• GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 5 lat 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Podstawą programu kształcenia na Wydziale Grafiki jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Kompleksowe kształcenie służy rozwijaniu inwencji artystycznej i projektowej studiujących. Umożliwia wykształcenie wszechstronnych artystów i projektantów, którzy – obok umiejętności warsztatowych opartych na współczesnych technologiach – posiadają również kompetencje w zakresie estetyki i kultury. Studentki i studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu projektowania dwu- i trójwymiarowego oraz wielu technik grafiki warsztatowej w specjalistycznych pracowniach. Po ukończeniu studiów wiedza ta pozwoli im funkcjonować jako grafik – specjalista w dziedzinie projektowania graficznego i multimediów oraz artysta zdolny do dostosowania się do zmiennych warunków koniunktury rynkowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym odbywa się na podstawie oceny teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata, przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów – ocena tzw. teczek (portfolio) wraz z autoprezentacją oraz egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem umiejętności artystycznych kandydata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

?????? Ocena odpowiedz

norm