ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa 45

tel. 22 864 14 17, 22 834 04 31

 fax. 22 834 06 36

 e-mail: jadwiga.kosinska@awf.edu.pl

http://www.awf.edu.pl/wr

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa 45

tel. 22 864 14 17, 22 834 04 31

 fax. 22 834 06 36

 e-mail: jadwiga.kosinska@awf.edu.pl

http://www.awf.edu.pl/wr

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów fizjoterapia

  Studia prowadzone są w Uczelni z tradycjami i doświadczeniem, na powstałym jako pierwszy w Europie Wydziale Rehabilitacji. Dysponujemy doświadczoną i dobrze wykształconą kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną i socjalną. Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej.

  Wykorzystują wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów za każdą próbę sprawności, łącznie 0-40 punktów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów pielęgniarstwo

  Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

  Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów terapia zajęciowa

  Terapia zajęciowa jest profesją nakierowaną na potrzeby osoby, zajmującą się promowaniem zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach, które osoba uznaje jako ważne dla siebie (za: World Federation of Occupational Therapists).

  Celem terapii zajęciowej jest pomoc osobom lub grupom społecznym w wykonywaniu zajęć z obszaru samoobsługi, edukacji, pracy oraz odpoczynku, snu i czasu wolnego, dzięki czemu odzyskują oni lub rozwijają możliwość niezależnego i satysfakcjonującego życia. Terapia zajęciowa zajmuje się rozwijaniem tych zajęć, których poziom uległ obniżeniu z powodu czynników zdrowotnych lub społecznych. Jest ona dziedziną interdyscyplinarną, wymagającą szerokiej wiedzy a znajduje swoje teoretyczne źródła w naukach o zajęciu (occupational science), naukach medycznych, naukach o zdrowiu, naukach społecznych, oraz naukach o kulturze fizycznej.

  Jeżeli marzysz o zdobyciu kompetencji, dzięki którym będziesz wspierać i umacniać niezależne funkcjonowanie osób, którzy doświadczyli w swoim życiu problemów natury zdrowotnej, społecznej, ekonomiczno-prawnej, jeżeli chcesz oddziaływać na ich zdrowie oraz dobrostan, a także pomagać im w przekraczaniu barier utrudniających wykonywanie ważnych dla nich ról i zajęć, to wybór tego kierunku studiów jest Twoim pierwszym krokiem w budowaniu kariery zawodowej.

  Studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oferują program studiów opracowany na podstawie standardów stworzonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz przez Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE), dzięki czemu treści kształcenia odpowiadają europejskim trendom.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Opinie (0)