pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel: 71 310 05 14

e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

http://www.amuz.wroc.pl/pl/dzialalnosc/105/2/

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel: 71 310 05 14

e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

http://www.amuz.wroc.pl/pl/dzialalnosc/105/2/

 • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejtności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalnoinstrumentalnego. Powinien być przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojtej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent, który zamierza pracować w szkolnictwie powinien ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. III.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura jest:

  • Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie ksztalcenia słuchu i harmonii
  • Rozmowa kwalifikacyjna oraz dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura jest rozmowa kwalifikacyjna oraz dyrygowanie po jednym wybranym utworze.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kompozycja przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja brane są pod uwagę następujące egzaminy: 

  • Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii
  • Rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd prac

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompoyzcja jest rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd 3 partytur kompozycji.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości; zob. też psychopatologia, dobrostan subiektywny). Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologia, medycyna, pedagogika, psychoterapia).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia jest:

  • Ocena przydatności zawodowej
  • Egzamin ustny z wiedzy ogólnomuzycznej

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykoterapia jest rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Dowiedz się więcej

 • TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Teoria muzyki jest:

  • Rozmowa kwalifikacyjna 
  • Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teoria muzyki jest rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja jednego z trzech tematów przygotowanych przez kandydata. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)