aktorstwo studia - kierunek studiów

Aktorstwo studia - kierunek studiów

Studia magisterskie przygotowują  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. 
Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykłada się zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. 
Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.
 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktorstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • opanowania techniki aktorskiej z umiejtnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomocią estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych.,
  • przygotowania do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych,
  • orientowania się w dziejach myśli europejskiej, rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych, rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyk mediów elektronicznych i kultur popularną,
  • osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej, współpracy z reżyserem, interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktorstwo

Absolwent kierunku aktorstwo znajdzie zatrudnienie jako:
  • aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbing,
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej,
  • pracownik zajmujący się projektowaniem programów edukacyjnych i artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na aktorstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: egzaminy praktyczne, historia, j. polski (literatura), j. obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTORSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO

Komentarze (0)