Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Studia na kierunku terapia zajęciowa możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Filia AWF w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Terapia zajęciowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie terapia zajęciowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Terapia zajęciowa z rehabilitacją stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Pokaż więcej
Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Terapia zajęciowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Terapia zajęciowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku terapia zajęciowa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku terapia zajęciowa rozpocznie się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | terapia zajęciowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku terapia zajęciowa możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | terapia zajęciowa - uczelnie >

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku terapia zajęciowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku terapia zajęciowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terapia zajęciowa - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując terapię zajęciowa

W programie studiów na kierunku Terapia zajęciowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Ochrona zdrowia
 • Podstawy komunikacji
 • Anatomia
 • Terapia sztuką
 • Muzykoterapia
 • Sport osób niepełnosprawnych
 • Kinezyterapia
 • Ocena funkcjonalna 
 • Aktywizacja jako forma terapii zajęciowej
 • Biologiczne podstawy zachowań
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowania relacji ze środowiskiem społecznym,
 • oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości życia oraz podstawowe metody jakościowych i ilościowych badań biomedycznych i społecznych,
 • etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i metod leczenia chorób,
 • norm i patologii w ocenie stanu fizycznego, psychicznego i sytuacji społecznej,
 • etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i metod leczenia chorób, które są najczęstszą przyczyną zaburzeń funkcjonalnych,
 • procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów, w różnych okresach życia człowieka, z uwzględnieniem zagadnień fizjologii wysiłku, rytmów biologicznych,
 • analizowania różnego rodzaju zaburzeń układu ruchu,
 • chorób cywilizacyjnych, patologii społecznych i niepełnosprawności, w ujęciu epidemiologicznym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku terapia zajęciowa?

 

1. Tryb studiów

Polskie ośrodki akademickie dbają o to, by ich oferta kształcenia była atrakcyjna nie tylko pod względem propozycji kierunków. Dziś studenci zwracają również uwagę na możliwe formy edukacji. Wciąż najpopularniejsze pozostają studia stacjonarne, części osób zależy jednak na nauce niestacjonarnej. Ma ona charakter weekendowych zjazdów naukowych. Warto pamiętać, że w przypadku tego trybu studenci część materiału teoretycznego muszą opanować we własnym zakresie. Studia niestacjonarne wiążą się również z uiszczaniem opłat za czesne.

Studia na kierunku terapia zajęciowa łączą w sobie wiedzę z wielu różnorodnych zakresów – medycyny, psychologii, czy pedagogiki. W praktyce oznacza to, że formy prac manualnych itd. muszą być dostosowane do schorzeń i potrzeb pacjentów. A to właśnie wszelkie te predyspozycje i ograniczenia określa między innymi specjalista do spraw terapii zajęciowy.

 

Studia na kierunku Terapia zajęciowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na tym kierunku musi mieć zatem wymiar praktyczno-teoretyczny z dużym naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych.

W programie studiów na kierunku terapia zajęciowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia człowieka
 • Aktywizacja jako forma terapii  zajęciowej
 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Bioetyka w terapii zajęciowej
 • Biomechanika 
 • Edukacja zdrowotna i prewencja w terapii zajęciowej
 • Podstawy epidemiologii
 • Ergoterapia
 • Kinezjologia
 

Studia na tym kierunku powinny być wybierane przede wszystkim przez te osoby, które z prawdziwą pasją i zaangażowaniem podchodzić będą w przyszłości do wykonywanego zawodu. Pamiętaj, że kierunki takie jak terapia zajęciowa rozwijać będą również twoje kompetencje miękkie, dzięki którym twoja praca z pacjentami i jego najbliższym otoczeniem przynosić będzie najlepsze efekty.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Terapia zajęciowa? Celem studiów jest zdobycie kompetencji pozwalających na poprawę dobrostanu fizycznego oraz psychicznego pacjentów. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup społecznych, ale także osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie.

Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat promocji zdrowia oraz zapobiegania ograniczeniom w zakresie życia społecznego. To właśnie Ty będziesz odpowiedzilany za budowanie relacji ludzi ze środowiskiem społecznym. Dlatego też kierunek kształci w zakresie kompetencji interpersonalnych, dzięki czemu nie będziesz mieć problemu z kontaktem z osobą zdrową lub chorą.

Nauczysz się dostrzegać potrzeby ludzi w sposób holistyczny – patrzeć na nich z perspektywy potrzeb fizycznych oraz psychicznych, a także odnosić wiedzę zdobytą podczas studiów do zawodowych działań.

 

Twoje umiejętności powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • prowadzenia warsztatów terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych;
 • aktywnej komunikacji z podopiecznymi;
 • różnych technik terapeutycznych;
 • diagnozowania trudności rozwojowych i przeciwdziałanie

 

4. Dla kogo ten kierunek

Terapia zajęciowa to nic innego jak wykonywanie odpowiednich czynności przez pacjenta mających na celu usprawnienie psychicznego oraz fizycznego stanu człowieka.

Jest to wieloaspektowa terapia pozwalająca na uczestniczenie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa umiejscowiana jest w zakresie nauk medycznych, kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Konieczne są także odpowiednie cechy personalne do pełnienia tego zawodu.

Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą oraz posiadającą wysokie kompetencje społeczne to Terapia zajęciowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Terapię zajęciową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Terapia zajęciowa:

Ile trwają studia na kierunku terapia zajęciowa?

Studia na kierunku Terapia zajęciowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku terapia zajęciowa dzielą się na dwa komplementarne cykle dydaktyczne. Podział ten obowiązuje na większości kierunków w Polsce. Studenci swoją przygodę edukacyjną zaczynają od kształcenia I stopnia. Trwa ono trzy lata i jest czasem zdobywania podstawowych kompetencji zawodowych. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Osoby, które chcą kontynuować naukę, mogą się kształcić na studiach II stopnia. Trwają one dwa lata i mają charakter uzupełniający. Studenci podczas ich trwania przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu uzyskają prestiżowy tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku terapia zajęciowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent Terapii zajęciowej? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Terapia zajęciowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 
Absolwent kierunku terapia zajęciowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach ochrony zdrowia,
 • pracownik zakładu pracy,
 • pracownik w instytucjach pomocy i integracji społecznej,
 • pracownik opieki społecznej,
 • pracownik instytucji kulturowych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Terapia zajęciowa studia niestacjonarne

Terapia zajęciowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Terapia zajęciowa studia I stopnia

Terapia zajęciowa studia II stopnia

Zobacz inne kierunki opieka społeczna

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki opieka społeczna - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Terapia zajęciowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (2)

Tadeusz odpowiedz

Ja mogę Tobie polecić Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Wszystko było w najlepszym porządku.

rewerx3 odpowiedz

Witam . czy ktoś tutaj studipwał Terapie Zajeciowa podyplomoo i moxe polecic uczelnie??