l. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice

tel. (52) 334–14-50

tel. (52) 397-31-75

tel. kom. 502 735 522

e-mail: dziekanat.chojnice@ssw-sopot.pl

l. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice

tel. (52) 334–14-50

tel. (52) 397-31-75

tel. kom. 502 735 522

e-mail: dziekanat.chojnice@ssw-sopot.pl

 • AGROBIZNES - ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ROLNICZĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie studentów z produkcją rolniczą oraz prowadzeniem gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego.

  Tematyka zajęć będzie obejmowała zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej: uprawa roli, nawożenie roślin, nowoczesna uprawa roślin rolniczych i ogrodniczych, pozyskiwanie surowców zielarskich, systemy przechowywania płodów rolnych, winogrodnictwo, integrowane metody ochrony roślin oraz zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej: kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich, nowoczesne systemy chowu zwierząt gospodarskich, pszczelarstwo, dobrostan zwierząt, ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich. Absolwent kierunku będzie również zaznajomiony z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw rolnych, funkcjonowaniem rynku rolnego oraz programami wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRAWNO - EKONOMICZNA DLA NIEEKONOMISTÓW I NIEPRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne funkcjonowanie gospodarki – poszczególnych jej sektorów i rynków – przyczynia się do rosnącego znaczenia praktycznych umiejętności i kompetencji w ujęciu interdyscyplinarnym.

  Uczestnicy studiów prawno-ekonomicznych ugruntują wiedzę z zakresu mechanizmów i praw funkcjonowania m.in. państwa, przedsiębiorstw, instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i kompetencji wśród przedstawicieli zawodów nieekonomicznych i nieprawniczych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez zapoznanie słuchaczy z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz zjawiskami ekonomicznymi w gospodarce oraz w otoczeniu rynkowym, zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, która pomocna jest dla słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji i jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Słuchaczom przekazywana jest wiedza zgodna z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, ustawami Unii Europejskiej oraz Standardami Kontroli określonymi przez Ministerstwo Finansów.

  Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program oparty jest  na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz  doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

  Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas  zajęć  przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Kadry i Płace w praktyce jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców.

  Uczestnicy studiów zostaną  zaznajomieni z  tematyką między innymi
  z zakresu kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej oraz  procesem: rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personelu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętności  praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ W BIURZE RACHUNKOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest prowadzenie księgowości. Większość przedsiębiorców powierza to wyzwanie wykwalifikowanym biurom rachunkowym.

  W związku z tym celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w biurze rachunkowym zgodnie z najlepszymi standardami w branży. Słuchacze studiów zdobędą między innymi umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przygotowywania na ich podstawie sprawozdań finansowych i podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING 3.0 I KOMUNIKACJA W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem programu studiów podyplomowych z marketingu 3.0 w nowoczesnych mediach jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczenia wykorzystania mediów w celach marketingowych i nie tylko.

  Nauka tworzenia strategii marketingowych w mediach społecznościowych, zdobywając wiedzę na poszczególnych etapach, od tworzenie contentu, projektowania, analityki marketingowej, reklamy oraz jej właściwego mierzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JSFP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Uczestnicy studiów zdobędą aktualną wiedzę oraz zwiększą posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej. 

  Realizacja zajęć odbywa się w systemie hybrydowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową firmy. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na konkurencyjnym rynku.

  W związku z tym celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w przedsiębiorstwie zgodnie z najlepszymi standardami w branży. Słuchacze studiów zdobędą między innymi umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz przygotowywania na ich podstawie sprawozdań finansowych i podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. Program studiów dostosowany jest do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce objętych certyfikatem SKwP na Dyplomowanego Księgowego.

  Po zakończeniu studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną SKwP w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM - KONTROLA BIZNESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.

  Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)