Pielęgniarstwo studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia pielęgniarstwo zajmuje się promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Do wykonywania tego trudnego zawodu niezbędna jest nie tylko szeroko pojęta wiedza z zakresu medycyny, ale także wrażliwość oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Jest to ten typ studiów, który wymaga ogromnego zaangażowania, a samo wewnętrzne poczucie powołania to zbyt mało, by realizować się w tej dziedzinie, ponieważ aby odnosić sukcesy w tym zawodzie, potrzebna jest rozległa wiedza medyczna. Jeżeli zatem oprócz chęci niesienia pomocy innym, nie boisz się intelektualnych wyzwań, to studia na kierunku pielęgniarstwo mogą być dla ciebie idealne.

 

Program studiów

Program studiów pielęgniarskich jest przemyślany w taki sposób, aby kształcić najwyżej jakości specjalistów, którzy posiadać będą rozległą wiedzę z zakresu nauk medycznych. Kwalifikacje absolwentów tego kierunku obejmować również będą umiejętność obsługi skomplikowanej i nowoczesnej aparatury medycznej. Współcześnie rozwój pielęgniarstwa ma znaczy wpływ na poszerzanie się wiedzy i obowiązków abiturientów tych studiów. Czego zatem nauczysz się podczas wszystkich lat edukacji? Dzięki tym studiom będziesz przygotowany do sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym.

Zakres twoich obowiązków będzie obejmować wszelkiego rodzaju świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne. Będziesz także w posiadaniu wiedzy o odpowiedniej edukacji chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością. Twoim zadaniem będzie także wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Większość uczelni zapewnia swoim studentom także ciekawe i rozwojowe praktyki, dzięki którym będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zawodzie.

 

Praca po studiach

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się nad jak najbardziej atrakcyjną formą zatrudnienia. Gdzie zatem znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pielęgniarstwo? Zawód w tej dziedzinie to na pewno praca, która da ci wiele satysfakcji, chociaż nie należy do zawodów łatwych. Miejsc pracy dla absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo jest dużo, a należą do nich: szpitale o profilu państwowym oraz prywatnym, zakłady podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ośrodki medycyny pracy, placówki nauczania i wychowania, ośrodki służby medycyny, zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze.

Wykwalifikowani pielęgniarze mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w domach dziennej i tymczasowej opieki społecznej, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, czy zakłady pracy chronionej. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to pielęgniarstwo może być świetnym kierunkiem dla ciebie.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo należą do grupy kierunków medycznych. Cieszą się one niegasnącą popularnością, jednak na listach osób przyjętych widnieją nazwiska tylko najlepszych kandydatów. Aby zagwarantować sobie to miejsce, przygotowania do rekrutacji musisz rozpocząć już dziś. Na ogół przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, to: biologia oraz co najmniej jeden z przedmiotów takich jak: matematyka, chemia lub fizyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na dostanie się na ten kierunek.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • opisu morfologii oraz topografii kości, mini, narządów wewntrzęnych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujcych je naczy i nerwów; posługiwania się wiedzy anatomiczną w wykonywaniu czynności zawodowych,
  • rozumienia zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka, wyjaśnienia wzajemnego oddziaływania narządów i układów czynnościowych, interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia, określania podstawowych wielkości fizjologicznych, wykorzystywania fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych,
  • rozumienia oraz rozpoznawania odrębności w badaniu, wykorzystywania metod i technik w badaniu przedmiotowym i podmiotowym, przeprowadzenia wywiadu, interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym, wykorzystywania wyników do rozpoznawania problemów zdrowotnych, dokumentowania przeprowadzonego badania,
  • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych, opisu etiopatogenezy najwaniejszych jednostek chorobowych z uwzględnieniem patomechanizmu,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo możesz rozpocząć, wybierając najbardziej dogodny dla ciebie tryb kształcenia. Do wyboru masz studia stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne). W przypadku tej drugiej opcji, spotkania odbywają się najczęściej w weekendy. Program kształcenia na tym kierunku nie może być w przypadku żadnego z tych trybów uboższy, stąd studenci zaoczni większość materiału muszą przyswajać we własnym zakresie, z czego też oczywiście są skrupulatnie rozliczani.

Program studiów na kierunku pielęgniarstwo ma wyjątkowo rozbudowany charakter. Studenci bowiem muszą poznać wszystkie te zagadnienia, które uczynią ich prawdziwymi profesjonalistami. Oprócz oczywistych zagadnień związanych ściśle z pielęgniarstwem, osoby kształcące się na tym kierunku, muszą dysponować doskonałą znajomością anatomii i fizjologii człowieka. Naczelny cel kształcenia zakłada poznanie podstawowych funkcji specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia.

