Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku pielęgniarstwo to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych, a także norm prawnych i etycznych.

Studia zazwyczaj trwają od jednego roku do 3,5 (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub online.

Studenci zdobywają rozległą oraz interdyscyplinarną więdzę z obszaru między innymi pielęgniarstwa, ogólnej wiedzy medycznej, farmakologii, psychologii, socjologii, położnictwa czy dietetyki.

Aboslwenci pielęgniarstwa przygotowani są do wykonywania zawodu pielęgniarki/pięlęgniarza w rozmaitych placówkach ochrony zdrowia np. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, sanatoriach, a także placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola).

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo należą do grupy kierunków medycznych. Cieszą się one niegasnącą popularnością, jednak na listach osób przyjętych widnieją nazwiska osób, które odpowiednio wcześnie zaczęły przygotowania do matury.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pielęgniarstwo:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • wos,
 • historia,
 • geografia,
 • informatyka.

 

Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na dostanie się na ten kierunek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo +

Filia w Warszawie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata • rok lub 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo +

Filia w Krotoszynie PWSZ w Gnieźnie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Pielęgniarstwo - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Jaka wiedza po studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu morfologii oraz topografii kości, mini, narządów wewntrzęnych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujcych je naczy i nerwów; posługiwania się wiedzy anatomiczną w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • rozumienia zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka, wyjaśnienia wzajemnego oddziaływania narządów i układów czynnościowych, interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia, określania podstawowych wielkości fizjologicznych, wykorzystywania fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • rozumienia oraz rozpoznawania odrębności w badaniu, wykorzystywania metod i technik w badaniu przedmiotowym i podmiotowym, przeprowadzenia wywiadu, interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym, wykorzystywania wyników do rozpoznawania problemów zdrowotnych, dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych, opisu etiopatogenezy najwaniejszych jednostek chorobowych z uwzględnieniem patomechanizmu,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia pielęgniarstwo zajmuje się promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.

Do wykonywania tego trudnego zawodu niezbędna jest nie tylko szeroko pojęta wiedza z zakresu medycyny, ale także wrażliwość oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Jest to ten typ studiów, który wymaga ogromnego zaangażowania, a samo wewnętrzne poczucie powołania to zbyt mało, by realizować się w tej dziedzinie, ponieważ aby odnosić sukcesy w tym zawodzie, potrzebna jest rozległa wiedza medyczna.

Jeżeli zatem oprócz chęci niesienia pomocy innym, nie boisz się intelektualnych wyzwań, to studia na kierunku pielęgniarstwo mogą być dla ciebie idealne.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo możesz rozpocząć, wybierając najbardziej dogodny dla ciebie tryb kształcenia. Do wyboru masz studia stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne i online

Program kształcenia na tym kierunku nie może być w przypadku żadnego z tych trybów uboższy, stąd studenci zaoczni większość materiału muszą przyswajać we własnym zakresie, z czego też oczywiście są skrupulatnie rozliczani.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku pielęgniarstwo ma wyjątkowo rozbudowany charakter. Studenci bowiem muszą poznać wszystkie te zagadnienia, które uczynią ich prawdziwymi profesjonalistami.

Oprócz oczywistych zagadnień związanych ściśle z pielęgniarstwem, osoby kształcące się na tym kierunku, muszą dysponować doskonałą znajomością anatomii i fizjologii człowieka. Naczelny cel kształcenia zakłada poznanie podstawowych funkcji specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia.

 

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biochemia i biofizyka
 • Mikrobiologia i parazytologia 
 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Genetyka
 • Farmakologia
 • Radiologia
 • Patologia
 • Psychologia
 • Zdrowie publiczne
 • Prawo medyczne
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Dietetyka

 

Oprócz tego studenci zapoznają się zasadami różnego typu pielęgniarstwa, np. ginekologiczno-położniczego, internistycznego czy psychiatrycznego. Aby wszystkie te zagadnienia zgłębić w sposób najbardziej kompetentny, przyszli absolwenci muszą dysponować rozległymi kwalifikacjami z zakresu patologii, biochemii, biofizyki oraz genetyki.

