ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk medycznych, uzupełnionej o zagadnienia reprezentujące nauki społeczne.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z: mianownictwem anatomicznym, budową ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym, fizjologią narządów i układów organizmu, funkcjami życiowymi dziecka i osoby dorosłej, neurohormonalną regulacją  procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych, fizykochemicznymi podstawami działania narządów zmysłów.

  Oprócz tego poznają zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, zasady i techniki wykonywania opatrunków, zasady przygotowywania do zabiegów medycznych w stanach zagrożenia życia, techniki przygotowania pacjenta do transportu i opieki medycznej podczas transportu, zasady transportu pacjentów z obrażeniami ciała, czy też procedury specjalistyczne w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)