• AKTORSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Aktorstwo
  Studia magisterskie na Wydziale Aktorskim trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów.
  Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Aktorstwo składa się z 3 etapów. Przygotowanie repertuaru:
  • I ETAP - ocena: warunków scenicznych, głosu i słychu, wymowy, interpretacji wiersza i prozy
  • II ETAP - interpretacja: wiersza klasycznego i współczesnego, monologu, prozy klasycznej i współczesnej, utworu wokalnego
  • III ETAP - elementarne zadania aktorskie, zadania aktorskie przed kamerą, rozmowa na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i na świecie, sprawdzian sprawności fizyczjej, sprawdzian umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia

   

Opinie (1)

boguś linda Ocena

świetny wydział, super atmosfera, studia dość wymagające, ale będę aktorę!!!


STACJONARNE


Jednolite: