al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.  (068) 328 32 79

e-mail: Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

http://www.wh.uz.zgora.pl/

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.  (068) 328 32 79

e-mail: Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

http://www.wh.uz.zgora.pl/

 • FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia przygotowującego do nauczania drugiego przedmiotu.

  Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania filozofii i etyki jest zgodny z zakresem określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz Rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program obejmuje blok przedmiotów, które mają zapoznać słuchacza z technikami ochrony informacji, zabezpieczeniami teleinformatycznymi oraz przepisami prawa regulującymi te zjawiska. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności związane z obsługą kancelarii i zarządzaniem dokumentacją w archiwum. Przedmioty realizowane będą przez dwa semestry i zakończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem.

  W ostatnim semestrze złożona będzie praca dyplomowa. Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych”, zdobędzie wiadomości i umiejętności praktyczne związane z obsługą kancelarii tajnej, zarządzaniem dokumentacją i informacją w archiwum zakładowym. Oprócz tego absolwent posiądzie informacje z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i procedur ochrony informacji, a także zapozna się z podstawowymi zagadnieniami prawa administracyjnego.

  Wskazane umiejętności i zdobyta wiedza przygotują absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych i obsługą kancelarii tajnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Opinie (3)

Kamila Ocena odpowiedz

Od zawsze marzyłam o pracy w redakcji. Dziennikarstwo to szereg przedmiotów związanych z pisaniem, marketingiem czy PR... Mogłoby być więcej praktyk pozauczelnianych, chociaż realizujemy wiele projektów. Kadra jest w porządku.

Ola Ocena odpowiedz

Bardzo lubię języki obce, a w przyszłości chciałabym zostać tłumaczem przysięgłym. Wiele lektoratów, ćwiczenia i wykłady wpływają na poprawę moich kompetencji językowych. W wakacje zaczynam praktyki w biurze tłumaczeń. Nie mogę się doczekać!

V. Ocena odpowiedz

Kpina, a nie studia. Co pół roku problemy z indeksami (pogubione) czy kartami (błędne) w dziekanacie. Mnóstwo bezużytecznych przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem-byle tylko ECTSy się zgadzały. Wykładowcy? Niektórzy z pasją, zaangażowani i z otwartym umysłem (tylko dzięki nim druga gwiazdka). Niestety, znajdą się też pojedyncze osoby, które (wnosząc w studencką edukację wielkie nic) nie powinny uczyć. Żałuję wyboru tej uczelni i cieszę się, że już ukończyłam ten kabaret.