Psychologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku psychologia to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zakresie badania mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka.

Studia zazwyczaj trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

W trakcie kształcenia studenci poznają procesy psychiczne człowieka w różnych etapach jego rozwoju, jak również aktualne narzędzia diagnostyczne, związane z psychologią kliniczną i szkolną oraz metody prowadzenia badań naukowych, zasady kierowania zespołem i formułowania i wyrażania własnych opinii.

Absolwenci Psychologii przygotowani są do pracy między innymi w poradniach specjalistycznych, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, placówkach wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, firmach i agencjach human resources, firmach konsultingowych, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach poprawczych.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku psychologia, muszą mieć świadomość, że są to studia cieszące się niemalejącą popularnością, stąd konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku psychologia:

 • język polski,
 • biologia,
 • matematyka
 • Język obcy nowożytny
 • biologia,
 • historia,
 • WOS,
 • filozofia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia

               

W ramach rekrutacji na kierunek psychologia uczelnie organizują konkursy świadectw. W związku z tym warto przygotować się do egzaminu dojrzałości odpowiednio wcześnie. Wymagania rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.07.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.07.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 26.04.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 26.04.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 26.04.2021
do 31.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 26.04.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychologię

Współcześnie psychologia to niezwykle złożona dziedzina nauki, która obejmuje złożoną i interdyscyplinarna wiedzę.
Z tego też powodu efekty kształcenia na kierunku psychologia obejmują początkowo moduł podstawowy, dzięki któremu studenci zdobędą wiedzę z zakresu:
 • psychologii ogólnej
 • metodologii badań
 • diagnozy psychologicznej
 • psychometrii

 

Kolejne semestry nauki to wybór swojej ścieżki kariery w dziedzinie psychologii stosowanych, do których należą:
 • psychologia społeczna,
 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego,
 • psychologia pracy i organizacji,
 • psychologia edukacji.
 
Możliwości jest dużo, więc każdy powinien znaleźć specjalizację, która będzie odpowiadać jego zainteresowaniom. Studia kształcą także w zakresie umiejętności praktycznych, co jest realizowane poprzez warsztaty, prowadzenie badań, praktyki w zawodzie, czy uczestnictwo sesjach terapeutycznych i psychoanalitycznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modułu podstawowego obejmującego psychologię ogólną, diagnostykę psychologiczną oraz korzystania z narzędzi diagnostycznych,
 • treści kierunkowych: osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej oraz psychometrii,
 • biologicznych podstaw zachowań, wprowadzenia do psychologii oraz historii myśli psychologicznej,
 • etyki zawodu psychologa,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

O psychologii można powiedzieć, że jest to „nauka o duszy”, ponieważ nazwa tej dyscypliny naukowej pochodzi z języka greckiego, w którym psyche oznacza duszę, a logos słowo.
Właściwie każdego dnia – nawet nieświadomie – stykamy się z pewnymi elementami psychologii, to nieodłączna i ważna część naszego życia. Wsłuchanie się w nasz wewnętrzny głos pozwala na zachowanie równowagi i harmonii w życiu codziennym.
Psychologia czerpie z wielu innych dziedzin nauki, takich jak socjologia, antropologia, fizjologia oraz biologia, czy nawet filozofia.
Obecnie psychologia obejmuje wiele różnych dziedzin i działów, co absolwentom tego kierunku może dać wiele różnych możliwości na ciekawe zatrudnienie.
Psychologia rozwoju człowieka, psycholingwistyka, patopsychologia, czy neuropsychologia – to tylko nieznaczny ułamek działów, z którymi zapozna się każdy student. Jeżeli dostrzegasz w sobie duże pokłady empatii, od zawsze ciekawiły cię mechanizmy, mające wpływy na działanie ludzkiej psychiki, to psychologia jest kierunkiem niewątpliwie stworzonym dla ciebie. 
Psychika ludzka interesowała już największych myślicieli poprzednich epok, takich jak: Kartezjusz czy John Stuart Mill, ale zbieranie empirycznej wiedzy w tej dziedzinie zaczęło się w XIX wieku, a największy wpływ na rozpropagowanie tej nauki miał przede wszystkim Zygmunt Freud, ojciec psychoanalizy.
 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie lub jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku psychologia mają charakter zazwyczaj pięcioletnich studiów jednolitych i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zdarzają się uczelnie, które realizjują program kształcenia w formie studiów I stopnia - licencjackich oraz studiów II stopnia - magisterskich.
Wiele uczelni stara się zapewnić komfortowe warunki kształcenia, więc coraz częściej na rynku akademickim pojawiają się możliwości zarówno stacjonarnego oraz niestacjonarnego trybu edukacji. Nowością jest także możliwość realzacji studiów w formie online.
Jednak program nauki jest dla każdego z trybów kształcenia taki sam, więc studenci, decydujący się na niestacjonarną formę dydaktyki, muszą się liczyć z intensyfikacją działań związanych z przyswajaniem wiedzy.
 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Pierwsze dwa lata nauki przemyślane są tak, by dać studentom podstawową wiedzę, którą stopniowo będzie można rozszerzać. Także początkowo osoby, które wybrały ten kierunek zatkną się z przedmiotami takimi jak:
 • wstęp do psychologii
 • metodologia badań
 • psychologia procesów poznawczych
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia eksperymentalna
 • logika
 • filozofia

