Psychologia studia - kierunek studiów

O psychologii można powiedzieć, że jest to „nauka o duszy”, ponieważ nazwa tej dyscypliny naukowej pochodzi z języka greckiego, w którym psyche oznacza duszę, a logos słowo. Właściwie każdego dnia – nawet nieświadomie – stykamy się z pewnymi elementami psychologii, to nieodłączna i ważna część naszego życia. Wsłuchanie się w nasz wewnętrzny głos pozwala na zachowanie równowagi i harmonii w życiu codziennym. Psychologia czerpie z wielu innych dziedzin nauki, takich jak socjologia, antropologia, fizjologia oraz biologia, czy nawet filozofia.
Obecnie psychologia obejmuje wiele różnych dziedzin i działów, co absolwentom tego kierunku może dać wiele różnych możliwości na ciekawe zatrudnienie. Psychologia rozwoju człowieka, psycholingwistyka, patopsychologia, czy neuropsychologia – to tylko nieznaczny ułamek działów, z którymi zapozna się każdy student. Jeżeli dostrzegasz w sobie duże pokłady empatii, od zawsze ciekawiły cię mechanizmy, mające wpływy na działanie ludzkiej psychiki, to psychologia jest kierunkiem niewątpliwie stworzonym dla ciebie. 
Psychika ludzka interesowała już największych myślicieli poprzednich epok, takich jak: Kartezjusz czy John Stuart Mill, ale zbieranie empirycznej wiedzy w tej dziedzinie zaczęło się w XIX wieku, a największy wpływ na rozpropagowanie tej nauki miał przede wszystkim Zygmunt Freud, ojciec psychoanalizy.
 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku psychologia, muszą mieć świadomość, że są to studia cieszące się niemalejącą popularnością, stąd konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka. Na studia zostają przyjęci tylko najlepsi kandydaci, których wyniki egzaminów maturalnych nie będą budzić żadnych wątpliwości.

Przedmioty dodatkowe, które najczęściej brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji, to przykładowo biologia, chemia, geografia, historia, czy fizyka. Warunkiem jest, by przynajmniej jeden z tych dodatkowych przedmiotów zdawany był na poziomie rozszerzonym. W ramach rekrutacji na kierunek psychologia uczelnie organizują konkursy świadectw, więc uwzględniane są tylko te najlepsze świadectwa maturalne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Psychologia  stopień: (I)

Psychologia  stopień: (I)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)

Politologia  stopień: (I)  (II)

Politologia  stopień: (I)  (II)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku politologia

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Specjalności na kierunku psychologia

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Psychologia  stopień: (Jednolite)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychologię

Program studiów
Współcześnie psychologia to niezwykle złożona dziedzina nauki, która obejmuje złożoną i interdyscyplinarna wiedzę. Z tego też powodu efekty kształcenia na kierunku psychologia obejmują początkowo moduł podstawowy, dzięki któremu studenci zdobędą wiedzę z zakresu:
 • psychologii ogólnej
 • metodologii badań
 • diagnozy psychologicznej
 • psychometrii

 

Kolejne semestry nauki to wybór swojej ścieżki kariery w dziedzinie psychologii stosowanych, do których należą: psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, czy psychologia edukacji. Możliwości jest dużo, więc każdy powinien znaleźć specjalizację, która będzie odpowiadać jego zainteresowaniom. Studia kształcą także w zakresie umiejętności praktycznych, co jest realizowane poprzez warsztaty, prowadzenie badań, praktyki w zawodzie, czy uczestnictwo sesjach terapeutycznych i psychoanalitycznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modułu podstawowego obejmującego psychologię ogólną, diagnostykę psychologiczną oraz korzystania z narzędzi diagnostycznych,
 • treści kierunkowych: osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej oraz psychometrii,
 • biologicznych podstaw zachowań, wprowadzenia do psychologii oraz historii myśli psychologicznej,
 • etyki zawodu psychologa,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia mają charakter pięcioletnich studiów jednolitych i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Wiele uczelni stara się zapewnić komfortowe warunki kształcenia, więc coraz częściej na rynku akademickim pojawiają się możliwości zaocznego trybu edukacji. Jednak program nauki jest dla każdego z trybów kształcenia taki sam, więc studenci, decydujący się na niestacjonarną formę dydaktyki, muszą się liczyć z intensyfikacją działań związanych z przyswajaniem wiedzy.
 

