• STUDIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Gospodarka Przestrzenna jest interdyscyplinarne kształcenie słuchaczy w zakresie problematyki planowania, rozwoju regionalnego i ochrony  środowiska w gospodarce przestrzennej. Studia te uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej osobom zatrudnionym lub planującym zatrudnienie w jednostkach samorządowych, administracji gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.


  Akcent postawiono na opanowanie wysoko cenionych na rynku pracy umiejętności, na które składają się:

  • analizowanie przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
  • inwentaryzacja przestrzeni i wycena jej zasobów,
  • stosowanie komputerowych narzędzi projektowania w gospodarce przestrzennej,
  • wykonywanie opracowań z zakresu projektowania przestrzennego i urbanistycznego.
  • sporządzanie planów infrastruktury technicznej,
  • opracowanie planów rewitalizacji oraz wykonywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA Z ROLNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe z zakresu:

  • podstaw chemii rolniczej (żyzność gleb i metody badania żyzności, mineralne żywienie roślin i ich skład chemiczny, technologia produkcji i właściwości nawozów, technologia nawożenia i wpływ nawozów na plon i jego jakość),
  • podstaw uprawy roli (teoretyczne podstawy uprawy roli, specyficzne cechy polowej produkcji roślinnej, uprawa pod różne grupy roślin w zmianowaniu, współczesne problemy i nowe kierunki w uprawie roli i roślin),
  • technologii uprawy roślin (biologia gatunków roślin uprawnych i ich znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania gatunków roślin rolniczych, technologie uprawy roślin rolniczych),
  • łąkarstwa (rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska, nawożenie, metody zagospodarowania i użytkowanie użytków zielonych),
  • integrowanej ochrona roślin (wpływ czynników chorobotwórczych na plonowanie
   i jakość plonu, budowa, rozwój i szkodliwość podstawowych agrofagów, zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych),
  • żywienia zwierząt z fizjologią (zasady żywienia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, skład chemiczny pasz, trawienie i przyswajanie składników pokarmowych),
  • chowu zwierząt gospodarskich (etapy pracy hodowlanej zwierząt, znaczenie gospodarcze i produkcyjność pogłowia zwierząt, wskaźniki wydajności mlecznej, nieśnej i wartości rzeźnej, technologie wychowu zwierząt, produkcji mleka, mięsa
   i innych surowców pochodzenia zwierzęcego),
  • ekonomiki rolnictwa (funkcjonowanie gospodarstwa rolniczego w warunkach unijnych, uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
   a gospodarstwo rolnicze),
  • podstaw rachunkowości rolnej (prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Dyrektywami UE oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
  • techniki rolniczej (racjonalne wykorzystanie maszyn i rządzeń stosowanych
   w produkcji roślinnej i zwierzęcej),
  • marketingu rolniczego (znaczenie marketingu, marketingowe aspekty działalności rolniczej, promocja i reklama usług w otoczeniu rolnictwa),
  • ekologii rolniczej (znaczenie, funkcje i rozwój rolnictwa ekologicznego),
  • doradztwa technologicznego (doskonalenie systemów wiedzy rolniczej, umiejętności metodyczne w pracy informacyjnej i w pracy z ludźmi),
  • agroinformatyki (programy komputerowe stosowane w rolnictwie),
  • postępu biologicznego (osiągnięcia hodowli, wprowadzanie nowych odmian do praktyki rolniczej).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Natalia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny jest nowoczesną uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. To miejsce dla osób kreatywnych, pomysłowych i ciekawych świata i ludzi.

Karolina Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym mają wymiar praktyczny, konkretny, nastawiony na rozwijanie umiejętności. To największy, ale nie jedyny atut tej uczelni.

Konrad Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym nastawione są głównie na zdobywanie konkretnych umiejętności praktycznych. To bardzo ważne, ponieważ dzisiaj na rynku pracy najbardziej liczą się właśnie umiejętności oraz zdolność prawidłowego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Dawid Ocena odpowiedz

Warto studiować na UPH. To uczelnia nowoczesna, która daje mnóstwo możliwości i może konkurować z największymi.

Justyna Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia bardzo przyjazna, z bardzo dobrą atmosferą. Nauka sprawia przyjemność, chociaż jest jej bardzo dużo i naprawdę trzeba włożyć sporo wysiłku, aby zaliczać kolejne egzaminy. Ale polecam. To świetna uczelnia.