 

Równolegle studenci będą poznawać zagadnienia związane z historią myśli psychologicznej, by współczesną wiedzę móc odnieść do wcześniejszych i niejednokrotnie rewolucyjnych dokonań. Przedmiotem, który może spędzać sen z powiek wielu studentów jest niewątpliwie statystyka, która wymaga wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, czy ogólnie rozumianej analizy danych.

Podczas kolejnych trzech lat kształcenia studenci będą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i zdrowotnej, poznają zagadnienia związane z psychologią osobowości, nauczą się stawiania diagnoz psychologicznych i będą kształtować umiejętności prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego.
Na tym etapie nauki studenci wybierają także ścieżki specjalizacyjne, mogą to być przykładowo:
 • psychoterapia
 • psychologia sądowa
 • neuropsychologia
 • psychologia kliniczna dziecka i rodziny

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza i umiejętności, jakie zdobędą studenci podczas nauki na kierunku psychologia, są wyjątkowo rozległe. Zapoznasz się z podstawami teoretycznymi z procesów poznawczych, psychologii ogólnej.
Naczelnym celem kształcenia jednak jest wykorzystanie tej wiedzy już podczas bezpośredniej praktyki zawodowej.
Przyszli absolwenci nauczą się, jak swoje kwalifikacje wykorzystać w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, doradztwa, czy pomocy psychologicznej.
 
4. Gdzie studiować psychologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek psychologia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

PSYCHOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia?

Ile trwają studia na kierunku psychologia?

Studia na kierunku psychologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Psychologia to jeden z tych nielicznych kierunków, który na większości uczelni zachował swoją jednolitą formę pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że wykształcenie przyszłego psychologa nie rozbija się na dwa stopnie edukacyjne, co charakterystyczne jest dla większości innych polskich kierunków. Kończąc naukę, studenci od razu przystępują do obrony egzaminu magisterskiego i to on stanowi o zakończeniu edukacji z sukcesem. 
Warto jednak zaznaczyć, że kilka uczelni niepublicznych oferuje studia na kierunku psychologia na studiach I oraz II stopnia.
Trudy edukacji jednak zostają wynagrodzone profesjonalnym i rzetelnym wykształceniem, które daje możliwość atrakcyjnej ścieżki kariery w przyszłości.

Czas trwania studiów na kierunku psychologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA STUDIA II STOPNIA

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek psychologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

biologia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny UJ
Przedmioty:

biologia, historia, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku psychologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
90
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
90
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
50
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
90
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
180
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny UJ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek psychologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
31
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
25,5
Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
468
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
252
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
103.30
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny UJ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
80,4
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
87
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia?

