pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel: 71 310 05 14

e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

http://www.amuz.wroc.pl/pl/dzialalnosc/105/2/

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel: 71 310 05 14

e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

http://www.amuz.wroc.pl/pl/dzialalnosc/105/2/

 • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejtności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalnoinstrumentalnego. Powinien być przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojtej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent, który zamierza pracować w szkolnictwie powinien ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. III.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura jest:

  • Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie ksztalcenia słuchu i harmonii
  • Rozmowa kwalifikacyjna oraz dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura jest rozmowa kwalifikacyjna oraz dyrygowanie po jednym wybranym utworze.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kompozycja przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę następujące egzaminy: 

  • Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii
  • Rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd prac

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompoyzcja i teoria muzyki jest rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd 3 partytur kompozycji.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Student Ocena

Wspaniała uczelnia