ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kształcenie na kierunku Administracja w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych oraz z zakresu zagadnień reprezentujących ekonomię.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z: historią administracji, modelami administracji publicznej, rolą instytucji ustrojowych w państwie oraz zasadami i procedurami ich funkcjonowania, zasadami funkcjonowania współczesnych organizacji, zasadami funkcjonowania gospodarki, praktycznymi aspektami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, procesami zachodzącymi w gospodarce finansowej państwa i samorządu, czy też instytucjonalnymi podstawami funkcjonowania Unii Europejskiej.

  Ponadto, poznają narzędzia i techniki pozyskiwania i analizy danych, procedury zamówień publicznych, zasady tworzenia oraz podstawy funkcjonowania organizacji sektora publicznego, a także zasady analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z pracą urzędniczą w różnych rodzajach administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja samorządowa i finanse publiczne​
  • Administracja bezpieczeństwa it​
  • Administracja celno-skarbowa​
  • Administracja ochrony zdrowia

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)