Dodaj do ulubionych

Badania artystyczne studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Badania artystyczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Badania artystyczne umożliwiają pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w obszarze szeroko rozumianej kultury. Istotą kształcenia jest zrozumienie kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego dzieł sztuk plastycznych, a także nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia badań artystycznych w oparciu o osiągnięcia nauk plastycznych, humanistycznych i społecznych.

Pozyskana na studiach wiedza pozwala działać zawodowo jako kurator, producent, krytyk oraz badacz zjawisk związanych ze sztuką.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Należy zacząć od tego, że studia na kierunku Badania artystyczne skierowane są do osób o określonych zainteresowaniach. Wiedza oraz umiejętności pozyskiwane w toku kształcenia wydają się specyficzne, a zatem oprócz wyników maturalnych zainteresowania mają bardzo duże znaczenie. Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio cyfrowego oraz autoprezentacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BADANIA ARTYSTYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Badania artystyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Badania artystyczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BADANIA ARTYSTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BADANIA ARTYSTYCZNE STUDIA I STOPNIA

BADANIA ARTYSTYCZNE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku badania artystyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Studia na kierunku Badania artystyczne umożliwiają kształcenie i przygotowanie do pracy twórczej, zawodowej oraz naukowej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, czy upowszechnianie i pomnażanie osiągnieć kultury.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Badania artystyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Badania artystyczne zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: graficzne techniki cyfrowe, historia sztuki nowożytnej, metody badań nad sztuką, prawo własności intelektualnej, socjologia sztuki, ikonografia, sztuka XXI wieku.

Studenci pozyskują wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań artystycznych, korzystając z osiągnięć nauk plastycznych, nauk o kulturze oraz nauk o społeczeństwie. Poznają prawne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności artystycznej i badawczej, technologiczne i techniczne aspekty realizacji prac artystycznych, problematykę muzealnictwa i ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, studenci Badań artystycznych pozyskują kompetencje społeczne. Potrafią podejmować prace badawcze, a więc projektować badania, zbierać dane, analizować informacje, prezentować wyniki, a także etycznie i odpowiedzialnie wykonywać zadania związane z podejmowaniem badań artystycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Studia na kierunku Badania artystyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Absolwenci studiów na kierunku Badania artystyczne posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, dzięki którym będą w stanie samodzielnie projektować i prowadzić badania artystyczne o wysokim stopniu oryginalności w oparciu o osiągnięcia nauk plastycznych, humanistycznych i społecznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Badania artystyczne:

 • kurator,
 • producent,
 • krytyk,
 • badacz zjawisk związanych ze sztuką.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE

Komentarze (0)