Czy te studia są dla ciebie
Studia na kierunku psychologia cieszą się od lat niegasnącą popularnością, przez co konkurencja podczas rekrutacji jest dość duża i wymaga od aplikantów dużego zaangażowania i determinacji.
Każda osoba, która zainteresowana jest tymi studiami w pierwszej kolejności powinna sprawdzić, jakie zasady rekrutacji obowiązują na danej uczelni.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Im większa liczba przedmiotów rozszerzonych z puli dodatkowej, tym większa szansa na realne przyjęcie na psychologię. Uczelnie wyznaczają swoje przeliczniki punktowe, które określonym przedmiotom i poziomom (podstawowy / rozszerzony) nadają dodatkową wagę i dopiero po odpowiednim ich przeliczeniu zostaje podjęta decyzja o przejęciu bądź odrzuceniu danego kandydata.
W przypadku posiadania tzw. starej matury studenci muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami, ponieważ matematyka jest wysoko punktowanym przedmiotem. Część uczelni informuje, że aplikanci ze starą maturą mogą ubiegać się jedynie o studia w trybie zaocznym.
Osoby, chcące rozpocząć studia na kierunku psychologia, muszą liczyć się z dużą konkurencją, dlatego ważne jest, by na bieżąco obserwować, czy wymogi rekrutacyjne nie ulegają żadnym zmianom.
 
 

W Polsce większość ośrodków akademickich swoją rekrutację na kierunek psychologia opiera o konkurs świadectw maturalnych. Oznacza to, że spośród kandydatów zostają wybrani ci z największą liczbą zdobytych punktów. W przypadku kierunku psychologia przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę – oczywiście na poziomie rozszerzonym – to język polski, język obcy nowożytni, biologia oraz matematyka.

 

Proces rekrutacji
Decydując się na złożenie aplikacji, warto jest także prześledzić jak wygląda cały formalny proces rekrutacji, który obejmuje nie tylko wymogi punktowe, lecz także kwestie związane z dokonaniem opłaty zapisowej, czy dostarczeniem odpowiednich dokumentów (już po zakończeniu rekrutacji) takich jak podanie, kopie dowodu oraz komplet zdjęć. Brak okazania tych dokumentów stanowi dla rekruterów informację o rezygnacji ze studiów.
Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są wyjątkowo zróżnicowane. Rzetelne wykształcenie i umiejętności sprawiają, że psychologowie nieustannie cieszą się dużą popularnością na aktualnym rynku pracy.
Współcześnie właściwie każdy sektor zatrudnia sztab wykwalifikowanych psychologów. Jednak w zależności od wybranej specjalizacji, czy preferencji danego absolwenta, ścieżki kariery mogą przebiegać w sposób zróżnicowany. 
Psychologowie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie przede wszystkim w szkołach, czy wszelkiego rodzaju innych placówkach edukacyjnych, gdzie potrzebna jest doraźna lub długofalowa pomoc skierowana w stronę dzieci i młodzieży.
Absolwenci tego kierunku dysponują ogromem umiejętności, które pozwalają na monitorowanie prawidłowego rozwoju młodych ludzi. Obciążająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca może być praca podjęta w sektorze resocjalizacji (ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy poprawcze, więzienia), bowiem wytrwałość w podejmowaniu działań i praktyk może przynieść wymierne i widoczne efekty.
Absolwenci kierunku psychologia przygotowani są przede wszystkim do zatrudnienia w różnego typu ośrodkach klinicznych. Podczas pracy w takim miejscu absolwenci będą nie tylko diagnozować, lecz także zapewniać opiekę terapeutyczną osobom, które dotknięte są wszelkiego typu zaburzeniami.
Zakres obowiązków psychologa klinicznego jest rozbudowany i obejmuje przede wszystkim sesje terapeutyczne, różnego rodzaju warsztaty, czy wdrażanie odpowiednich form leczenia.
Interesujące zatrudnienie dla przyszłych psychologów mogą oferować poradnie psychologiczne, gdzie absolwenci mogą podejmować różnego rodzaju aktywności – sesje grupowe, terapie organizowane dla par, psychoterapia, czy warsztaty rozwojowe.
Świadomość związana z wpływem równowagi psychicznej na inne dziedziny życia staje się coraz większa, a to automatycznie przekłada się na większe zainteresowanie świadczeniami psychologiczno- doradczymi w społeczeństwie.
 
Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • psycholog w placówkach ochrony zdrowia,
 • pracownik w ośrodkach opieki społecznej czy penitencjarnej,
 • psycholog w przedsiębiorstwach,
 • pracownik w organizacjach samorządowych,
 • psycholog w ośrodkach edukacyjnych

 

Praca po studiach

Każdy absolwent po ukończeniu tego kierunku ma szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Placówki ochrony zdrowia, szkoły, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe – we wszystkich tych miejscach wykwalifikowany psycholog znajdzie zatrudnienie, ponieważ współczesne społeczeństwo coraz częściej dostrzega potrzebę dbania o wewnętrzną harmonię psychiczną.
 
Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:
 • mediator
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. badania opinii społecznych
 • specjalista ds. public relations
 • opiekun społeczny
 • pedagog
 • analityk społeczny
 • psycholog biznesu
 • wychowawca

 

Ponadto absolwenci mogą rozpocząć prywatną praktykę psychologiczną i prowadzić różnego rodzaju sesje terapeutyczne czy warsztaty. Atrakcyjną ścieżką rozwoju zawodowego może być podjęcie dalszej kariery naukowej, prowadzenie badań, przeprowadzanie eksperymentów z zakresu psychologii, czy publikowanie artykułów w specjalistycznych czasopismach psychologicznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów zawsze stanowi pewne wyzwanie i wiąże się z wieloma wątpliwościami, niepewnością i strachem przed tym, co nieznane i nowe. Studia na kierunku psychologia przy odpowiednim zaangażowaniu mogą zaoferować naprawdę bardzo dużo.

Karolina, studentka psychologii, mówi:

Wybór psychologii na kierunek studiów musi wiązać się z pasją. Mnie od zawsze fascynowały meandry funkcjonowania ludzkiej psychiki. Psychologia otwiera oczy, uczy empatii, zrozumienia. To studia, dzięki którym zdobywam nie tylko zawód, lecz także poznaję siebie.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PSYCHOLOGIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Komentarze (5)

Studentka psychologii odpowiedz

Tutaj warto poprawić, że studia niestacjonarne, nie oznaczają tylko studiowania w weekendy. Na niektórych uczelniach m.in Uniwersytet Śląski w Katowicach jest psychologia niestacjonarna wieczorowa. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku (a od tego roku do piątku) w godz od 15:50 - 20:30. Materiał jest ten sam, egzaminy te same, co w trybie dziennym :) Psychologia jest bardzo intrygującym kierunkiem, ale dla osób, które pasjonują się nią, ponieważ nie należy do najłatwiejszych :)

Usatysfakcjonowana, ale bez różowych okularów odpowiedz

Studia ciekawe, ale to niełatwa droga zawodowa. Brakuje informacji, że samo otrzymanie mgr to (tak jak przy medycynie czy prawie) dopiero początek drogi zawodowej. Żeby zdobyć miano klinicysty nie wystarczy wybór specjalności klinicznej podczas studiów. Trzeba wziąć udział w naborze, odbyć wymaganą liczbę godzin pracy w szpitalu, potem zaliczyć egzaminy - oczywiście, za które się płaci. Żeby zostać psychoterapeutą, potrzeba 4 lat dalszej (płatnej) edukacji w szkole psychoterapeutycznej. Żeby trafić do poradni ped.-psych. czy do szkoły, trzeba ukończyć minimum podyplomówkę pedagogiczną, itd. I jest też ogromna rozpiętość zarobków w tej branży. Można pracować w poradni (wojskowej czy szpitalnej) za minimalną krajową, a można w prywatnym przedszkolu, za 5-6 tysięcy brutto. Nie jest też łatwo otrzymać pełen etat psychologa, większość moich znajomych łączy pracę w dwóch, a nawet trzech miejscach na raz.

Katarzyna odpowiedz

Studia psychologiczne to świetny wybór. Praca zawsze będzie. I to bardzo plastyczna. Można być psychoterapeutą, psychologiem klinicznym, psychoonkologiem, można też pracować bardziej w klimatach biznesowych np. jako rekruter, ponieważ testy psychologiczne stosuje się coraz częściej w dobrych firmach,

Kasia odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Według mnie najlepiej studiować psychologię (i nie tylko :D) na medyku w Łodzi. Traktują tam studentów jak ludzi, nie to co na niektórych uczelniach. Ich strona: http://www.medyk.edu.pl/

Również Kasia W odpowiedzi do: Kasia odpowiedz

Bez urazy ale czy tem sam kierunek stubiowałas w kilku uczelniach?rozumiem wyrazić dobrą opinie ale nie umniejszaj innym jeżeli coś słyszałaś od kogoś że tam jest gorzej...