Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel: 71 310 05 14

e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

http://www.amuz.wroc.pl/pl/dzialalnosc/105/2/

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel: 71 310 05 14

e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

http://www.amuz.wroc.pl/pl/dzialalnosc/105/2/

 • MUZYKOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest najstarszą w Polsce Uczelnią kształcącą muzykoterapeutów. W 1973 roku powołano 4-semestralne Podyplomowe Studium Muzykoterapii (aktualnie: Podyplomowe Studia Muzykoterapii), w latach kolejnych 5-letnie studia magisterskie przekształcone w 3-letnie studia I stopnia i 2-letnie studia magisterskie (do chwili obecnej wykształcono około 600 absolwentów). Wykładowcami na Podyplomowych Studiach Muzykoterapii są etatowi pracownicy Zakładu Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu  (muzykoterapeuci praktycy z długoletnim stażem) oraz pracownicy naukowi innych uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  Akademii Muzycznej w Krakowie. Wykłady prowadzone są na terenie Uczelni, natomiast ćwiczenia praktyczne z dziećmi i dorosłymi (w grupach 2-4 osobowych) w szpitalach, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych na terenie Wrocławia. Oprócz obowiązkowych zajęć wynikających z planu studiów, słuchacze uczestniczą w tzw. wykładach monograficznych prowadzonych przez zaproszonych gości z  ośrodków krajowych i zagranicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA W ZAKRESIE KOMPOZYCJI SPECJALNEJ, KOMPUTEROWEJ ORAZ MUZYKI TEATRALNEJ I FILMOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych. Celem studiów jest ogólny rozwój warsztatu kompozytorskiego, zapoznanie z różnymi technologiami tworzenia muzyki z pomocą komputera, realizacje muzyki do spektakli teatralnych oraz filmów krótkometrażowych.

  Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

  Studia trwają 4 semestry i obejmują przedmioty:

  • kompozycja specjalna,
  • kompozycja muzyki komputerowej,
  • kompozycja muzyki teatralnej i filmowej,
  • fakultety

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO GRY NA INSTRUMENCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia. Celem ich jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć nauczania początkowego gry na instrumencie. W oparciu o koncepcje wdrażane w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od metodyki i współczesnych technik nauczania gry na instrumencie wraz ze specjalistyczną literaturą muzyczną, po praktykę prowadzenia zajęć indywidualnych w oparciu o znajomość psychofizycznego rozwoju dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Student Ocena odpowiedz

Wspaniała uczelnia