• DYRYGENTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - kierunek studiów dyrygentura

  Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejtności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalnoinstrumentalnego. Powinien być przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojtej animacji kultury w społeczeństwie.

  Absolwent, który zamierza pracować w szkolnictwie powinien ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. III.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wynikówegzaminu wstępnego o charakterze konkursowym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia we Wrocławiu - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - kierunek studiów kompozycja i teoria muzyki

  Kompozycja przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kompozycja
  • Teoria muzyki
  • Muzykoterapia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kompozycja
  • Teoria muzyki
  • Muzykoterapia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Teoria muzyki

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wynikówegzaminu wstępnego o charakterze konkursowym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Opinie (1)

Student Ocena odpowiedz

Wspaniała uczelnia