• FINANCE AND ACCOUNTING FOR BUSINESS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku Finance and Accounting for Business wprowadzą Cię w świat współczesnych finansów i rachunkowości, określanej mianem "języka biznesu". Pozwolą zdobyć aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu: finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych w różnych warunkach, zarządzania ryzykiem oraz opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Przewagą kierunku jest możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, co niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  Finance and Accounting for Business (FAB) to idealne połączenie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości! Studia w języku angielskim otworzą Ci drogę do międzynarodowych kontaktów i relacji, a praktyczne podejście do kierunku pozwoli zdobyć pracę już trakcie studiów w katowickich oddziałach firm takich, jak np. PwC, Capgemini, Accenture, KPMG, Deloitte EY, itp.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na kierunek International Business oraz Finance and Accounting for Business muszą udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się: zdanie matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 80% lub rozszerzonym z wynikiem minimum 55%, zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim, przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim, przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na pierwszy rok studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, po złożeniu kompletu dokumentów i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)