2. Program studiów i przedmioty

Pierwsze dwa lata nauki przemyślane są tak, by dać studentom podstawową wiedzę, którą stopniowo będzie można rozszerzać. Także początkowo osoby, które wybrały ten kierunek zatkną się z przedmiotami takimi jak:
 • wstęp do psychologii
 • metodologia badań
 • psychologia procesów poznawczych
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia eksperymentalna
 • logika
 • filozofia

 

Równolegle studenci będą poznawać zagadnienia związane z historią myśli psychologicznej, by współczesną wiedzę móc odnieść do wcześniejszych i niejednokrotnie rewolucyjnych dokonań. Przedmiotem, który może spędzać sen z powiek wielu studentów jest niewątpliwie statystyka, która wymaga wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, czy ogólnie rozumianej analizy danych.

Podczas kolejnych trzech lat kształcenia studenci będą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i zdrowotnej, poznają zagadnienia związane z psychologią osobowości, nauczą się stawiania diagnoz psychologicznych i będą kształtować umiejętności prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Na tym etapie nauki studenci wybierają także ścieżki specjalizacyjne, mogą to być przykładowo:
 • psychoterapia
 • psychologia sądowa
 • neuropsychologia
 • psychologia kliniczna dziecka i rodziny

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza i umiejętności, jakie zdobędą studenci podczas nauki na kierunku psychologia, są wyjątkowo rozległe. Zapoznasz się z podstawami teoretycznymi z procesów poznawczych, psychologii ogólnej. Naczelnym celem kształcenia jednak jest wykorzystanie tej wiedzy już podczas bezpośredniej praktyki zawodowej. Przyszli abiturienci nauczą się, jak swoje kwalifikacje wykorzystać w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, doradztwa, czy pomocy psychologicznej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

PSYCHOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia?

Ile trwają studia na kierunku psychologia?

Psychologia to jeden z tych nielicznych kierunków, który zachował swoją jednolitą formę pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że wykształcenie przyszłego psychologa nie rozbija się na dwa stopnie edukacyjne, co charakterystyczne jest dla większości innych polskich kierunków. Kończąc naukę, studenci od razu przystępują do obrony egzaminu magisterskiego i to on stanowi o zakończeniu edukacji z sukcesem.
Podział studiów na dwa stopnie nie byłby możliwy, z tego względu, że pierwsze dwa lata nauki to poznanie przede wszystkim podstaw. Samo ich poznanie to jeszcze zbyt mało, by otrzymać profesjonalne wykształcenie z zakresu psychologii, które dawałoby szansę na rozwojowe i interesujące zatrudnienie. Potencjalni absolwenci posiadaliby zaledwie zalążek wiedzy z tej rozbudowanej i wymagającej dziedziny.
Trudy jednolitej edukacji jednak zostają wynagrodzone profesjonalnym i rzetelnym wykształceniem, które daje możliwość atrakcyjnej ścieżki kariery w przyszłości.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA STUDIA II STOPNIA

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia?

Czy te studia są dla ciebie
Studia na kierunku psychologia cieszą się od lat niegasnącą popularnością, przez co konkurencja podczas rekrutacji jest dość duża i wymaga od aplikantów dużego zaangażowania i determinacji. Każda osoba, która zainteresowana jest tymi studiami w pierwszej kolejności powinna sprawdzić, jakie zasady rekrutacji obowiązują na danej uczelni.
 

W Polsce większość ośrodków akademickich swoją rekrutację na kierunek psychologia opiera o konkurs świadectw maturalnych. Oznacza to, że spośród kandydatów zostają wybrani ci z największą liczbą zdobytych punktów. W przypadku kierunku psychologia przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę – oczywiście na poziomie rozszerzonym – to język polski, język obcy nowożytni, biologia oraz matematyka.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Im większa liczba przedmiotów rozszerzonych z puli dodatkowej, tym większa szansa na realne przyjęcie na psychologię. Uczelnie wyznaczają swoje przeliczniki punktowe, które określonym przedmiotom i poziomom (podstawowy / rozszerzony) nadają dodatkową wagę i dopiero po odpowiednim ich przeliczeniu zostaje podjęta decyzja o przejęciu bądź odrzuceniu danego kandydata.
W przypadku posiadania tzw. starej matury studenci muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami, ponieważ matematyka jest wysoko punktowanym przedmiotem. Część uczelni informuje, że aplikanci ze starą maturą mogą ubiegać się jedynie o studia w trybie zaocznym.
Osoby, chcące rozpocząć studia na kierunku psychologia, muszą liczyć się z dużą konkurencją, dlatego ważne jest, by na bieżąco obserwować, czy wymogi rekrutacyjne nie ulegają żadnym zmianom.
 
