• PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Kształcenie na kierunku Psychologia w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, na którą składają się przedmioty nauczania ogólnego i kierunkowego.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z: terminologią wykorzystywaną w psychologii, współczesnymi kierunkami rozwoju psychologii, psychologicznymi podstawami funkcjonowania człowieka, rozmaitymi uwarunkowaniami potrzeb i problemów funkcjonowania psychicznego człowieka, zasadami etyki zawodowej, jak również zasadami formułowania i analizowania problemów badawczych.

  Ponadto, otrzymują możliwość poruszania się po obszarach modułów specjalistycznych, do których należą: psychologia kliniczna, psychologia uzależnień i promocja zdrowia, psychologia edukacji i wychowania oraz psychologia organizacji i biznesu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)