• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Instrumentalistyka

  Na Wydziale Instrumentalnym realizowane są przedmioty w zakresie kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych należą: przedmiot główny – instrument, zespół kameralny, orkiestra (instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne), nauka akompaniamentu (fortepian), basso continuo oraz improwizacja (klawesyn, organy). Studenci pogłębiają także wiedzę o muzyce na zajęciach teoretycznych (literatura muzyczna, analiza form muzycznych), uczestniczą w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych i w lektoratach języków obcych. Studenci korzystają z ogólnouczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej: zasobów biblioteki i fonoteki, pracowni dźwięku. Niezwykle cenną jest współpraca ze studiem nagrań oraz studentami kierunku reżyseria dźwięku, która umożliwia dokonanie rejestracji i odtworzenia własnych występów estradowych, wspomagając tym samym indywidualny rozwój wyobraźni muzycznej i umiejętność samooceny młodego instrumentalisty. Na Wydziale istnieje możliwość kształcenia w językach obcych z uwagi na znajomość przez większość pedagogów przedmiotów kierunkowych języka angielskiego, niemieckiego i innych. Potwierdza to fakt z powodzeniem odbytych w latach ubiegłych studiów cudzoziemców z Korei, Japonii, Chile, Finlandii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych. 

   

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z gry na instrumencie głównym.

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: