Politechnika Łódzka

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Łódzka ×

Łódź 90-123,

ul. Żeromskiego 116

tel. 42 636 55 22

www.rekrutacja.p.lodz.pl

Kierunki studiów - Politechnika Łódzka: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Łódzka: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Łódzka: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje taka granica wieku. Przyjmujemy na studia w Politechnice Łódzkiej bez ogrraniczeń wiekowych.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Aktualna lista dokumentów wymaganych od kandydatów na studia I stopnia dostępna jest na stronie: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/dokumenty-I

DOKUMENTY:  
1. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego

 2. Świadectwo dojrzałości
    a) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.
    Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej
     matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.
    b)świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:
    ─ oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,
    ─ zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa       
       instytucja wydająca świadectwo,
    ─ tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

 3. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 4. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem osób trzecich. Nie wymagamy upoważnienia, tylko formularz elektroniczny będący podaniem o przyjęcie na studia musi być podpisany przez kandydata na studia w PŁ.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie przyjmujemy żadnych dokumentów poświadczonych notarialnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Na Politechnice Łódzkiej nie ma list rezerwowych na studia.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Nie. Pobieramy wyniki matur z KReM-u (Krajowego Rejestru Matur). 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. Podstawą kwalifikacji są wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz wybranych konkursów są przyjmowani na studia I stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
Aktualna lista olimpiad oraz konkursów, na podstawie których przyjmujemy na studia poza rekrutacją dostępna jest na stronie: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/olimpiady-konkursy

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Status kandydata widnieje w jego profilu utworzonym w portalu rekrutacyjnym. W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji, w profilu każdego kandydata pojawia się informacja czy został przyjęty i na który kierunek studiów. Listy osób przyjętych są też wywieszane na uczelni, w budynkach wydziałów.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych na studia w Politechnice Łódzkiej (a nie wstępnie zakwalifikowanych).

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną na studia w PŁ można wnieść:
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU)
- za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. W tym przypadku dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu trzeba tylko wpisać imię i nazwisko kandydata na studia.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę należy dokonać przed upływem terminu składania dokumentów, ponieważ potwierdzenie dokonania przelewu jest jednym z wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeśli nie odnotujemy zaksięgowania wpłaty w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia dokumentów od kandydata - nie jest on kwalifikowany w rekrutacji i nie dostanie się na studia w PŁ.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Wpłaty można dokonać z dowolnego konta bankowego. Musi być tylko opisany tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata na studia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W większości przypadków przeliczamy na studia w PŁ wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego oraz do wyboru: z fizyki lub chemii. Na niektóre kierunki studiów przyjmujemy także na podstawie wyników z matury z biologii, geografii, informatyki. 
Dokładna lista przedmiotów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/przedmioty-kwalifikacyjne

Na architekturę, wzornictwo i inżynierię wzornictwa przemysłowego obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

W procesie rekrutacji każdy kandydat może wybrać max. 8 kierunków studiów oferowanych przez PŁ, ustawiając je w hierarchii od najważniejszego. Będzie przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

Wasze pytania:

Spółdzielnia studencka posrednictwa Pracht Puchatek jak zdobyc katakt+
Pytanie od: Bozena Wegrzyn

Dzień dobry, podajemy dane do kontaktu https://www.p.lodz.pl/pl/kontakt

ife

 • Nasze atuty

 • Dlaczego warto...

 • Zakręceni na punkcie...

 • Zasady Rekrutacji

 • Studia podyplomowe PŁ

 • kierunki studiów

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Nasze atuty

Dlaczego warto...

Zakręceni na punkcie...

Zasady Rekrutacji

kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (4)

Student Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Może być..

zmyślony W odpowiedzi do: Student odpowiedz

taaa, nie ma lipy

Student Ocena odpowiedz

Jestem zadowolony z wyboru uczelni przede wszystkim ze względu na dobrą kadrę akademicką i wysoki poziom prowadzenia zajęć. Jeśli ktoś jest ambitny, myślę, że to dobry wybór.

DD Ocena odpowiedz

XD