Proces rekrutacji
Decydując się na złożenie aplikacji, warto jest także prześledzić jak wygląda cały formalny proces rekrutacji, który obejmuje nie tylko wymogi punktowe, lecz także kwestie związane z dokonaniem opłaty zapisowej, czy dostarczeniem odpowiednich dokumentów (już po zakończeniu rekrutacji) takich jak podanie, kopie dowodu oraz komplet zdjęć. Brak okazania tych dokumentów stanowi dla rekruterów informację o rezygnacji ze studiów.
Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są wyjątkowo zróżnicowane. Rzetelne wykształcenie i umiejętności sprawiają, że psychologowie nieustannie cieszą się dużą popularnością na aktualnym rynku pracy. Współcześnie właściwie każdy sektor zatrudnia sztab wykwalifikowanych psychologów. Jednak w zależności od wybranej specjalizacji, czy preferencji danego abiturienta, ścieżki kariery mogą przebiegać w sposób zróżnicowany. 
Psychologowie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie przede wszystkim w szkołach, czy wszelkiego rodzaju innych placówkach edukacyjnych, gdzie potrzebna jest doraźna lub długofalowa pomoc skierowana w stronę dzieci i młodzieży. Absolwenci tego kierunku dysponują ogromem umiejętności, które pozwalają na monitorowanie prawidłowego rozwoju młodych ludzi. Obciążająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca może być praca podjęta w sektorze resocjalizacji (ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy poprawcze, więzienia), bowiem wytrwałość w podejmowaniu działań i praktyk może przynieść wymierne i widoczne efekty.
Abiturienci kierunku psychologia przygotowani są przede wszystkim do zatrudnienia w różnego typu ośrodkach klinicznych. Podczas pracy w takim miejscu absolwenci będą nie tylko diagnozować, lecz także zapewniać opiekę terapeutyczną osobom, które dotknięte są wszelkiego typu zaburzeniami. Zakres obowiązków psychologa klinicznego jest rozbudowany i obejmuje przede wszystkim sesje terapeutyczne, różnego rodzaju warsztaty, czy wdrażanie odpowiednich form leczenia.
Interesujące zatrudnienie dla przyszłych psychologów mogą oferować poradnie psychologiczne, gdzie absolwenci mogą podejmować różnego rodzaju aktywności – sesje grupowe, terapie organizowane dla par, psychoterapia, czy warsztaty rozwojowe. Świadomość związana z wpływem równowagi psychicznej na inne dziedziny życia staje się coraz większa, a to automatycznie przekłada się na większe zainteresowanie świadczeniami psychologiczno- doradczymi w społeczeństwie.
 
Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • psycholog w placówkach ochrony zdrowia,
 • pracownik w ośrodkach opieki społecznej czy penitencjarnej,
 • psycholog w przedsiębiorstwach,
 • pracownik w organizacjach samorządowych,
 • psycholog w ośrodkach edukacyjnych

 

Praca po studiach

Każdy absolwent po ukończeniu tego kierunku ma szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Placówki ochrony zdrowia, szkoły, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe – we wszystkich tych miejscach wykwalifikowany psycholog znajdzie zatrudnienie, ponieważ współczesne społeczeństwo coraz częściej dostrzega potrzebę dbania o wewnętrzną harmonię psychiczną.
Ponadto abiturienci mogą rozpocząć prywatną praktykę psychologiczną i prowadzić różnego rodzaju sesje terapeutyczne czy warsztaty. Atrakcyjną ścieżką rozwoju zawodowego może być podjęcie dalszej kariery naukowej, prowadzenie badań, przeprowadzanie eksperymentów z zakresu psychologii, czy publikowanie artykułów w specjalistycznych czasopismach psychologicznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów zawsze stanowi pewne wyzwanie i wiąże się z wieloma wątpliwościami, niepewnością i strachem przed tym, co nieznane i nowe. Studia na kierunku psychologia przy odpowiednim zaangażowaniu mogą zaoferować naprawdę bardzo dużo.

Karolina, studentka psychologii, mówi:

Wybór psychologii na kierunek studiów musi wiązać się z pasją. Mnie od zawsze fascynowały meandry funkcjonowania ludzkiej psychiki. Psychologia otwiera oczy, uczy empatii, zrozumienia. To studia, dzięki którym zdobywam nie tylko zawód, lecz także poznaję siebie.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PSYCHOLOGIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Komentarze (2)

Kasia odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Według mnie najlepiej studiować psychologię (i nie tylko :D) na medyku w Łodzi. Traktują tam studentów jak ludzi, nie to co na niektórych uczelniach. Ich strona: http://www.medyk.edu.pl/

Również Kasia W odpowiedzi do: Kasia odpowiedz

Bez urazy ale czy tem sam kierunek stubiowałas w kilku uczelniach?rozumiem wyrazić dobrą opinie ale nie umniejszaj innym jeżeli coś słyszałaś od kogoś że tam jest gorzej...