Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Nauk Społecznych UZ

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel./fax: (068) 328 31 76

e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl

www.wpps.uz.zgora.pl

Wydział Nauk Społecznych UZ

Uniwersytet Zielonogórski

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel./fax: (068) 328 31 76

e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl

www.wpps.uz.zgora.pl

 • KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

  Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do:

  • współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
  • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
  • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;
  • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • Dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej diagnozowania, leczenia, edukacji i terapii oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także wspomagania rodzin wychowujących dziecko z autyzmem.
  • Wyposażenie studentów w umiejętności umożliwiające diagnozowanie oraz planowanie i realizację wczesnego wspomagania rozwoju, edukację, a także rehabilitację (rewalidację) osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Rozwijanie u studentów kompetencji społecznych umożliwiających przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współdziałanie z innymi nauczycielami oraz rodzicami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz otwieranie się na nowe obszary wiedzy dotyczącej autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • Dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw edukacji inkluzyjnej i integracyjnej, diagnozowania oraz organizacji procesu kształcenia, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Wyposażenie studentów w umiejętności umożliwiające diagnozowanie oraz organizowanie procesu kształcenia, a także realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Rozwijanie u studentów kompetencji społecznych umożliwiających przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współdziałanie z innymi nauczycielami oraz rodzicami dziecka z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także promowanie kultury inkluzyjnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponowane studia podyplomowe Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Studia obejmują 310 h zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów i 120 h praktyk (60 h w zakresie terapii pedagogicznej i 60 h pedagogiki zdolności), co dwa tygodnie w cyklach sobotnioniedzielnych. 

  Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowowychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności , absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje:

  • nauczyciel specjalisty terapii pedagogicznej;
  • nauczyciela w placówkach pozaszkolnych;
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi

  ​Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponowane Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Zdolności są odpowiedzią na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Studia obejmują zajęcia realizowane w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów i 120 h praktyk (60 h w zakresie terapii pedagogicznej i 60 h pedagogiki zdolności), co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych. Spełniają one warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

  - do kogo adresowane: Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym

  - kwalifikacje po ukończeniu studiów: Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności, absolwent uzyskuje:

  - kwalifikacje nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej ;

  - przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Alan Ocena odpowiedz

Psychologia tutaj jest na super poziomie. Wykładowcy zawsze służą pomocą oraz chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, co jest bardzo cenne.

Adam Ocena odpowiedz

Przemoc w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo... W liceum postanowiłem, że będę studiował pracę socjalną, ponieważ chcę pomagać ludziom przezwyciężać ich trudności życiowe, a przecież jest ich tak wiele, czasem za dużo.

Kinga Ocena odpowiedz

Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne. Odkąd pamiętam chciałam być psychologiem, bo chciałam pomagać ludziom, w każdym wieku. Tutaj, na wydziale poznaję tę dziedzinę od środka i w najmniejszych szczegółach. Czy polecam? Oczywiście, że tak.

Martyna Ocena odpowiedz

To są studia nie tylko dla tych, którzy chcą się uczyć i jak najwięcej dowiedzieć o człowieku. To studia dla ludzi wrażliwych, chcących zrozumieć różne zachowania, a także wiedzieć skąd one się biorą. To także studia dla tych, którzy patrzą na drugiego człowieka jak na jednostkę. Czy są łatwe? Nie. Ale nic co łatwe nie przynosi satysfakcji.