• INSTRUMENTALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w ramach Wydziału Instrumentalnego. Przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom magisterski, kierunku instrumentalistyka lub innego kierunku o zbliżonych efektach kształcenia i specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce).

  Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów w specjalności gra na instrumencie oraz kameralistyki. Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Każdy rok studiów zakończony jest egzaminem (publiczne wykonanie recitalu).

  Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz kierownikiem odpowiedniej Katedry. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w wykładach zbiorowych po uzgodnieniu z Dziekanem. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)