Terapia zajęciowa studia - kierunek studiów

Terapia zajęciowa to nic innego jak wykonywanie odpowiednich czynności przez pacjenta mających na celu usprawnienie psychicznego oraz fizycznego stanu człowieka.

Jest to wieloaspektowa terapia pozwalająca na uczestniczenie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa umiejscowiana jest w zakresie nauk medycznych, kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Konieczne są także odpowiednie cechy personalne do pełnienia tego zawodu.

Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą oraz posiadającą wysokie kompetencje społeczne to Terapia zajęciowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku terapia zajęciowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne z: biologii, z chemii, z fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE TERAPIA ZAJĘCIOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Specjalności na kierunku pedagogika

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując terapię zajęciowa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowania relacji ze środowiskiem społecznym,
 • oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości życia oraz podstawowe metody jakościowych i ilościowych badań biomedycznych i społecznych,
 • etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i metod leczenia chorób,
 • procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów, w różnych okresach życia człowieka, z uwzględnieniem zagadnień fizjologii wysiłku, rytmów biologicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku terapia zajęciowa?

 

1. Tryb studiów

Polskie ośrodki akademickie dbają o to, by ich oferta kształcenia była atrakcyjna nie tylko pod względem propozycji kierunków. Dziś studenci zwracają również uwagę na możliwe formy edukacji. Wciąż najpopularniejsze pozostają studia stacjonarne, części osób zależy jednak na nauce niestacjonarnej (zaocznej). Ma ona charakter weekendowych zjazdów naukowych. Warto pamiętać, że w przypadku tego trybu studenci część materiału teoretycznego muszą opanować we własnym zakresie. Studia zaoczne wiążą się również z uiszczaniem opłat za czesne.

Studia na kierunku terapia zajęciowa łączą w sobie wiedzę z wielu różnorodnych zakresów – medycyny, psychologii, czy pedagogiki. W praktyce oznacza to, że formy prac manualnych itd. muszą być dostosowane do schorzeń i potrzeb pacjentów. A to właśnie wszelkie te predyspozycje i ograniczenia określa między innymi specjalista do spraw terapii zajęciowy.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na tym kierunku musi mieć zatem wymiar praktyczno-teoretyczny z dużym naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych.

W programie studiów na kierunku terapia zajęciowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia człowieka
 • Aktywizacja jako forma terapii  zajęciowej
 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Bioetyka w terapii zajęciowej
 • Biomechanika 
 • Edukacja zdrowotna i prewencja w terapii zajęciowej
 • Podstawy epidemiologii
 • Ergoterapia
 • Kinezjologia
 

Studia na tym kierunku powinny być wybierane przede wszystkim przez te osoby, które z prawdziwą pasją i zaangażowaniem podchodzić będą w przyszłości do wykonywanego zawodu. Pamiętaj, że kierunki takie jak terapia zajęciowa rozwijać będą również twoje kompetencje miękkie, dzięki którym twoja praca z pacjentami i jego najbliższym otoczeniem przynosić będzie najlepsze efekty.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Terapia zajęciowa? Celem studiów jest zdobycie kompetencji pozwalających na poprawę dobrostanu fizycznego oraz psychicznego pacjentów. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup społecznych, ale także osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie.

Co więcej, zdobędziesz wiedzę na temat promocji zdrowia oraz zapobiegania ograniczeniom w zakresie życia społecznego. To właśnie Ty będziesz odpowiedzilany za budowanie relacji ludzi ze środowiskiem społecznym. Dlatego też kierunek kształci w zakresie kompetencji interpersonalnych, dzięki czemu nie będziesz mieć problemu z kontaktem z osobą zdrową lub chorą.

Nauczysz się dostrzegać potrzeby ludzi w sposób holistyczny – patrzeć na nich z perspektywy potrzeb fizycznych oraz psychicznych, a także odnosić wiedzę zdobytą podczas studiów do zawodowych działań.

 

Twoje umiejętności powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • prowadzenia warsztatów terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych;
 • aktywnej komunikacji z podopiecznymi;
 • różnych technik terapeutycznych;
 • diagnozowania trudności rozwojowych i przeciwdziałanie

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA NIESTACJONARNE

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku terapia zajęciowa?

Studia na kierunku terapia zajęciowa dzielą się na dwa komplementarne cykle dydaktyczne. Podział ten obowiązuje na większości kierunków w Polsce. Studenci swoją przygodę edukacyjną zaczynają od kształcenia I stopnia. Trwa ono trzy lata i jest czasem zdobywania podstawowych kompetencji zawodowych. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Osoby, które chcą kontynuować naukę, mogą się kształcić na studiach II stopnia. Trwają one dwa lata i mają charakter uzupełniający. Studenci podczas ich trwania przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu uzyskają prestiżowy tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA I STOPNIA

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku terapia zajęciowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent Terapii zajęciowej? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Terapia zajęciowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 
Absolwent kierunku terapia zajęciowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach ochrony zdrowia,
 • pracownik zakładu pracy,
 • pracownik w instytucjach pomocy i integracji społecznej,
 • pracownik opieki społecznej,
 • pracownik instytucji kulturowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Komentarze (0)