• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, stanowiącej podstawę do zrozumienia charakteru zagrożeń wewnętrznych oraz sposobów im przeciwdziałania. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: systemem bezpieczeństwa państwa, zagadnieniami prawa karnego, zasadami ochrony informacji niejawnych, polityką migracyjną, czy bezpieczeństwem sieci komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)