Terapia zajęciowa studia - kierunek studiów

Terapia zajęciowa to nic innego jak wykonywanie odpowiednich czynności przez pacjenta mających na celu usprawnienie psychicznego oraz fizycznego stanu człowieka. Jest to wieloaspektowa terapia pozwalająca na uczestniczenie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa umiejscowiana jest w zakresie nauk medycznych, kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Konieczne są także odpowiednie cechy personalne do pełnienia tego zawodu. Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą oraz posiadającą wysokie kompetencje społeczne to Terapia zajęciowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Terapia zajęciowa? Celem studiów jest zdobycie kompetencji pozwalających na poprawę dobrostanu fizycznego oraz psychicznego pacjentów. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup społecznych, ale także osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie. Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat promocji zdrowia oraz zapobiegania ograniczeniom w zakresie życia społecznego. To właśnie Ty będziesz odpowiedzilany za budowanie relacji ludzi ze środowiskiem społecznym. Dlatego też kierunek kształci w zakresie kompetencji interpersonalnych, dzięki czemu nie będziesz mieć problemu z kontaktem z osobą zdrową lub chorą. Nauczysz się dostrzegać potrzeby ludzi w sposób holistyczny – patrzeć na nich z perspektywy potrzeb fizycznych oraz psychicznych, a także odnosić wiedzę zdobytą podczas studiów do zawodowych działań.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent Terapii zajęciowej? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Terapia zajęciowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku terapia zajęciowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując terapię zajęciowa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • budowania relacji ze środowiskiem społecznym,
  • oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości życia oraz podstawowe metody jakościowych i ilościowych badań biomedycznych i społecznych,
  • etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i metod leczenia chorób,
  • procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów, w różnych okresach życia człowieka, z uwzględnieniem zagadnień fizjologii wysiłku, rytmów biologicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku terapia zajęciowa

Absolwent kierunku terapia zajęciowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach ochrony zdrowia,
  • pracownik zakładu pracy,
  • pracownik w instytucjach pomocy i integracji społecznej,
  • pracownik opieki społecznej,
  • pracownik instytucji kulturowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Komentarze (0)