• JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie wokalistyki estradowej. Studia przygotowują wokalistę wielowymiarowo i wszechstronnie do pracy zarówno solisty, wokalisty sesyjnego (praca w studiu, np. background vocal), solisty lub chórzysty w spektaklach muzycznych (np. współczesny musical), jak i pedagoga. Absolwent potrafi świadomie określić swoje preferencje stylistyczne w wokalnej muzyce estradowej i w sposób profesjonalny prezentować własną działalność artystyczną. Może także podejmować działania o profilu artystyczno-organizacyjnym w placówkach kultury.

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa w zakresie wokalistyki estradowej. Posiada następujące kwalifikacje: jako profesjonalista może podjąć samodzielną pracę solisty i pracę zespołową (background vocal), zarówno na estradzie, jak i w warunkach studyjnych; posiada umiejętność samodzielnego tworzenia i kształtowania utworu słowno-muzycznego jako autorskiego dzieła artystycznego, a także w sposób profesjonalny prezentować swoją twórczość (recitale autorskie); może współtworzyć spektakle muzyczne jako solista lub chórzysta (musical współczesny); może podjąć samodzielną pracę jako pedagog emisji głosu w szkołach muzycznych lub instruktor w placówkach kultury (domy kultury).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • badanie predyspozycji wokalnych
  • badanie predyspozycji aktorskich
  • rozmowa kwalifikacyjna

   

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa są wyniki egzaminów wstępnych:

  • badanie predyspozycji aktorskich
  • badanie predyspozycji wokalnych
  • rozmowa kwalifikacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MUZYKA W MEDIACH Stopień: I REKRUTACJA

  Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku organizacji produkcji muzycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej
  • kształcenie słuchu
  • test pisemny
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKI SCENICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Oferta studiów pierwszego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich muzycznych i ogólnokształcących, obdarzonych uzdolnieniami muzycznymi i potencjałem intelektualnym. Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym.

  Oferta studiów drugiego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi uzdolnieniami wokalnymi, wyróżniającą wiedzą muzyczną, jak również wysokim potencjałem artystycznym i intelektualnym, gwarantującym optymalne efekty kształcenia praktycznego i teoretycznego. Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze solisty śpiewaka do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej oraz do współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi, operetkowymi czy oratoryjnymi.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuki sceniczne brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • egzamin kierunkowy
  • egzamin podstawowy

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuki sceniczne są wyniki egzaminów wstępnych:

  • egzamin wstępny,
  • rozmowa kwalifikacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

mark twain Ocena

dla mnie najlepszy wydział w polsce. Studiuję wokalistykę, którą polecam artystycznym duszom