Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Krakowskie Przedmieście 5,

00-068 Warszawa

tel.(+48 22) 320 02 07 (+48 22) 320 02 08

E-mail: kultura.wizualna@asp.waw.pl

https://wzkw.asp.waw.pl/

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 5,

00-068 Warszawa

tel.(+48 22) 320 02 07 (+48 22) 320 02 08

E-mail: kultura.wizualna@asp.waw.pl

https://wzkw.asp.waw.pl/

 • BADANIA ARTYSTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną łączy w swoim programie historię sztuki (z naciskiem na sztukę najnowszą) z perspektywą społeczną (socjologiczną i antropologiczną) i kształceniem plastycznym. Po ukończeniu studiów absolwentki i absolwenci będą mogli podjąć samodzielną praktykę artystyczno-badawczą, działając na rzecz wzbogacenia polskiej kultury.

  Zdobyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą im również na podjęcie pracy w instytucjach kultury – na stanowiskach kuratora, organizatora, kustosza. Doświadczenie nabyte w wyniku praktyk zawodowych umożliwi im płynne wejście na rynek pracy. Studentki i studenci kierunku badania artystyczne otrzymają pogłębioną wiedzę na temat współczesnej sztuki polskiej i powszechnej, zasad życia artystycznego, różnych form praktyk społecznych i politycznych łączących się z aktualną twórczością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio i listu motywacyjnego oraz autoprezentacji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydatka/Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Badania artystyczne składa do oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej konspekt pracy badawczej z bibliografią oraz propozycją realizacji tej pracy w języku plastyki (projekt wystawy, diagram, fotografia, pomysł na film, itp.). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/ka prezentuje konspekt pracy badawczej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata i problematyki badań artystycznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)