Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analityka danych ekonomicznych

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

Analityka danych ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • ANALITYKA DANYCH EKONOMICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kierunek analityka danych ekonomicznych kładzie nacisk na rozwój kompetencji analitycznych (w odniesieniu do danych ilościowych i jakościowych), ich wykorzystanie do oceny polityk publicznych i przedsięwzięć biznesowych oraz na kształcenie umiejętności komunikowania wyników analiz.

  Treści kształcenia na kierunku można przyporządkować do pięciu bloków tematycznych:

  • blok badawczy – metody ilościowe (przykładowe przedmioty: statystyka stosowana, analiza danych z R, badania ankietowe),
  • blok badawczy – metody jakościowe (badania fokusowe i wywiady pogłębione, studium przypadku i analiza dokumentów),
  • blok ewaluacji (quantitative evaluation methods),
  • blok polityk publicznych/wyzwań XXI wieku (problemy krajów rozwijających się, międzynarodowe stosunki gospodarcze),
  • blok komunikacyjny (wystąpienia publiczne, techniki prezentacji i wizualizacji danych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)