Aktorstwo studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Studia magisterskie przygotowują  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. 
 
 
Program studiów i przedmioty
Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykłada się zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. 
Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na aktorstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: egzaminy praktyczne, historia, j. polski (literatura), j. obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTORSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku aktorstwo

Specjalności na kierunku aktorstwo

Akademia Teatralna w Warszawie

Akademia Teatralna w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Aktorstwo  stopień: (Jednolite)

Wydział Aktorski  stopień: (Jednolite)

Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku  stopień: (Jednolite)

Specjalności na kierunku aktorstwo (wydział aktorski)

Specjalności na kierunku aktorstwo (wydział sztuki lalkarskiej - oddział w białymstoku)

Specjalności na kierunku wokalistyka

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AKTORSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktorstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • opanowania techniki aktorskiej z umiejtnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomocią estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych.,
  • przygotowania do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych,
  • orientowania się w dziejach myśli europejskiej, rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych, rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyk mediów elektronicznych i kultur popularną,
  • osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej, współpracy z reżyserem, interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktorstwo

Absolwent kierunku aktorstwo znajdzie zatrudnienie jako:
  • aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbing,
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej,
  • pracownik zajmujący się projektowaniem programów edukacyjnych i artystycznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO

Komentarze (0)