Dodaj do ulubionych

Terapia zajęciowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Terapia zajęciowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku terapia zajęciowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne z: biologii, z chemii, z fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Terapia zajęciowa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE TERAPIA ZAJĘCIOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 26.07.2021
do 10.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 19.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.09.2021
do 17.09.2021
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku terapia zajęciowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując terapię zajęciowa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowania relacji ze środowiskiem społecznym,
 • oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości życia oraz podstawowe metody jakościowych i ilościowych badań biomedycznych i społecznych,
 • etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i metod leczenia chorób,
 • procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów, w różnych okresach życia człowieka, z uwzględnieniem zagadnień fizjologii wysiłku, rytmów biologicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku terapia zajęciowa?

 

1. Tryb studiów

Polskie ośrodki akademickie dbają o to, by ich oferta kształcenia była atrakcyjna nie tylko pod względem propozycji kierunków. Dziś studenci zwracają również uwagę na możliwe formy edukacji. Wciąż najpopularniejsze pozostają studia stacjonarne, części osób zależy jednak na nauce niestacjonarnej. Ma ona charakter weekendowych zjazdów naukowych. Warto pamiętać, że w przypadku tego trybu studenci część materiału teoretycznego muszą opanować we własnym zakresie. Studia niestacjonarne wiążą się również z uiszczaniem opłat za czesne.

Studia na kierunku terapia zajęciowa łączą w sobie wiedzę z wielu różnorodnych zakresów – medycyny, psychologii, czy pedagogiki. W praktyce oznacza to, że formy prac manualnych itd. muszą być dostosowane do schorzeń i potrzeb pacjentów. A to właśnie wszelkie te predyspozycje i ograniczenia określa między innymi specjalista do spraw terapii zajęciowy.

 

Studia na kierunku Terapia zajęciowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na tym kierunku musi mieć zatem wymiar praktyczno-teoretyczny z dużym naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych.

W programie studiów na kierunku terapia zajęciowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia człowieka
 • Aktywizacja jako forma terapii  zajęciowej
 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Bioetyka w terapii zajęciowej
 • Biomechanika 
 • Edukacja zdrowotna i prewencja w terapii zajęciowej
 • Podstawy epidemiologii
 • Ergoterapia
 • Kinezjologia
 

Studia na tym kierunku powinny być wybierane przede wszystkim przez te osoby, które z prawdziwą pasją i zaangażowaniem podchodzić będą w przyszłości do wykonywanego zawodu. Pamiętaj, że kierunki takie jak terapia zajęciowa rozwijać będą również twoje kompetencje miękkie, dzięki którym twoja praca z pacjentami i jego najbliższym otoczeniem przynosić będzie najlepsze efekty.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Terapia zajęciowa? Celem studiów jest zdobycie kompetencji pozwalających na poprawę dobrostanu fizycznego oraz psychicznego pacjentów. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup społecznych, ale także osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie.

Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat promocji zdrowia oraz zapobiegania ograniczeniom w zakresie życia społecznego. To właśnie Ty będziesz odpowiedzilany za budowanie relacji ludzi ze środowiskiem społecznym. Dlatego też kierunek kształci w zakresie kompetencji interpersonalnych, dzięki czemu nie będziesz mieć problemu z kontaktem z osobą zdrową lub chorą.

Nauczysz się dostrzegać potrzeby ludzi w sposób holistyczny – patrzeć na nich z perspektywy potrzeb fizycznych oraz psychicznych, a także odnosić wiedzę zdobytą podczas studiów do zawodowych działań.

 

Twoje umiejętności powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • prowadzenia warsztatów terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych;
 • aktywnej komunikacji z podopiecznymi;
 • różnych technik terapeutycznych;
 • diagnozowania trudności rozwojowych i przeciwdziałanie

 

4. Dla kogo ten kierunek

Terapia zajęciowa to nic innego jak wykonywanie odpowiednich czynności przez pacjenta mających na celu usprawnienie psychicznego oraz fizycznego stanu człowieka.

Jest to wieloaspektowa terapia pozwalająca na uczestniczenie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa umiejscowiana jest w zakresie nauk medycznych, kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Konieczne są także odpowiednie cechy personalne do pełnienia tego zawodu.

Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą oraz posiadającą wysokie kompetencje społeczne to Terapia zajęciowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Terapię zajęciową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Terapia zajęciowa:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA NIESTACJONARNE

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku terapia zajęciowa?

Studia na kierunku Terapia zajęciowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku terapia zajęciowa dzielą się na dwa komplementarne cykle dydaktyczne. Podział ten obowiązuje na większości kierunków w Polsce. Studenci swoją przygodę edukacyjną zaczynają od kształcenia I stopnia. Trwa ono trzy lata i jest czasem zdobywania podstawowych kompetencji zawodowych. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Osoby, które chcą kontynuować naukę, mogą się kształcić na studiach II stopnia. Trwają one dwa lata i mają charakter uzupełniający. Studenci podczas ich trwania przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu uzyskają prestiżowy tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku terapia zajęciowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA I STOPNIA

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek terapia zajęciowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest konkurs świadectw oraz ocena stanu zdrowia.

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Przedmioty:

Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku terapia zajęciowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
70
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
48
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
50
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek terapia zajęciowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
28
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
20,4
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku terapia zajęciowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent Terapii zajęciowej? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Terapia zajęciowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 
Absolwent kierunku terapia zajęciowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach ochrony zdrowia,
 • pracownik zakładu pracy,
 • pracownik w instytucjach pomocy i integracji społecznej,
 • pracownik opieki społecznej,
 • pracownik instytucji kulturowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Komentarze (1)

rewerx3 odpowiedz

Witam . czy ktoś tutaj studipwał Terapie Zajeciowa podyplomoo i moxe polecic uczelnie??