Aktorstwo studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Studia magisterskie przygotowują  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. 
 
 
Program studiów i przedmioty
Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykłada się zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. 
Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na aktorstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: egzaminy praktyczne, historia, j. polski (literatura), j. obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTORSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku aktorstwo

Specjalności na kierunku aktorstwo

Akademia Teatralna w Warszawie

Akademia Teatralna w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Aktorstwo  stopień: (Jednolite)

Wydział Aktorski  stopień: (Jednolite)

Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku  stopień: (Jednolite)

Specjalności na kierunku aktorstwo (wydział aktorski)

Specjalności na kierunku aktorstwo (wydział sztuki lalkarskiej - oddział w białymstoku)

Specjalności na kierunku wokalistyka

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AKTORSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktorstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opanowania techniki aktorskiej z umiejtnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomocią estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych.,
 • przygotowania do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych,
 • orientowania się w dziejach myśli europejskiej, rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych, rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyk mediów elektronicznych i kultur popularną,
 • osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej, współpracy z reżyserem, interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku aktorstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek aktorstwo obecnie jest dostępny tylko w trybie studiów stacjonarnych, co z w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Z tego względu będzie to idealna opcja kształcenia dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienną obecność na uczelni oraz pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Powyższy kierunek realizuje program z zakresu nauk artystycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek aktorstwo, zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą rozwijaniu swojej wiedzy z obszaru różnorodnych nauk artystycznych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tym zagadnieniem, między innymi:

 • rytmika
 • historia sztuki kostiumologii
 • sceny współczesne
 • techniki ruchu scenicznego

Jako student będziesz miał okazję zapoznać się z bogatą historią teatru i filmu. Ponadto, rozwiniesz swoją wiedzę muzyczną oraz literaturoznawczą. W programach wybranych uczelni wyższych znajdą się również obieralne specjalizacje, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku aktorstwo skupiają się przede wszystkim na realizowaniu warsztatów praktycznych, na których wykształcisz wiele cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim, skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności aktorskich. Tym samym nauczysz się technik improwizacji i występów scenicznych.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób wykonywać zadania akrobatyczne i sceny walki na scenie. W programie przewidziano także zajęcia, na których nauczysz się prawidłowej wymowy i dykcji, które są niezwykle istotne w pracy aktora.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek aktorstwo można realizować jedynie w formie jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktorstwo

Absolwent kierunku aktorstwo znajdzie zatrudnienie jako:
 • aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbing,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej,
 • pracownik zajmujący się projektowaniem programów edukacyjnych i artystycznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO

Komentarze (0)