ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa 45

tel. 22 864 14 17, 22 834 04 31

 fax. 22 834 06 36

 e-mail: jadwiga.kosinska@awf.edu.pl

http://www.awf.edu.pl/wr

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa 45

tel. 22 864 14 17, 22 834 04 31

 fax. 22 834 06 36

 e-mail: jadwiga.kosinska@awf.edu.pl

http://www.awf.edu.pl/wr

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Studia prowadzone są w Uczelni z tradycjami i doświadczeniem, na powstałym jako pierwszy w Europie Wydziale Rehabilitacji. Dysponujemy doświadczoną i dobrze wykształcona kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną i socjalną. Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Wykorzystują wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

  Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich uzyskuje:

  - przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,

  - umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,

  - przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,

  - przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

  Współpraca partnerska z firmą Medicover‚ Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu

  Uruchomienie kierunku studiów Pielęgniarstwo w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oparte jest na partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą Medicover i zasadzie wspólnego prowadzenia studiów pod nazwą: Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu. Umowa dotycząca wspólnego prowadzenia kierunku studiów została zawarta w dniu 11 maja 2011 r. i jest kontynuowana.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Terapia zajęciowa jest profesją nakierowaną na potrzeby osoby, zajmującą się promowaniem zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach, które osoba uznaje jako ważne dla siebie (za: World Federation of Occupational Therapists). Celem terapii zajęciowej jest pomoc osobom lub grupom społecznym w wykonywaniu zajęć z obszaru samoobsługi, edukacji, pracy oraz odpoczynku, snu i czasu wolnego, dzięki czemu odzyskują oni lub rozwijają możliwość niezależnego i satysfakcjonującego życia. Terapia zajęciowa zajmuje się rozwijaniem tych zajęć, których poziom uległ obniżeniu z powodu czynników zdrowotnych lub społecznych. Jest ona dziedziną interdyscyplinarną, wymagającą szerokiej wiedzy a znajduje swoje teoretyczne źródła w naukach o zajęciu (occupational science), naukach medycznych, naukach o zdrowiu, naukach społecznych, oraz naukach o kulturze fizycznej.

  Jeżeli marzysz o zdobyciu kompetencji, dzięki którym będziesz wspierać i umacniać niezależne funkcjonowanie osób, którzy doświadczyli w swoim życiu problemów natury zdrowotnej, społecznej, ekonomiczno-prawnej, jeżeli chcesz oddziaływać na ich zdrowie oraz dobrostan, a także pomagać im w przekraczaniu barier utrudniających wykonywanie ważnych dla nich ról i zajęć, to wybór tego kierunku studiów jest Twoim pierwszym krokiem w budowaniu kariery zawodowej. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oferują program studiów opracowany na podstawie standardów stworzonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz przez Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE), dzięki czemu treści kształcenia odpowiadają europejskim trendom.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I i II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)