• GEOENERGETYKA I GEOINŻYNIERIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, udostępniania, eksploatacji, transportu, magazynowania i wykorzystania energii cieplnej Ziemi. Zakres studiów obejmuje techniki i technologie realizacji prac geologicznych umożliwiających poszukiwanie, udostępnianie, eksploatację i magazynowanie ciepła.

  Ciepło Ziemi rozumiane jest jako ciepło zawarte w wodach termalnych i w skałach górotworu. Celem jest więc zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wiążącymi się z geotermią, z technikami wiertniczymi i geoinżynieryjnymi, stosowanymi przy wykorzystywaniu bezpośrednim energii geotermalnej oraz za pośrednictwem pomp ciepła.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA GAZOWNICZA - SIECI I INSTALACJE GAZOWE, WODNE I KANALIZACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 195 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

  Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

  Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy – pracowników największego w kraju operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (dystrybucji) gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych.

  W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych m.in. HDD, Direct Pipe, Mikrotunelowanie, Express Pipe itp. Pozwoli to na zwiększenie dynamiki gazyfikacji i kanalizacji kraju oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych.

  Zajęcia wprowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze technologii bezwykopowych.Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zawodowo związanych z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwem, wodociągami i energetyką.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT GAZU I ENERGETYKA GAZOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (przesył i dystrybucja) gazu ziemnego oraz instalacji satelitarnych LNG. 

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godz. dydaktyczne realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze gazu ziemnego.

  W trakcie studiów omawiane będą, m.in. następujące zagadnienia: podstawy gazownictwa, urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazu, symulacje sieci gazowych, najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budowie gazociągów, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie, charakterystyka gazowych jednostek kogeneracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE NAFTOWYM I GAZOWNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów jest aktualizacja oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle naftowym i gazowniczym, m.in. w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, prawa gospodarczego, zarządzania finansami, oceny inwestycji, technik negocjacyjnych czy zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzania finansami. Nabiorą umiejętności w technikach negocjacyjnych, jak również w ocenie efektywności inwestycji. Posiądą też wiedzę z zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opinie (4)

Ewa Beh. Ocena odpowiedz

Olbrzymim atutem tego Wydziału jest jego unikalność w skali kraju. Osoby zainteresowane tematami pokrewnymi do wydobycia węglowodorów znajdą tutaj z pewnością wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania, słowem, studenci, którzy chcą działać, znajdą tutaj (zazwyczaj) wsparcie prowadzących oraz organizacji studenckich. Organizowane są różnorakie wyjazdy na obiekty przemysłowe, praktyki, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno z wiertnictwa, eksploatacji, gazownictwa jak i energetyki gazowej. Wszyscy zainteresowani i aktywni nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju czy brak pracy w branży. Z drugiej strony osoby, dla których studia to pięć lat przesiedzianych i przeimprezowanych w Krakowie, faktycznie mogą okazać się rozczarowane. Zajęcia prowadzone zwykle w sposób ciekawy i rozwijający. Polecam, daję mocne 4, ponieważ na minus działa nieco olewczy stosunek niektórych prowadzących z jednej strony, jak i nieco zbyt oderwane od rzeczywistości podejście innych z drugiej strony (są to na szczęście sytuacje rzadkie) oraz nieco niedopracowany program nauczania.

Bart Ocena odpowiedz

Niektórzy młodzi Doktorzy stają na wysokości zadania i w ciekawy sposób prowadzą wykłady i zajęcia... Natomiast niektórzy Profesorowie powinni pomyśleć nad aktualizacją swoich  prezentacji... #21century

Anonim Ocena odpowiedz

Podczas studiów na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza studenci mają możliwość zapoznania się z przedmiotami z różnych dziedzin nauki: fizyki, geologii, chemii, termodynamiki, mechaniki płynów, powiązanychz gazem ziemnym, co daje szerokie pole do wyboru zagadnienia, które będzie się chciało rozwijać podczas pisania pracy inżynierskiej oraz magisterskiej. Dodatkowo, jeśli istnieje możliwość prezentowania swoich badań na różnych konferencjach, jednak to wymaga dużego zaangażowania ze strony samego studenta. Jednak jeśli ktoś chce coś robić, a nie tylko prześlizgnąć się jako tako przez 5 lat, to znajdzie coś dla siebie. Polecam!! :D

Sylwia Ocena odpowiedz

Wydział oferuje ciekawe zagraniczne wymiany studenckie. Sama dostałam taką szansę (wymiana z Uczelnia w Petersburgu) i z całą pewnością mogę powiedzieć, że był to pod względem walorów turystycznych, a przede wszystkim pod względem merytoryki najlepszy wyjazd w moim życiu.