• TEOLOGIA KATOLICKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia jednolite magisterskie (5 lat) na kierunku teologia, pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych. Dzięki zdobytej, gruntownej wiedzy i profesjonalnych umiejętności absolwenci teologii KUL łatwo odnajdą się w różnych obszarach aktywności społecznej, nie wyłączając oświaty, mediów a nawet polityki i biznesu.

  Po studiach z teologii można m.in.:

  • uczyć religii we wszystkich typach szkół,
  • pracować w redakcjach wartościowych portali, czasopism, rozgłośni i telewizji,
  • pracować w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich,
  • działać w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie,
  • być liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia katolicka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)