Aktorstwo

Aktorstwo

Studia na kierunku aktorstwo możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Akademia Teatralna w Warszawie

Aktorstwo +

Wydział Aktorski  stopień: (Jednolite) , czas trwania: 5 lat ,
forma: stacjonarne

Wydział Sztuki Lalkarskiej - Oddział w Białymstoku  stopień: (Jednolite) , czas trwania: 5 lat ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
forma: stacjonarne

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Uczelnie, gdzie aktorstwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Aktorstwo teatru lalek stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo teatru lalek

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Wokalistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 4 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wokalistyka

Aktorstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aktorstwo to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 4,5 roku do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku aktorstwo
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku aktorstwo możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) | aktorstwo - uczelnie >

Opis kierunku

Aktorstwo – studia takie jak te zaliczane są do grupy kierunków artystycznych stworzonych z myślą o osobach, które kochają teatr i sztukę. Studia opierają się głównie na zajęciach praktycznych, dzięki którym każdy przyszły aktor będzie mógł szlifować swój warsztat pracy. W siatce programowej znajdą się również zajęcia teoretyczne poświęcone historii teatru czy kina.

 

Specjalności

Współczesne studia aktorskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku aktorstwo: aktorstwo dramatyczne, aktorstwo i wokalistyka, aktorstwo teatru lalek, wokalno-aktorska.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku aktorstwo najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Już w trakcie kształcenia wyższego na studiach aktorskich warto zadbać o swoje doświadczenie i poszerzanie portfolio. Po zakończeniu nauki można z kolei ubiegać się o zatrudnienie w teatrach czy też związać swoją karierę z przemysłem filmowym. Ciekawą ścieżką rozwoju będzie również praca w zawodzie lektora – wymaga ona bowiem nienagannej dykcji.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na aktorstwo, podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminów wstępnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Aktorstwo - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktorstwo

Program studiów i przedmioty
Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykłada się zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. 
Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.
 
W programie studiów na kierunku aktorstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Historia literatury
 • Emisja głosu
 • Podstawy interpretacja prozy
 • Interpretacja wiersza
 • Solfeż
 • Ciało w przestrzeni scenicznej
 • Elementarne zadania aktorskie
 • Psychologia
 • Plastyka ruchu
 • Sceny dialogowe wierszem
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opanowania techniki aktorskiej z umiejtnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomocią estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych.,
 • przygotowania do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych,
 • orientowania się w dziejach myśli europejskiej, rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych, rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyk mediów elektronicznych i kultur popularną,
 • osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej, współpracy z reżyserem, interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku aktorstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek aktorstwo obecnie jest dostępny tylko w trybie studiów stacjonarnych, co z w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Z tego względu będzie to idealna opcja kształcenia dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienną obecność na uczelni oraz pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku aktorstwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek realizuje program z zakresu nauk artystycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek aktorstwo, zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą rozwijaniu swojej wiedzy z obszaru różnorodnych nauk artystycznych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tym zagadnieniem, między innymi:

 

 • rytmika
 • historia sztuki kostiumologii
 • sceny współczesne
 • techniki ruchu scenicznego

 

Jako student będziesz miał okazję zapoznać się z bogatą historią teatru i filmu. Ponadto, rozwiniesz swoją wiedzę muzyczną oraz literaturoznawczą. W programach wybranych uczelni wyższych znajdą się również obieralne specjalizacje, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku aktorstwo skupiają się przede wszystkim na realizowaniu warsztatów praktycznych, na których wykształcisz wiele cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim, skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności aktorskich. Tym samym nauczysz się technik improwizacji i występów scenicznych.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób wykonywać zadania akrobatyczne i sceny walki na scenie. W programie przewidziano także zajęcia, na których nauczysz się prawidłowej wymowy i dykcji, które są niezwykle istotne w pracy aktora.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia magisterskie przygotowują  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. 
 
5. Gdzie studiować aktorstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek aktorstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku aktorstwo trwają od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunek aktorstwo można realizować jedynie w formie jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa od czterech i pół do pięciu lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktorstwo

Absolwent kierunku aktorstwo znajdzie zatrudnienie jako:
 • aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym, filmie, telewizji, radiu, dubbing,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej,
 • pracownik zajmujący się projektowaniem programów edukacyjnych i artystycznych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aktorstwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Aktorstwo studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktorstwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Aktorstwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)