ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

Informacje o Wydziale - Wydział Nauk Społecznych ChAT

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Wydział Nauk Społecznych ChAT kształci studentów w zakresie nauk pedagogicznych i pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2019 roku uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności. 

Wydział Nauk Społecznych od lat utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe (realizujemy projekty mobilności w ramach programu Erasmus Plus a także wymian bilateralnych m.in. z Izraelem, Republiką Federalną Niemiec, Słowacją, Republiką Czeską) prowadzimy ciekawe projekty dydaktyczne i naukowe. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz opiekę pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. 

Zapraszamy studentów do twórczego podejścia do nowych wyzwań, otwartości na doświadczenia w atmosferze współpracy. Posiadamy nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, w tym pracowni komputerowej i pracowni metodycznej wczesnej edukacji. Współpracujemy z wieloma instytucjami opiekuńczymi, oświatowymi, kulturalnymi. 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Opinie (0)