• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia. W ramach kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach

  – fortepian, klawesyn, organy oraz instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest:

  • Egzamin z gry na instrumencie
  • Czytanie a vista
  • Ksztalcenie słuchu (egzamin pisemny) 
  • Egzamin z wiedzy o kierunku

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest egzamin z gry na instrumencie.

   

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Trzyletnie studia stacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe m. in.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą, historia jazzu i pop music z literaturą, fortepian, instrument/śpiew, zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band, instrumentoznawstwo, propedeutyka instrumentacji i aranżacji. Na studiach I st. można wybrać specjalność wokalną lub instrumentalną.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa jest:

  • Egzamin z gry na instrumencie
  • Czytanie a vista
  • Przygotowanie utworu zadanego przez komisje
  • Kształcenie słuchu (egzamin pisemny)
  • Kolokwium wiedzy dot. kierunku studiów

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa jest egzamin z gry na instrumencie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)