Krakowskie Przedmieście 5,

00-068 Warszawa

tel.(+48 22) 320 02 07 (+48 22) 320 02 08

E-mail: kultura.wizualna@asp.waw.pl

https://wzkw.asp.waw.pl/

Krakowskie Przedmieście 5,

00-068 Warszawa

tel.(+48 22) 320 02 07 (+48 22) 320 02 08

E-mail: kultura.wizualna@asp.waw.pl

https://wzkw.asp.waw.pl/

 • BADANIA ARTYSTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną łączy w swoim programie historię sztuki (z naciskiem na sztukę najnowszą) z perspektywą społeczną (socjologiczną i antropologiczną) i kształceniem plastycznym. Po ukończeniu studiów absolwentki i absolwenci będą mogli podjąć samodzielną praktykę artystyczno-badawczą, działając na rzecz wzbogacenia polskiej kultury.

  Zdobyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą im również na podjęcie pracy w instytucjach kultury – na stanowiskach kuratora, organizatora, kustosza. Doświadczenie nabyte w wyniku praktyk zawodowych umożliwi im płynne wejście na rynek pracy. Studentki i studenci kierunku badania artystyczne otrzymają pogłębioną wiedzę na temat współczesnej sztuki polskiej i powszechnej, zasad życia artystycznego, różnych form praktyk społecznych i politycznych łączących się z aktualną twórczością.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Badania artystyczne jest złożenie portfolio A, portfolio B i listu motywacyjnego oraz  autoprezentacja.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydatka/Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek Badania artystyczne załącza następujące materiały, podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

  1. prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań badawczych i twórczych kandydata, w tym bibliografia dotycząca przedmiotu zainteresowań
  2. konspekt projektu pracy badawczej wraz z wstępnie wybranym sposobem uzupełnienia przedstawionego zagadnienia językiem plastyki (plan wystawy, diagram, fotografia, film, itp.).

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: