O Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej!

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej znalazł się w roku 2016 na czwartym miejscu wśród wydziałów z uprawnieniami doktorskimi  uczelni technicznych w „Rankingu PERSPEKTYW dla Kierunków Studiów” chemicznych. Ranking uwzględniał cztery grupy kryteriów: PRESTIŻ (badanie akademickie i pracodawców); POTENCJAŁ AKADEMICKI (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów); PUBLIKACJE NAUKOWE (publikacje, cytowania, indeks Hirsha) oraz KRYTERIA DODATKOWE (egzaminy zawodowe, patenty).
Na to wysokie miejsce w Rankingu PERSPEKTYW pracowały od ponad 70 lat istnienia Wydziału Chemicznego kolejne pokolenia jego pracowników, studentów i pracodawców, zatrudniających naszych absolwentów. Obecnie na Wydziale pracuje 117 nauczycieli akademickich, spośród których 46 posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.  Na studiach inżynierskich (I stopień), magisterskich (II stopień) i doktoranckich (III stopień), aktualnie studiuje 884 studentów.
Jesteśmy Wydziałem z tradycjami, ale z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, pozwalającym na zaspokajanie potrzeb dynamicznie rozwijającego się w Polsce przemysłu chemicznego i branż pokrewnych (farmacji i przemysłu kosmetycznego, chemii budowlanej, nanotechnologii). Żywo reagujemy na potrzeby kadrowe naszych wieloletnich współpracowników przemysłowych, zatrudniających absolwentów Wydziału, a także zapewniających im ciekawe praktyki i staże. Nasi studenci oprócz realizacji programu studiów rozwijają swoje kompetencje zawodowe w ramach wolontariatów, kół naukowych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych do zaprzyjaźnionych uczelni.
Jeśli chcesz studiować na kierunku chemicznym, wiążesz swoją karierę zawodową z pracą technologa chemicznego, chemika syntetyka, laboranta, analityka, informatyka chemicznego lub planujesz założyć własną firmę o profilu chemicznym lub ogólnotechnicznym – dołącz do nas! 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

paulina Ocena odpowiedz

Studiuję Chemię na Politechnice Łódzkiej na trzecim roku pierwszego stopnia i ani razu nie przyszło mi do głowy, aby zrezygnować czy zmienić kierunek. Chemia to moja pasja, a dzięki nastawieniu wykładowców mogę tę pasję rozwijać

marta Ocena odpowiedz

Przyjechałam na studia z Płocka, więc można powiedzieć, że przyciągnął mnie prestiż Politechniki Łódzkiej. Jestem teraz na studiach drugiego stopnia i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inną uczelnię. Jeśli miałabym ocenić swoje studia w skali szkolnej, to zdecydowanie wystawiłabym piątkę

martyna Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Łódzkiej to pierwszy, poważny krok do realizacji marzeń zawodowych. Zdobywam tutaj wiedzę niezbędną do poprowadzenia swojej kariery, a także wiedzę, dzięki której sprostam każdym wymaganiom rynku pracy

asf Ocena odpowiedz

Politechnika Łódzka jest idealnym miejscem do rozwijania swoich zainteresowań. Tak duża uczelnia ma, po prostu, warunki do tego, by w głowach studentów rozpalać chęć poszerzania wiedzy, badania, eksperymentowania

student Ocena odpowiedz

Przyjechałam na studia na Politechnikę Łódzką ze Stalowej Woli i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inaczej. To świetna uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, wręcz przepełnionych pasją do tego, co robią

piotek Ocena odpowiedz

Politechnika Łódzka to bardzo dobra uczelnia, nastawiona na kształcenie praktyczne. To dla mnie najważniejsza sprawa na studiach, by zdobywać wiedzę praktyczną, rzeczywistą, taką, na której można oprzeć późniejsze życie zawodowe