• INSTRUMENTALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Studia prowadzone są w ramach Wydziału Instrumentalnego. Przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom magisterski, kierunku instrumentalistyka lub innego kierunku o zbliżonych efektach kształcenia i specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce).

    Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów w specjalności gra na instrumencie oraz kameralistyki. Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Każdy rok studiów zakończony jest egzaminem (publiczne wykonanie recitalu).

    Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz kierownikiem odpowiedniej Katedry. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w wykładach zbiorowych po uzgodnieniu z Dziekanem. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

    Dowiedz się więcej

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: