamiają się z regułami wpływu społecznego, zasadami dokonywania diagnozy i pomocy psychologicznej, sposobami rozwiązywania konfliktów, technikami obrazowania mózgu, nowoczesnymi metodami badawczymi.

  Studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie: korzystania z najnowszych trendów dotyczących budowy i działania mózgu, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, stosowania reguł wywierania wpływu społecznego, prowadzenia mediacji i negocjacji, stosowania wiedzy dotyczącej adaptacyjnych zdolności intelektualnych, diagnozowania sytuacji społecznej, interpretowania zjawisk w cyklu życia człowieka, planowania postępowania diagnostycznego, projektowania strategii interwencyjnych, rozróżniania ilościowych i jakościowych zaburzeń procesów psychicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Neuropsychologia
  • Psychologia edukacyjna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia w zarządzaniu i biznesie
  • Psychologia zdrowia

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Neuropsychologia
  • Psychologia edukacyjna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia w zarządzaniu i biznesie
  • Psychologia zdrowia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)