• JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

    Rekrutacja

    stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
    tryb: stacjonarne, niestacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
    typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
    czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
    tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

    Studia w Łodzi - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa

    Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

    Na kierunku jazz i muzyka estradowa uczelnia oferuje studia w specjalności instrumenty jazzowe: fortepian, skrzypce, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka, perkusja, gitara jazzowa, gitara basowa.

    studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

    Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

    W ramach kierunku jazz i muzyka estradowa uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w specjalności instrumenty jazzowe: fortepian, elektroniczne instrumenty klawiszowe, skrzypce, gitara elektryczna, gitara basowa, kontrabas, saksofon, puzon, trąbka i zestaw perkusyjny.

    WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

    Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

    Studia I stopnia stacjonarne

    • Instrumenty jazzowe
    • Wokalistyka estradowa

    Studia II stopnia stacjonarne

    • Instrumenty jazzowe
    • Wokalistyka estradowa

    Studia I stopnia niestacjonarne

    • Wokalistyka estradowa

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • Wokalistyka estradowa

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

    STUDIA II STOPNIA

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa są wyniki egzaminów wstępnych.

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Opinie (1)

mark twain Ocena odpowiedz

dla mnie najlepszy wydział w polsce. Studiuję wokalistykę, którą polecam artystycznym duszom