Dodaj do ulubionych

Aktorstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aktorstwo to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 4,5 roku do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Aktorstwo – studia takie jak te zaliczane są do grupy kierunków artystycznych stworzonych z myślą o osobach, które kochają teatr i sztukę. Studia opierają się głównie na zajęciach praktycznych, dzięki którym każdy przyszły aktor będzie mógł szlifować swój warsztat pracy. W siatce programowej znajdą się również zajęcia teoretyczne poświęcone historii teatru czy kina.

Już w trakcie kształcenia wyższego na studiach aktorskich warto zadbać o swoje doświadczenie i poszerzanie portfolio. Po zakończeniu nauki można z kolei ubiegać się o zatrudnienie w teatrach czy też związać swoją karierę z przemysłem filmowym. Ciekawą ścieżką rozwoju będzie również praca w zawodzie lektora – wymaga ona bowiem nienagannej dykcji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na aktorstwo, podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminów wstępnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTORSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Akademia Teatralna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Aktorstwo +

Wydział Aktorski stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Jednostka prowadząca

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE AKTORSTWO JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wokalistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku wokalistyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 12.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie Akademia Teatralna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 04.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktorstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktorstwo

Program studiów i przedmioty
Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykłada się zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. 
Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opanowania techniki aktorskiej z umiejtnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomocią estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych.,
 • przygotowania do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych,
 • orientowania się w dziejach myśli europejskiej, rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych, rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyk mediów elektronicznych i kultur popularną,
 • osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej, współpracy z reżyserem, interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku aktorstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek aktorstwo obecnie jest dostępny tylko w trybie studiów stacjonarnych, co z w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Z tego względu będzie to idealna opcja kształcenia dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienną obecność na uczelni oraz pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku aktorstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Powyższy kierunek realizuje program z zakresu nauk artystycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek aktorstwo, zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą rozwijaniu swojej wiedzy z obszaru różnorodnych nauk artystycznych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tym zagadnieniem, między innymi:

 

 • rytmika
 • historia sztuki kostiumologii
 • sceny współczesne
 • techniki ruchu scenicznego

 

Jako student będziesz miał okazję zapoznać się z bogatą historią teatru i filmu. Ponadto, rozwiniesz swoją wiedzę muzyczną oraz literaturoznawczą. W programach wybranych uczelni wyższych znajdą się również obieralne specjalizacje, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku aktorstwo skupiają się przede wszystkim na realizowaniu warsztatów praktycznych, na których wykształcisz wiele cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim, skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności aktorskich. Tym samym nauczysz się technik improwizacji i występów scenicznych.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób wykonywać zadania akrobatyczne i sceny walki na scenie. W programie przewidziano także zajęcia, na których nauczysz się prawidłowej wymowy i dykcji, które są niezwykle istotne w pracy aktora.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia magisterskie przygotowują  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. 
 
5. Gdzie studiować aktorstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek aktorstwo:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku aktorstwo trwają od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunek aktorstwo można realizować jedynie w formie jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa od czterech i pół do pięciu lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku aktorstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
4,5 roku
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
4,5 roku
(magister)
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek aktorstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminów wstępnych.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku
Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki egzaminów wstępnych.

Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia na kierunku Aktorstwo są wyniki egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku aktorstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
30
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
20
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
36
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
20
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek aktorstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Aktorski
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktorstwo

Absolwent kierunku aktorstwo znajdzie zatrudnienie jako:
 • aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbing,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej,
 • pracownik zajmujący się projektowaniem programów edukacyjnych i artystycznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO

Komentarze (0)