• GEOINŻYNIERIA I GÓRNICTWO OTWOROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
  fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
  Ponadto absolwent studiów II stopnia (w zależności od wybranej specjalności) posiada wiedzę z zakresu: technik i technologii wiercenia oraz projektowania i wykonywania otworów wiertniczych na lądzie i morzu, opracowywania receptur cieczy wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających, technik oraz technologii prac iniekcyjnych oraz geoinżynieryjnych, technik oraz technologii bezwykopowych, wierceń otworów geotermalnych oraz otworowych wymienników ciepła dla geoenergetyki, procesu eksploatacji złóż węglowodorów na lądzie i morzu, eksploatacji wód geotermalnych i podziemnych magazynów ciepła, projektowania systemów wydobycia i intensyfikacji produkcji węglowodorów i energii geotermalnej, matematycznego modelowania eksploatacji węglowodorów i ciepła geotermalnego, projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych, technologii gazu skroplonego LNG, otworowej eksploatacji wód oraz siarki i soli, konstrukcji ujęć wód oraz projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej, projektowania i dokumentowania prac hydrogeologicznych, uzdatniania wód, projektowania metod monitoringu i remediacji środowiska gruntowo-wodnego oraz utylizacji wykorzystanych wód geotermalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinżynieria i górnictwo odkrywkowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinżynieria i górnictwo otworowe jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza
  Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed magistrem inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu złóż gazu ziemnego. Metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji. Są przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania i eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)