Program studiów pielęgniarskich jest przemyślany w taki sposób, aby kształcić najwyżej jakości specjalistów, którzy posiadać będą rozległą wiedzę z zakresu nauk medycznych.

Kwalifikacje absolwentów tego kierunku obejmować również będą umiejętność obsługi skomplikowanej i nowoczesnej aparatury medycznej. Współcześnie rozwój pielęgniarstwa ma znaczy wpływ na poszerzanie się wiedzy i obowiązków absolwentów tych studiów.

Czego zatem nauczysz się podczas wszystkich lat edukacji? Dzięki tym studiom będziesz przygotowany do sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym.

Zakres twoich obowiązków będzie obejmować wszelkiego rodzaju świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne. Będziesz także w posiadaniu wiedzy o odpowiedniej edukacji chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością. Twoim zadaniem będzie także wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Większość uczelni zapewnia swoim studentom także ciekawe i rozwojowe praktyki, dzięki którym będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zawodzie.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Zakres wiedzy absolwentów pielęgniarstwa musi mieć wyjątkowo rozległy charakter, ponieważ tylko dzięki temu mogą oni wzbudzać społeczne zaufanie. Podstawą wszelkich umiejętności musi być wiedza, ten zawód wymaga podejmowania wszelkich działań diagnostycznych, czy leczniczych tylko na jej podstawie.

Zatem doskonała znajomość anatomii, posługiwanie się wykwalifikowanym słownictwem medycznym, znajomość budowy ciała w ujęciach topograficznym i czynnościowym, rozumienie regulacji procesów fizjologicznych – to tylko nieznaczny ułamek wiedzy, jak dysponować musi student pielęgniarstwa.

Studenci pielęgniarstwa muszą również posiadać cały aparat umiejętności, który uczyni ich profesjonalistami. Zakres obowiązków osoby, która kończy ten kierunek, jest wyjątkowo rozbudowany. Ma to związek z ogólnym rozwojem nauk medycznych.

Zakres kwalifikacji absolwentów pielęgniarstwa obejmuje zatem świadczenie rodzaju usług z zakresu diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Osoby, które kończą ten kierunek, posiadają zakres kwalifikacji, który pozwala na wykonywanie różnego typu zabiegów medycznych.

Aby pielęgniarze posiadali holistyczne podejście do aktualnych problemów pacjenta, muszą dysponować także tzw. umiejętnościami miękkimi, które pozwalają na bardzo dobrą komunikację z resztą personelu medycznego, a także z najbliższym środowiskiem chorego.

 

4. Gdzie studiować pielęgniarstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo:

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne na kierunku pielęgniarstwo obejmują dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Możemy podzielić je na studia pierwszego oraz drugiego stopnia.

Studa I stopnia obejmują trzy lata (6 semestrów) kształcenia, podczas których studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa. Wiedza ta pozwala już na rozpoczęcie pracy w zawodzie, natomiast nie ma ona jeszcze charakteru pełnego.

Rozpoczęcie studiów drugiego stopnia znacznie poszerza wiedzę i umiejętności studentów. Każda osoba, która zdecyduje się na kontynuację tego kierunku będzie kształcić się jeszcze przez kolejne dwa lata (4 semestry).

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo?

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Na początku warto, abyś dobrze zorientował się, jak wyglądają wymagania rekrutacyjne. Im więcej przedmiotów ścisłych zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa jest szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego powinieneś zacząć od intensywnej nauki biologii, ponieważ to ona jest przedmiotem obligatoryjnym, który otwiera drogę do edukacji na tym kierunku.

Oprócz niej musisz wybrać jeszcze co najmniej (!) jeden z przedmiotów takich jak chemia, fizyka lub matematyka. Warto, byś swoją naukę rozpoczął odpowiednio wcześnie, ponieważ limit miejsc na kierunku pielęgniarstwo sprawia, że na studia przyjmowani są tylko najlepsi kandydaci (wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni)

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to dobrze byłoby, gdybyś rozważ udział w olimpiadzie przedmiotowej.

Bycie jej laureatem lub finalistą sprawia, że na wymarzony kierunek dostajesz się poza kolejnością, bo otrzymujesz maksymalną liczę punktów możliwych do zdobycia. W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo weź pod uwagę przede wszystkim Olimpiadę Biologiczną.

