Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ×

ul. 1 Maja 50,

40-287 Katowice

tel. +48 32 257 70 00

http://www.ue.katowice.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. Podanie na studia wydrukowane z systemu IRK.
2. Oryginał świadectwa dojrzałości. 
3. Dowód osobisty.
4. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego - w przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim. 
5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty można złożyć osobiście, a także może je przynieść za kandydata rodzic lub inna wskazana przez kandydata osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Dokumenty przyjmowane są w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie rekrutacji opublikowanym na stronie internetowej uczelni. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty może przynieść za kandydata rodzic lub inna wskazana przez kandydata osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Kserokopie oryginałów dokumentów wykonują i poświadczają za zgodność upoważnieni pracownicy uniwersytetu na miejscu przy składaniu dokumentów. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty może złożyć za kandydata rodzic lub inna wyznaczona przez kandydata osoba. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Tylko w przypadku tzw. starej matury.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia na dowolny kierunek studiów, w ramach limitów miejsc ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów, na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną oraz oryginału dokumentu wydanego przez Komitet Główny danej olimpiady. Z uprawnień określonych w uchwale laureaci i finaliści olimpiad mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe ustalane są przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Poprzez zmianę statusu w systemie IRK na przyjęty lub nieprzyjęty.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Po zakwalifikowaniu do przyjęcia konieczne jest jeszcze dostarczenie dokumentów aby zostać przyjętym na studia. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Na indywidualny numer konta widoczny w systemie IRK, korzystając z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonując przelewu przez Internet

Co wpisać w tytule przelewu?+

Dane do przelewu w tym nazwę i adres odbiorcy, numer konta, kwotę i tytuł przelewu kandydat znajdzie w systemie IRK. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji opublikowanym na stronie uniwersytetu. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w wymaganym terminie podanie o przyjęcie na studia nie będzie rozpatrywane. 
Jeżeli kandydat wniesie opłatę w terminie, ale nie zostanie zaksięgowana w terminie, należy przesłać potwierdzenie przelewu na maila: rekrutacja@uekat.pl

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie jest wymagane, aby przelew był zrobiony z rachunku bankowego kandydata. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: języka obcego i drugiego przedmiotu wskazanego przez kandydata (do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka (lub fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym przez 2015 rokiem), wiedza o społeczeństwie lub język polski (tylko w przypadku kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna)).

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (po 2004 roku w liceach ogólnokształcących lub po roku 2005 w technikach tzw. nowej maturze) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie kwalifikacyjnym, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Maksymalnie 3 kierunki studiów: jeden kierunek główny i dwa alternatywne. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.
Zdjęcie należy zamieścić w terminie dotyczącym rejestracji w IRK. 
 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (11)

Agnieszka Ocena odpowiedz

UE Katowice to miejsce, gdzie mogę oprócz studiowania realizować swoje pasje. Plusem jest wiele kół naukowych i organizacji studenckich na uczelni, gdzie można zdobywać doświadczenie i poznać świetnych ludzi. W Katowicach, ale też na UE odbywa się mnóstwo wydarzeń z udziałem polskich i zagranicznych gości, co uważam za mega atut. Polecam. Agnieszka

Szymon Ocena odpowiedz

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnią, w której każdy zainteresowany światem biznesu odnajdzie kierunek dla siebie oraz przestrzeń, w której będzie chciał się rozwijać

Radek Ocena odpowiedz

Chciałem studiować w Katowicach i na bardzo dobrej uczelni. Jedno z drugim dało Uniwersytet Ekonomiczny. Cieszę się, że tu jestem. Zajęcia są ciekawe, wykładowcy to doświadczeni praktycy, a koledzy z roku to tacy sami pasjonaci jak ja.

Aneta Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to strzał w dziesiątkę. Można zdobyć tutaj nowoczesną wiedzę, a także umiejętności, które wydają się dzisiaj niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Patryk Ocena odpowiedz

Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym, ponieważ chciałem uczyć się w rodzinnym mieście i rozwijać w przyszłościowej dziedzinie. Mój przepis na studia był bardzo prosty i co najważniejsze, trafiony w dziesiątkę.

Sylwia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to bardzo dobra uczelnia, która oferuje ciekawe kierunki i ścieżki kształcenia. Co równie ważne, dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.

Rafał Ocena odpowiedz

Idąc na studia nie miałem wyraźnie sprecyzowanych planów odnośnie specjalności, w której chciałem się rozwijać. Dopiero później pomyślałem o tym, aby zrobić pożytek z tego, że zawsze byłem bardzo dobry z matematyki. I tak wybrałem Inżynierię finansową. Jeśli interesują was liczby, to będzie to dobry wybór.

Mateusz Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wiążą się z dużą dawką nauki. Ale co najważniejsze, nauka rozwija praktyczne umiejętności, które dzisiaj są po prostu niezbędne na rynku pracy.

Julia Ocena odpowiedz

Polecam :D świetna uczelnia

uczelnia Ocena odpowiedz

Słaba uczelnia

ginpy Ocena odpowiedz

Polecam ! uczęszczam :)