• FILM ANIMOWANY I EFEKTY SPECJALNE Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Film animowany i efekty specjalne
  Uczymy projektowania i realizowania filmów animowanych i filmowych efektów specjalnych oraz projektowania i realizacji teledysków muzycznych, filmów reklamowych, na taśmie światłoczułej (35 mm) i wszelkich nośnikach magnetycznych z użyciem różnego rodzaju kamer cyfrowych i analogowych, a także z użyciem różnorodnych programów komputerowych.
  Przyszli absolwenci uzyskują wiedzę o osiągnięciach artystycznych i środkach wyrazowych oraz opanowują umiejętności posługiwania się urządzeniami i technologiami tych gatunków. Program nauczania obejmuje: realizację formy filmowej, filmowe efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia dźwięku i montażu filmowego, technikę i technologię operatorską. Absolwent - po przedstawieniu teoretycznej pracy dyplomowej, filmu dyplomowego oraz obronie egzaminu dyplomowego - uzyskuje tytuł magistra sztuki, który umożliwia mu podjęcie pracy zawodowej i otwiera drogę do dalszego awansu naukowego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Film animowany i efekty specjalne składa się z 2 etapów.
  • I ETAP - egzamin eliminacyjny obejmuje: zadania sprawdzające wyobraźnię kreacyjno-filmową, zadania sprawdzające wrażliwość i uzdolnienia plastyczne, ocenę dorobku twórczości własnej kandydata (prace plastyczne, fotografie, prace filmowe).
  • II ETAP - egzamin konkursowy obejmuje: analizę wybranego przez komisję filmu krótkometrażowego, rozmowę z kandydatem dotyczącą jego dorobku artystycznego, prac wykonanych w trakcie egzaminu wstępnego oraz poglądów na sztukę.

   

 • FOTOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Fotografia
  Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą im spełnić marzenia, aby w przyszłości zaistnieć jako uznani artyści fotograficy. Program realizowany jest w trakcie jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich.
  Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzystania obrazu składają się blisko 65-letnie wysiłki kadry pedagogiczno-twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „systemie pracowni" prowadzonych w oparciu o autorski programy. Ilość pracowni zapewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawodowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, fotoedytorstwo itp. Mimo że w żadnym z członów nazwy wydziału nie występuje słowo fotografia, była ona zawsze jednym z najistotniejszych elementów w procesie nauczania, a przede wszystkim jest integralną formą wypowiedzi artystycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fotografia składa się z 2 etapów.
  • I ETAP (eliminacyjny) - ocena teczki twórczości własnej z udziałem kandydata, która zawiera: własne prace fotograficzne, przygotowane przez kandydata zadania fotograficzne.
  • II ETAP (konkursowy) - rozmowa dotycząca podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej, wykonanie zadań fotograficznych w atelier lub wnętrzu naturalnym na temat podany przez Komisję, przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej, analizę fotografii przedstawionej przez Komisję, eksplikację i obronę prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję.

   

 • SZTUKA OPERATORSKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Sztuka operatorska
  Studia w specjalności Sztuka Operatorska są jednolitymi, stacjonarnymi studiami magisterskimi. Trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie operatora filmowego – autora obrazu. Studenci, pod kierunkiem wybitnych operatorów filmowych, artystów z różnych obszarów sztuki jak również specjalistów z  dziedzin humanistyki i techniki, w okresie studiów opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmowego czy formy telewizyjnej. Poszczególne lata studiów mają ściśle określony program zadań praktycznych. Studenci pod opieką profesorów realizują samodzielnie różne formy filmowe i telewizyjne oraz zdjęcia do etiud i filmów dyplomowych studentów Wydziału Reżyserii. Wszystkie prace praktyczne są realizowane profesjonalnie (taśma 35 mm oraz w systemie elektronicznym). Praca na taśmie 35 mm znajduje uznanie wśród studentów polskich i zagranicznych a  liczba tych ostatnich stanowi niemały procent ogólnej liczby osób studiujących w naszej Uczelni.
  Absolwenci Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej po pięciu latach nauki i obronie pracy dyplomowej (film lub widowisko telewizyjne oraz praca teoretyczna) otrzymują tytuł magistra sztuki. Uczelnia posiada nowoczesny sprzęt do realizacji prac praktycznych m.in. kamery, trzy wyposażone studia - dwa filmowe i jedno telewizyjne oraz bazę oświetleniową, jak również własny transport. Studenci mają do dyspozycji pracownie komputerowe niezbędne dla przygotowania etapów prewizualizacji, postprodukcji oraz efektów specjalnych. 
  Dział techniki zdjęciowej, dział dźwięku oraz montażu uczestniczą w realizacji każdej etiudy od momentu rozpoczęcia zdjęć aż do wykonania kopii światłoczułej lub zapisu cyfrowego.
  To, co wyróżnia naszą Uczelnię spośród wielu innych szkół filmowych, to zapewnienie studentom możliwości realizacji prac filmowych na profesjonalnej taśmie światłoczułej 35 mm Kodak i Fuji. Organizacją produkcji prac praktycznych zajmuje się Zakład Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Z jego pomocą realizowane są filmy na wszystkich rodzajach nośników. W takcie studiów są organizowane warsztaty filmowe, prowadzone przez znanych artystów i renomowane firmy sprzętowe. Staramy się przedstawić naszym studentom każdą dostępną i nowoczesną technologię stosowaną w kinematografiach i telewizjach światowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Sztuka operatorska składa się z 3 etapów.
  • I ETAP - wykonanie i ocenę dwóch zadań fotograficznych na zadany temat (tematy zadań zostaną przedstawione w dniu egzaminu), ocena zawartości teczki twórczości własnej (z udziałem kandydata),   wstępna rozmowa z kandydatem na temat prezentowanej twórczości własnej.
  • II ETAP - aranżację scenki fotograficznej (tematy scenek zostaną przedstawione w dniu egzaminu), sprawdzian wrażliwości plastycznej kandydata, prezentację własnego dorobku artystycznego wraz z zadaniami wykonanymi w trakcie I etapu oraz rozmowę na temat wszystkich wykonanych prac
  • III ETAP - realizacja zadania inscenizacyjnego realizowanego kamerą video na zadany temat, analiza operatorską filmów przedstawionego przez komisję, rozmowa z kandydatem na temat prac własnych, wykonanych zadań praktycznych w trakcie egzaminu oraz poglądów na sztukę.

   

Opinie (1)

Aleksander Victor Ocena

dzień dobry Wygląda to wszystko bardzo ciekawie , bardzo chciałbym podjąć studiów na tym Wydziale , brakuje informacji na temat kosztów związanych z tymi studiami , czy istnieje program tych studiów w innych językach np Angielskim . Czy można spotkać się przed podejściem do egzaminów przyjęcia na dany Wydział, z jakimś programem praktyki zerowej do zdania tych egzaminów (np jak przygotować własne prace - albom) itd.