Każdy kolejny semestr nauki będzie obfitował w coraz bardziej skomplikowane zagadnienia np. takie jak:

  • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
  • znajomość chorób wewnętrznych i pielęgniarstwo internistycznej.

Oprócz tego studenci zapoznają się zasadami różnego typu pielęgniarstwa, np. ginekologiczno-położniczego, internistycznego czy psychiatrycznego. Aby wszystkie te zagadnienia zgłębić w sposób najbardziej kompetentny, przyszli abiturienci muszą dysponować rozległymi kwalifikacjami z zakresu patologii, biochemii, biofizyki oraz genetyki.

Zakres wiedzy abiturientów pielęgniarstwa musi mieć wyjątkowo rozległy charakter, ponieważ tylko dzięki temu mogą oni wzbudzać społeczne zaufanie. Podstawą wszelkich umiejętności musi być wiedza, ten zawód wymaga podejmowania wszelkich działań diagnostycznych, czy leczniczych tylko na jej podstawie. Zatem doskonała znajomość anatomii, posługiwanie się wykwalifikowanym słownictwem medycznym, znajomość budowy ciała w ujęciach topograficznym i czynnościowym, rozumienie regulacji procesów fizjologicznych – to tylko nieznaczny ułamek wiedzy, jak dysponować musi student pielęgniarstwa.

Studenci pielęgniarstwa muszą również posiadać cały aparat umiejętności, który uczyni ich profesjonalistami. Zakres obowiązków osoby, która kończy ten kierunek, jest wyjątkowo rozbudowany. Ma to związek z ogólnym rozwojem nauk medycznych.
Zakres kwalifikacji absolwentów pielęgniarstwa obejmuje zatem świadczenie rodzaju usług z zakresu diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Osoby, które kończą ten kierunek, posiadają zakres kwalifikacji, który pozwala na wykonywanie różnego typu zabiegów medycznych. Aby pielęgniarze posiadali holistyczne podejście do aktualnych problemów pacjenta, muszą dysponować także tzw. umiejętnościami miękkimi, które pozwalają na bardzo dobrą komunikację z resztą personelu medycznego, a także z najbliższym środowiskiem chorego.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Studia medyczne na kierunku pielęgniarskim obejmują dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Możemy podzielić je na studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Pierwsza z tych części obejmuje trzy lata kształcenia, podczas których studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa. Wiedza ta pozwala już na rozpoczęcie pracy w zawodzie, natomiast nie ma ona jeszcze charakteru pełnego.

Rozpoczęcie studiów drugiego stopnia znacznie poszerza wiedzę i umiejętności studentów. Każda osoba, która zdecyduje się na kontynuację tego kierunku będzie kształcić się jeszcze przez kolejne dwa lata. Finalizacja studiów na tym kierunku wiąże się z przystąpieniem do egzaminu magisterskiego. Po pomyślnej obronie, abiturienci otrzymują pełnię uprawnień, która pozwala na satysfakcjonujący rozwój kariery zawodowej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo?

Na początku warto, abyś dobrze zorientował się, jak wyglądają wymagania rekrutacyjne. Im więcej przedmiotów ścisłych zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa jest szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych. Przygotowania do egzaminu maturalnego powinieneś zacząć od intensywnej nauki biologii, ponieważ to ona jest przedmiotem obligatoryjnym, który otwiera drogę do edukacji na tym kierunku. Oprócz niej musisz wybrać jeszcze co najmniej (!) jeden z przedmiotów takich jak chemia, fizyka lub matematyka. Warto, byś swoją naukę rozpoczął odpowiednio wcześnie, ponieważ limit miejsc na kierunku pielęgniarstwo sprawia, że na studia przyjmowani są tylko najlepsi kandydaci.

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to dobrze byłoby, gdybyś rozważ udział w
olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawia, że na wymarzony kierunek dostajesz się poza kolejnością, bo otrzymujesz maksymalną liczę punktów możliwych do zdobycia. W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo weź pod uwagę przede wszystkim Olimpiadę Biologiczną.

Ostatnim, ale również bardzo istotnym etapem rekrutacji, jest terminowe złożenie dokumentów. W przypadku studiów medycznych liczy się przedłożenie zaświadczeń, wydanych przez lekarza medycyny pracy, które decydują o możliwości podjęcia tego rodzaju studiów i wykonywaniu zawodu medycznego w przyszłości. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Każda osoba, która kończy studia, chciałaby znaleźć satysfakcjonujące i pewne zatrudnienie. Osoby, które kończą studia na kierunku pielęgniarstwo, nie mają tego typu zmartwień, ponieważ w Polsce wciąż cierpimy na braki w wykwalifikowanej kadrze medycznej. Praca dla abiturientów pielęgniarstwa jest właściwie na wyciągnięcie ręki. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia również rozwijanie umiejętności lingwistycznych, więc zatrudnienie po studiach można podjąć na arenie międzynarodowej.

Pielęgniarze mogą z powodzeniem ubiegać się o zatrudnienie w prywatnych i publicznych szpitalach, specjalistycznych przychodniach i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz jednostkach ratownictwa medycznego. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych w ośrodkach takich jak hospicja, oddziały opieki paliatywnej, domy opieki społecznej, czy instytucje pielęgnacyjno-opiekuńcze lub opiekuńczo-lecznicze. Rodzaj zatrudnienia zależy jedynie od abiturientów tego kierunku, mogą oni swobodnie wybierać w wielu ofertach w poszukiwaniu tej najbardziej atrakcyjnej.

Po ukończeniu studiów pielęgniarskich absolwenci gotowi są do podjęcia pracy w ośrodkach wychowawczych, szkołach i różnego rodzaju innych placówkach oświatowych i sanatoriach. Rozległa wiedza z zakresu ochrony zdrowia sprawia, że są one świetnymi edukatorami prozdrowotnymi.

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo są wyjątkowo trudne, angażujące i od studentów wymagają przede wszystkim pasji.

Karolina, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa, mówi:

Od zawsze wiedziałam, że chcę zostać pielęgniarką. To zawód, który zdecydowanie nie jest dla przypadkowej osoby. Wymaga empatii i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, ale także zaangażowania w naukę. Jednak uśmiech pacjentów i świadomość przynoszenia ulgi w bólu sprawiają, że nie wybrałabym innego kierunku!

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (5)

Anka Skakanka odpowiedz

ja bym polemizowała. Znam Wyższą Szkołę Mazowiecką i ludzi po niej, nie powiedziałabym, że nie są dobrymi pracownikami. Jeżeli ktoś chce mieć wiedzę to i tak sam powinien się uczyć, a jak ktoś jest leniem to i przez najlepszą uczelnię się prześlizgnie.

kania odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Brakuje na tej liście Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Jedna z ważniejszych uczelni w Warszawie z kierunkiem pielęgniarstwo. Tak a propo tej listy uczelni, może warto uzupełnić?

Beata W odpowiedzi do: kania odpowiedz

Najgorsza jest Koszalinska, ja odeszłam. Praktyki są straszne, nie ze trudne. Nauczycielki zawodu są niczym Niemki z oflagu. Tak nami pomiatają,wstrząsając się, są złośliwe zamiast człowieka wesprzeć kiedy coś nie idzie dobrze. Szorstkie znieczulice. Traktują nas jak xxx mimo że jesteśmy dorosłe,często mamy dzieci i rodziny. Jak sobie upartzą ofiarę to jadą po niej ile wlezie. Nabawił się nerwicy i depresji. Codzień słyszałam nie tak,no nie tak. Powtórz prośbę do mnie innym tonem. Nic nie wiesz. Nie zalicze ci praktyki. Jeszcze napuszczaly dziewczyny z grupy.Odeszlam z tej uczelni jak wiele osób bo tego się nie da opowiedzieć. Władze uczelni Koszalin nic nie robią, bo niby problemu nie ma. Nie dość że brak pielęgniarek, ciężki choć piękny zawód to jeszcze cie zniechęca na starcie. A panie naucz. zawodu prawie emerytki. Nie idźcie do Koszalina bo po pierwszych praktykach nawet jak będziecie dobre wypalić się nerwowo to zasługa praktyk nauczycielek na neurologii, oddz. wewnwtrznym, pediatrii, straszne, dobrze że to za mną. Idźcie do Kołobrzegu, Słupska tu przynajmniej traktują cię jak człowieka, pomagają, wspierają i naprawdę chcą pomóc.

Gość W odpowiedzi do: Beata odpowiedz

Właśnie! Ja studiuję na Wyższej Szkole Mazowieckiej. Chciałam zostawić opinie, a tu co?! Nie ma.

george W odpowiedzi do: Gość odpowiedz

Wyższa Szkoła mazowiecka to jakiś żart, a nie uczelnia. Nikomu nic się nie chce. Jeśli nie chce ci się uczyć, a chcesz mieć dobre "wyniki" to idź i płać.