Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Wydział Sztuk Projektowych

tel.: (42) 254 75 50

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

 

 

Wydział Sztuk Projektowych

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

tel.: (42) 254 75 50

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

 

 

 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakładanym celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz o różnych funkcjach, od mieszkalnych po wielofunkcyjne wnętrza użyteczności publicznej czy projektowanie wystaw.

  Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Program kładzie szczególny nacik na naukę programów do modelowania przestrzennego (3D) oraz do tworzenia cyfrowej dokumentacji projektowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE BIŻUTERII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakres programowy studiów podyplomowych Projektowanie biżuterii ukierunkowany jest na rozwój predyspozycji w procesie kształtowania obszaru biżuterii, oraz na zdobycie umiejętności i doświadczenia w kreowaniu własnych wizji i koncepcji projektowych.

  Celem kształcenia jest także zdobycie wiedzy z zakresu analizy branży, a także zdobywania wiedzy w zakresie projektowym ora technologicznym, oraz wpływanie na powstawanie nowych tendencji estetycznych i rynkowych.

  Studia podyplomowe PROJEKTOWANIE BIŻUTERII skierowane są do osób, które:

  • interesują się tworzeniem biżuterii i chciałyby nabyć podstawowe umiejętności w tej dziedzinie, zarówno jeżeli chodzi o warsztat złotniczy jak i projektowanie,
  • które posiadają podstawową wiedzę z zakresu wykonywania oraz projektowania biżuterii,
  • interesują się współczesnym designem, śledzą zmiany zachodzące w obszarze nowoczesnej biżuterii,
  • poszukują nowych możliwości w twórczym działaniu a także interesują się współczesnym designem, oraz chcą rozwijać swoje umiejętności i pasję twórczą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE UBIORU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Design – projektowanie produktu jest przygotowanie słuchaczy do pracy projektowej z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla realnej praktyki zawodowej. W tym celu przekazywana jest zarówno wiedza dotycząca metodyki projektowej, praktycznych umiejętności, jak i omawiany jest cały wachlarz uwarunkowań towarzyszących pracy projektanta.

  Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności samodzielnej realizacji projektów, a także pracy w zespole. Studia podyplomowe kształcą w sposób kompleksowy - od idei produktu, poprzez poznanie całego procesu projektowego aż po umiejętność publicznej prezentacji swojego projektu. Słuchacze realizują swoje prace wykonując plansze prezentacyjne, modele i prototypy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STYLIZACJA, ARANŻACJA I DEKORACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakładanym celem studiów jest nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, aranżacji, stylizacji wnętrz oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Uwolnienie tkwiącego w słuchaczach potencjału twórczego i wiarę we własne siły. Uświadomienie słuchaczowi współdziałania i współzależności wszystkich dziedzin sztuki.

  Program przewiduje zajęcia warsztatowe związane z:

  • projektowaniem i stylizacją wnętrz, wsparte nauką programów komputerowych ArchiCAD oraz Scketchup, Photoshop,
  • kompozycją, percepcją wzrokową, światłem, kolorem we wnętrzu,
  • historią designu XX wieku,
  • projektowaniem i realizacją obiektu do wnętrza takim jak: dywan, siedzisko, stoły, lampy i inne dekoracyjne obiekty,
  • drukiem na tkaninie,
  • rysunkiem specjalistycznym,
  • ceramiką,
  • technikami rękodzielniczymi – nauką tradycyjnych technik tkackich
  • renowacją mebli stylowych,
  • kreatywnym papierem jako nowoczesnym medium twórczym.

  Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)