• INSTRUMENTALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Bydgoszczy - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - kierunek studiów instrumentalistyka

  Na Wydziale Instrumentalnym realizowane są przedmioty w zakresie kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych należą: przedmiot główny – instrument, zespół kameralny, orkiestra (instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne), nauka akompaniamentu (fortepian), basso continuo oraz improwizacja (klawesyn, organy). Studenci pogłębiają także wiedzę o muzyce na zajęciach teoretycznych (literatura muzyczna, analiza form muzycznych), uczestniczą w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych i w lektoratach języków obcych.

  Zajęcia na Wydziale Instrumentalnym w zależności od rodzaju przedmiotu odbywają się indywidualnie, w grupach do 15 osób, ponadto prowadzone są zajęcia zbiorowe.

  Studenci korzystają z ogólnouczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej: zasobów biblioteki i fonoteki, pracowni dźwięku. Niezwykle cenną jest współpraca ze studiem nagrań oraz studentami kierunku reżyseria dźwięku, która umożliwia dokonanie rejestracji i odtworzenia własnych występów estradowych, wspomagając tym samym indywidualny rozwój wyobraźni muzycznej i umiejętność samooceny młodego instrumentalisty.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Akordeon
  • Altówka
  • Altówka barokowa
  • Fagot
  • Flet
  • Flet traverso
  • Fortepian
  • Gitara
  • Harfa
  • Klarnet
  • Klawesyn
  • Kontrabas
  • Kontrabas barokowy
  • Lutnia
  • Obój
  • Obój barokowy
  • Organy
  • Perkusja
  • Puzon
  • Saksofon
  • Skrzypce
  • Skrzypce barokowe
  • Trąbka
  • Trąbka naturalna
  • Tuba
  • Viola da gamba
  • Waltornia
  • Wiolonczela
  • Wiolonczela barokowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Akordeon
  • Altówka
  • Altówka barokowa
  • Fagot
  • Flet
  • Flet traverso
  • Fortepian
  • Gitara
  • Harfa
  • Klarnet
  • Klawesyn
  • Kontrabas
  • Kontrabas barokowy
  • Lutnia
  • Obój
  • Obój barokowy
  • Organy
  • Perkusja
  • Puzon
  • Saksofon
  • Skrzypce
  • Skrzypce barokowe
  • Trąbka
  • Trąbka naturalna
  • Tuba
  • Viola da gamba
  • Waltornia
  • Wiolonczela
  • Wiolonczela barokowa
  • Kameralistyka
  • Kameralistyka fortepianowa
  • Korepetycja i coaching wokalny

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)