 

Proces rekrtuacji

Ostatnim, ale również bardzo istotnym etapem rekrutacji, jest terminowe złożenie dokumentów. W przypadku studiów medycznych liczy się przedłożenie zaświadczeń, wydanych przez lekarza medycyny pracy, które decydują o możliwości podjęcia tego rodzaju studiów i wykonywaniu zawodu medycznego w przyszłości.

Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Polskie ośrodki akademickie kształcą kadrę medyczną, która dysponuje unikatową wiedzą i umiejętnościami. To te doskonałe kwalifikacje pozwalają, by niemal od razu rozpocząć studia w zawodzie.

Zwłaszcza, że sektor medyczny wciąż czeka na specjalistów, którzy będą chcieli aktywnie wesprzeć służbę zdrowia nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Wykwalifikowani pielęgniarze i pielęgniarki będą w swojej pracy zajmować się świadczeniem różnorodnych usług zdrowotnych, których celem jest wspieranie i podtrzymywanie działań wykonywanych przez lekarzy.

 

Absolwenci tego kierunku podczas swojej pracy zawodowej będą się mogli wykazać umiejętnościami takimi jak:

 • prowadzenie wywiadu pielęgniarskiego;
 • aktywna opieka medyczna;
 • wspieranie pacjentów podczas leczenia i rekonwalescencji;
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych itd.

 

Studia pielęgniarskie powinny być wybierane przede wszystkim przez te osoby, które czują prawdziwe powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

 

 

Każda osoba, która kończy studia, chciałaby znaleźć satysfakcjonujące i pewne zatrudnienie. Osoby, które kończą studia na kierunku pielęgniarstwo, nie mają tego typu zmartwień, ponieważ w Polsce wciąż cierpimy na braki w wykwalifikowanej kadrze medycznej.

Praca dla absolwentów pielęgniarstwa jest właściwie na wyciągnięcie ręki. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia również rozwijanie umiejętności lingwistycznych, więc zatrudnienie po studiach można podjąć na arenie międzynarodowej.

 

 

Pielęgniarze mogą z powodzeniem ubiegać się o zatrudnienie w prywatnych i publicznych szpitalach, specjalistycznych przychodniach i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz jednostkach ratownictwa medycznego.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych w ośrodkach takich jak hospicja, oddziały opieki paliatywnej, domy opieki społecznej, czy instytucje pielęgnacyjno-opiekuńcze lub opiekuńczo-lecznicze. Rodzaj zatrudnienia zależy jedynie od absolwentów tego kierunku, mogą oni swobodnie wybierać w wielu ofertach w poszukiwaniu tej najbardziej atrakcyjnej.

Po ukończeniu studiów pielęgniarskich absolwenci gotowi są do podjęcia pracy w ośrodkach wychowawczych, szkołach i różnego rodzaju innych placówkach oświatowych i sanatoriach. Rozległa wiedza z zakresu ochrony zdrowia sprawia, że są one świetnymi edukatorami prozdrowotnymi.

 

Praca po studiach

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się nad jak najbardziej atrakcyjną formą zatrudnienia. Gdzie zatem znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pielęgniarstwo? Zawód w tej dziedzinie to na pewno praca, która da ci wiele satysfakcji, chociaż nie należy do zawodów łatwych. 

 

Miejsc pracy dla absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo jest dużo, a należą do nich:

 • szpitale o profilu państwowym oraz prywatnym,
 • zakłady podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • ośrodki medycyny pracy,
 • placówki nauczania i wychowania,
 • ośrodki służby medycyny,
 • zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze.

 

Wykwalifikowani pielęgniarze mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w domach dziennej i tymczasowej opieki społecznej, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, czy zakłady pracy chronionej. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to pielęgniarstwo może być świetnym kierunkiem dla ciebie.

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo?

 

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo są wyjątkowo trudne, angażujące i od studentów wymagają przede wszystkim pasji.

Karolina, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa, mówi:

Od zawsze wiedziałam, że chcę zostać pielęgniarką. To zawód, który zdecydowanie nie jest dla przypadkowej osoby. Wymaga empatii i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, ale także zaangażowania w naukę. Jednak uśmiech pacjentów i świadomość przynoszenia ulgi w bólu sprawiają, że nie wybrałabym innego kierunku!

 

Martyna, studentka pierwszego roku, przekonuje:

Pielęgniarką była moja babcia, teraz w tym zawodzie pracuje mama. Dla mnie to naturalna ścieżka kształcenia, ponieważ stanowi w mojej rodzinie ugruntowaną tradycję. Myślę, że predyspozycje do wykonywania tego zawodu po prostu odziedziczyłam!

 

Dominika, studentka drugiego roku, zdradza:

To trudne i skomplikowane studia – można mieć podczas ich trwania niejednokrotnie chwile zwątpienia. Świadomość tego, że można komuś ulżyć w cierpieniu i chorobie rekompensuje jednak trudy nauki.

 

Paulina, studentka trzeciego roku, dodaje:

Do nauki podchodzę przede wszystkim z pasja. Sprawia mi ona ogrom satysfakcji. Myślę, że to klucz do tego, by poczuć prawdziwą radość ze zdobywanej wiedzy!

 

 

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (8)

Antonina odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jeszcze Wałbrzych oferuje studia pielęgniarskie

pielęgniarz W odpowiedzi do: Antonina odpowiedz

tylko kto by tam chciał studiować. chyba ci którzy nigdzie się nie dostali

Anton odpowiedz

W Gorzowie Wlkp.nie ma pielegniarstwa na zadnej z uczelni.

Anka Skakanka odpowiedz

ja bym polemizowała. Znam Wyższą Szkołę Mazowiecką i ludzi po niej, nie powiedziałabym, że nie są dobrymi pracownikami. Jeżeli ktoś chce mieć wiedzę to i tak sam powinien się uczyć, a jak ktoś jest leniem to i przez najlepszą uczelnię się prześlizgnie.

kania odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Brakuje na tej liście Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Jedna z ważniejszych uczelni w Warszawie z kierunkiem pielęgniarstwo. Tak a propo tej listy uczelni, może warto uzupełnić?

Beata W odpowiedzi do: kania odpowiedz

Najgorsza jest Koszalinska, ja odeszłam. Praktyki są straszne, nie ze trudne. Nauczycielki zawodu są niczym Niemki z oflagu. Tak nami pomiatają,wstrząsając się, są złośliwe zamiast człowieka wesprzeć kiedy coś nie idzie dobrze. Szorstkie znieczulice. Traktują nas jak xxx mimo że jesteśmy dorosłe,często mamy dzieci i rodziny. Jak sobie upartzą ofiarę to jadą po niej ile wlezie. Nabawił się nerwicy i depresji. Codzień słyszałam nie tak,no nie tak. Powtórz prośbę do mnie innym tonem. Nic nie wiesz. Nie zalicze ci praktyki. Jeszcze napuszczaly dziewczyny z grupy.Odeszlam z tej uczelni jak wiele osób bo tego się nie da opowiedzieć. Władze uczelni Koszalin nic nie robią, bo niby problemu nie ma. Nie dość że brak pielęgniarek, ciężki choć piękny zawód to jeszcze cie zniechęca na starcie. A panie naucz. zawodu prawie emerytki. Nie idźcie do Koszalina bo po pierwszych praktykach nawet jak będziecie dobre wypalić się nerwowo to zasługa praktyk nauczycielek na neurologii, oddz. wewnwtrznym, pediatrii, straszne, dobrze że to za mną. Idźcie do Kołobrzegu, Słupska tu przynajmniej traktują cię jak człowieka, pomagają, wspierają i naprawdę chcą pomóc.

Gość W odpowiedzi do: Beata odpowiedz

Właśnie! Ja studiuję na Wyższej Szkole Mazowieckiej. Chciałam zostawić opinie, a tu co?! Nie ma.

george W odpowiedzi do: Gość odpowiedz

Wyższa Szkoła mazowiecka to jakiś żart, a nie uczelnia. Nikomu nic się nie chce. Jeśli nie chce ci się uczyć, a chcesz mieć dobre "wyniki" to idź i płać.