ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa 45

tel. 22 864 14 17, 22 834 04 31

 fax. 22 834 06 36

 e-mail: jadwiga.kosinska@awf.edu.pl

http://www.awf.edu.pl/wr

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa 45

tel. 22 864 14 17, 22 834 04 31

 fax. 22 834 06 36

 e-mail: jadwiga.kosinska@awf.edu.pl

http://www.awf.edu.pl/wr

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów fizjoterapia

  Studia prowadzone są w Uczelni z tradycjami i doświadczeniem, na powstałym jako pierwszy w Europie Wydziale Rehabilitacji. Dysponujemy doświadczoną i dobrze wykształcona kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną i socjalną. Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Wykorzystują wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

  Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich uzyskuje:

  - przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,

  - umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,

  - przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,

  - przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Na postępowanie kwalifikacyjne składa się: Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat z „nową maturą” uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów pielęgniarstwo

  Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

  Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

  Kierunek studiów pielęgniarstwo niestacjonarne I stopnia zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie wyniku z egzaminu testowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie- kierunek studiów terapia zajęciowa

  Terapia zajęciowa jest profesją nakierowaną na potrzeby osoby, zajmującą się promowaniem zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach, które osoba uznaje jako ważne dla siebie (za: World Federation of Occupational Therapists).

  Celem terapii zajęciowej jest pomoc osobom lub grupom społecznym w wykonywaniu zajęć z obszaru samoobsługi, edukacji, pracy oraz odpoczynku, snu i czasu wolnego, dzięki czemu odzyskują oni lub rozwijają możliwość niezależnego i satysfakcjonującego życia. Terapia zajęciowa zajmuje się rozwijaniem tych zajęć, których poziom uległ obniżeniu z powodu czynników zdrowotnych lub społecznych. Jest ona dziedziną interdyscyplinarną, wymagającą szerokiej wiedzy a znajduje swoje teoretyczne źródła w naukach o zajęciu (occupational science), naukach medycznych, naukach o zdrowiu, naukach społecznych, oraz naukach o kulturze fizycznej.

  Jeżeli marzysz o zdobyciu kompetencji, dzięki którym będziesz wspierać i umacniać niezależne funkcjonowanie osób, którzy doświadczyli w swoim życiu problemów natury zdrowotnej, społecznej, ekonomiczno-prawnej, jeżeli chcesz oddziaływać na ich zdrowie oraz dobrostan, a także pomagać im w przekraczaniu barier utrudniających wykonywanie ważnych dla nich ról i zajęć, to wybór tego kierunku studiów jest Twoim pierwszym krokiem w budowaniu kariery zawodowej.

  Studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oferują program studiów opracowany na podstawie standardów stworzonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz przez Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE), dzięki czemu treści kształcenia odpowiadają europejskim trendom.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych za list motywacyjny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)