• GEOTERMIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, udostępniania, eksploatacji, transportu, magazynowania i wykorzystania energii cieplnej Ziemi (ciepła geotermalnego i innego pochodzenia ciepła zawartego w górotworze). Zakres studiów obejmuje techniki i technologie realizacji prac geologicznych umożliwiających poszukiwanie, udostępnianie, eksploatację i magazynowanie ciepła.

  Ciepło Ziemi rozumiane jest jako ciepło zawarte w wodach termalnych i w skałach górotworu. Celem jest więc zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wiążącymi się z geotermią, z technikami wiertniczymi i geoinżynieryjnymi, stosowanymi przy wykorzystywaniu bezpośrednim energii geotermalnej oraz za pośrednictwem geotermalnych/gruntowych pomp ciepła.

  Z racji skondensowania przekazywanej wiedzy na zagadnieniach geotermii (głównie geotermalnych/gruntowych pomp ciepła) studia skierowane są głównie dla projektantów systemów ogrzewania, źródeł ciepła, geologów wojewódzkich i powiatowych oraz wykonawców wierceń.

  Przekazywana wiedza obejmuje termiczne właściwości skał i magazynowanie energii w górotworze, techniki i technologie oraz urządzenia wiertnicze, podstawy geotechniki i geoinżynieria, szeroko i interdyscyplinarnie potraktowane zagadnienia geotermii, wybrane zagadnienia prawa (szczególnie górniczego i geologicznego), ciepłownictwo z energetyką, hydrogeologię i hydrogeochemię, eksploatację wód (podziemnych), zagadnienia ekonomii i zarządzania środowiskiem, podstawy termodynamika oraz pompy ciepła, a także płyny wiertnicze.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INŻYNIERIA GAZOWNICZA - SIECI I INSTALACJE GAZOWE, WODNE I KANALIZACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Charakterystyka studiów:

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 195 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

  Program studiów:

  • Budownictwo
  • Prawo budowlane, gospodarcze i ochrony środowiska
  • Geoinżynieria
  • Projektowanie instalacji na gaz płynny
  • Termodynamika gazu ziemnego
  • Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne
  • Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych
  • Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych
  • Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Pomiary przepływu cieczy i gazu w rurociągach

  Sylwetka absolwenta:

  Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

  Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWE METODY INŻYNIERII NAFTOWEJ I GAZOWNICZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie od geologii złóż ropy i gazu, przez zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą po eksploatację złóż węglowodorów oraz transport i magazynowanie węglowodorów. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi sektora naftowego, aspektami zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi i technikami tworzenia i wykorzystania komputerowych modeli złóż.

  W programie studiów ujęto także zagadnienia związane z ochroną klimatu, odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 153 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze naftowym i gazowniczym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy – pracowników największego w kraju operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (dystrybucji) gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych.

  W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych m.in. HDD, Direct Pipe, Mikrotunelowanie, Express Pipe itp. Pozwoli to na zwiększenie dynamiki gazyfikacji i kanalizacji kraju oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych.

  Zajęcia wprowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze technologii bezwykopowych.Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zawodowo związanych z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwem, wodociągami i energetyką.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WODÓR I BIOMETAN - POZYSKANIE, TRANSPORT I WYKORZYSTANIE. TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie wytwarzania , transportu i użytkowania odnawialnych paliw gazowych tj. wodoru i biogazu. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi funkcjonowania sektora gazowego, aspektami zarządzania projektami inwestycyjnymi.

  W programie studiów ujęto zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 205 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze gazowym oraz w zakresie produkcji wodoru i biogazu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE NAFTOWYM I GAZOWNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Charakterystyka studiów:

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów jest aktualizacja oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle naftowym i gazowniczym, m.in. w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, prawa gospodarczego, zarządzania finansami, oceny inwestycji, technik negocjacyjnych czy zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  Program studiów:

  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem gazowniczym
  • Zarządzanie wartością firmy
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
  • Prawo gospodarcze
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość zarządcza
  • Marketing
  • Systemy zarządzania jakością
  • Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem
  • Przywództwo w organizacji i podejmowanie decyzji
  • Techniki negocjacyjne i umiejętności personalne
  • Inwestycje (ocena efektywności inwestycji)
  • Ekonometria
  • Gospodarka zasobami środowiska

  Sylwetka absolwenta:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzania finansami. Nabiorą umiejętności w technikach negocjacyjnych, jak również w ocenie efektywności inwestycji. Posiądą też wiedzę z zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Karolina Ocena odpowiedz

Uważam, że jest to bardzo dobra uczelnia nie tylko ze względu na prestiż i rankingi w, których zawsze jest wysoko ale też na komfort studiowania. Wykładowcy otwarci zawsze blisko studentów, naprawdę dobre relacja na linii student wykładowca. Ja osobiście skończyłam studia na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, I stopnia na inżynierii naftowej i gazowniczej specjalność: inżynieria naftowa i II stopnia o profilu praktycznym (studia dualne) na kierunku tym samym kierunku prowadzonych wspólnie z GAZ-SYSTEM. Na tym kierunku jednocześnie zdobywa się wiedzę teoretyczną i praktyczną. Mimo że dla niektórych wydaje się że po tym kierunku trudno jest znaleźć pracę jestem przykładem że to nie prawda i w zasadzie jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam swoją przygodę w firmie projektowej . Uważam że to była najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć i dzięki temu pracuje w zawodzie, rozwijam się i robię to co naprawdę mnie interesuje, a dodatkowo mam piękne wspomnienia i znajomych których poznałam dzięki AGH. Osobiście każdemu polecam AGH chociażby ze względu na rynek pracy bardzo chłonny dla inżynierów oraz prestiż uczelni.

Ewa Beh. Ocena odpowiedz

Olbrzymim atutem tego Wydziału jest jego unikalność w skali kraju. Osoby zainteresowane tematami pokrewnymi do wydobycia węglowodorów znajdą tutaj z pewnością wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania, słowem, studenci, którzy chcą działać, znajdą tutaj (zazwyczaj) wsparcie prowadzących oraz organizacji studenckich. Organizowane są różnorakie wyjazdy na obiekty przemysłowe, praktyki, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno z wiertnictwa, eksploatacji, gazownictwa jak i energetyki gazowej. Wszyscy zainteresowani i aktywni nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju czy brak pracy w branży. Z drugiej strony osoby, dla których studia to pięć lat przesiedzianych i przeimprezowanych w Krakowie, faktycznie mogą okazać się rozczarowane. Zajęcia prowadzone zwykle w sposób ciekawy i rozwijający. Polecam, daję mocne 4, ponieważ na minus działa nieco olewczy stosunek niektórych prowadzących z jednej strony, jak i nieco zbyt oderwane od rzeczywistości podejście innych z drugiej strony (są to na szczęście sytuacje rzadkie) oraz nieco niedopracowany program nauczania.

Bart Ocena odpowiedz

Niektórzy młodzi Doktorzy stają na wysokości zadania i w ciekawy sposób prowadzą wykłady i zajęcia... Natomiast niektórzy Profesorowie powinni pomyśleć nad aktualizacją swoich  prezentacji... #21century

Anonim Ocena odpowiedz

Podczas studiów na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza studenci mają możliwość zapoznania się z przedmiotami z różnych dziedzin nauki: fizyki, geologii, chemii, termodynamiki, mechaniki płynów, powiązanychz gazem ziemnym, co daje szerokie pole do wyboru zagadnienia, które będzie się chciało rozwijać podczas pisania pracy inżynierskiej oraz magisterskiej. Dodatkowo, jeśli istnieje możliwość prezentowania swoich badań na różnych konferencjach, jednak to wymaga dużego zaangażowania ze strony samego studenta. Jednak jeśli ktoś chce coś robić, a nie tylko prześlizgnąć się jako tako przez 5 lat, to znajdzie coś dla siebie. Polecam!! :D

Sylwia Ocena odpowiedz

Wydział oferuje ciekawe zagraniczne wymiany studenckie. Sama dostałam taką szansę (wymiana z Uczelnia w Petersburgu) i z całą pewnością mogę powiedzieć, że był to pod względem walorów turystycznych, a przede wszystkim pod względem merytoryki najlepszy wyjazd w moim życiu.