• ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów zarządzanie publiczne

  Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i koniczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii.

  Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

  Formalnie Zarządzanie publiczne w ofercie dydaktycznej jest przygotowany jako kierunek ogólnoakademicki, w ramach którego specjalności kształcenia mogą być realizowanie na I i II  stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

  Absolwenta kierunku Zarządzanie Publiczne cechują umiejętności praktyczne cenione przez pracodawców, takie jak, np.: umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, elastyczność myślenia i działania, umiejętność planowania strategicznego, diagnozowania ryzyka, świadomość ekologiczna i obywatelska i wiele innych.

  Absolwent kierunku Zarządzanie Publiczne zatrudnienie może znaleźć zarówno w każdej organizacji non-profit, jak również podjąć działalność doradczą lub prowadzić własną firmę, której celem jest wspomaganie innych podmiotów zajmujących się działaniami nakierowanymi na wspieranie rozwoju prospołecznego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych
  • Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej
  • Zarządzanie w podmiotach leczniczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych
  • Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej
  • Zarządzanie w podmiotach leczniczych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia stacjonarne są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)