ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszawa

tel./fax: +48 22 831-95-97

telefon kom.: +48 506-002-360

e-mail: teologia@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/teologia/start/

ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszawa

tel./fax: +48 22 831-95-97

telefon kom.: +48 506-002-360

e-mail: teologia@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/teologia/start/

 • TEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Teologia
  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
  W Wydziale Teologicznym zgodnie ze specyfiką wyznaniową istnieją trzy sekcje: ewangelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. Specjalność teologia protestancka jest prowadzona we współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie i przeznaczona dla studentów chcących się specjalizować w teologii nurtów ewangelikalnych, pentekostalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata - odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej lub protestanckiej. Studenci przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich.
  STUDIA II STOPNIA
  Program studiów II stopnia jest zmodularyzowany, a ich struktura odpowiada studiom I stopnia (nie obejmuje przygotowania pedagogicznego). Specjalności: teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka przeznaczona jest dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia odpowiednich specjalności. Studenci uzyskują pogłębione umiejętności i kompetencje do szeroko pojętej i wielowymiarowej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich.
  STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE):
  W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH – TEOLOGII TRADYCJI WYZNANIOWYCH
  Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką różnych form służby kościelnej: duszpasterskiej, kaznodziejskiej, liturgicznej, katechetycznej i wychowawczej. Celem ogólnym kształcenia na poziomie doktoranckim jest rozwijanie kompetencji  wymaganych do uzyskania stopnia naukowego doktora i zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu tradycji wyznaniowych i poszczególnych dyscyplin teologicznych, humanistycznych oraz umiejętności samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Program studiów uwzględnia specyfikę historyczną i teologiczną Kościołów nierzymskokatolickich. Studia doktoranckie przeznaczone się dla absolwentów studiów magisterskich (jednolitych lub II stopnia).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Teologia ewangelicka
  • Teologia prawosławna
  • Teologia protestancka
  • Teologia starokatolicka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Teologia ewangelicka
  • Teologia prawosławna
  • Teologia starokatolicka
  • Teologia tradycji wyznaniowych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  REKRUTACJA następuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

  https://irk.chat.edu.pl/

  W razie pytań i wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Teologicznego

  Tel. +48 506002360, +48 22 8319597 (wew.1)

  e-mail: teologia@chat.edu.pl

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

TEOLOG Ocena

Nie ma lepszej!

teolog Ocena

Najlepsza!


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: