• GEOINŻYNIERIA I GÓRNICTWO OTWOROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
  fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.

   

  Ponadto absolwent studiów II stopnia (w zależności od wybranej specjalności) posiada wiedzę z zakresu: technik i technologii wiercenia oraz projektowania i wykonywania otworów wiertniczych na lądzie i morzu, opracowywania receptur cieczy wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających, technik oraz technologii prac iniekcyjnych oraz geoinżynieryjnych, technik oraz technologii bezwykopowych, wierceń otworów geotermalnych oraz otworowych wymienników ciepła dla geoenergetyki, procesu eksploatacji złóż węglowodorów na lądzie i morzu, eksploatacji wód geotermalnych i podziemnych magazynów ciepła, projektowania systemów wydobycia i intensyfikacji produkcji węglowodorów i energii geotermalnej, matematycznego modelowania eksploatacji węglowodorów i ciepła geotermalnego, projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych, technologii gazu skroplonego LNG, otworowej eksploatacji wód oraz siarki i soli, konstrukcji ujęć wód oraz projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej, projektowania i dokumentowania prac hydrogeologicznych, uzdatniania wód, projektowania metod monitoringu i remediacji środowiska gruntowo-wodnego oraz utylizacji wykorzystanych wód geotermalnych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinżynieria i górnictwo otworowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: podstawowych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, zasad termodynamiki oraz podstawowych praw mechaniki płynów, podstawowych zagadnień z geologii, geologii naftowej, systemów energetycznych złóż węglowodorów oraz mechaniki górotworu, badań geofizycznych związanych z rozpoznaniem struktur geologicznych oraz procesem wiercenia, zagospodarowania złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych, projektowania oraz realizacji eksploatacyjnych odwiertów wiertniczych oraz optymalizacji parametrów wiercenia, eksploatacji otworowej węglowodorów, projektowania zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów, modelowania eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, systemów magazynowania i transportu ropy naftowej, projektowania i eksploatacji gazowych sieci przesyłowych oraz podziemnych magazynów gazu, technologii gazu skroplonego (LNG).

  Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: przepływu jedno- i wielofazowego w ośrodku porowatym, użytkowania gazu ziemnego jako surowca energetycznego, wybranych zagadnień dotyczących konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, zaprojektowania schematu wydobycia oraz schemat separacji powierzchniowej gazu, zaawansowanych systemów wydobycia ropy naftowej, budowy i zastosowania numerycznych modeli eksploatacji złóż węglowodorów.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Karolina Ocena odpowiedz

Uważam, że jest to bardzo dobra uczelnia nie tylko ze względu na prestiż i rankingi w, których zawsze jest wysoko ale też na komfort studiowania. Wykładowcy otwarci zawsze blisko studentów, naprawdę dobre relacja na linii student wykładowca. Ja osobiście skończyłam studia na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, I stopnia na inżynierii naftowej i gazowniczej specjalność: inżynieria naftowa i II stopnia o profilu praktycznym (studia dualne) na kierunku tym samym kierunku prowadzonych wspólnie z GAZ-SYSTEM. Na tym kierunku jednocześnie zdobywa się wiedzę teoretyczną i praktyczną. Mimo że dla niektórych wydaje się że po tym kierunku trudno jest znaleźć pracę jestem przykładem że to nie prawda i w zasadzie jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam swoją przygodę w firmie projektowej . Uważam że to była najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć i dzięki temu pracuje w zawodzie, rozwijam się i robię to co naprawdę mnie interesuje, a dodatkowo mam piękne wspomnienia i znajomych których poznałam dzięki AGH. Osobiście każdemu polecam AGH chociażby ze względu na rynek pracy bardzo chłonny dla inżynierów oraz prestiż uczelni.

Ewa Beh. Ocena odpowiedz

Olbrzymim atutem tego Wydziału jest jego unikalność w skali kraju. Osoby zainteresowane tematami pokrewnymi do wydobycia węglowodorów znajdą tutaj z pewnością wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania, słowem, studenci, którzy chcą działać, znajdą tutaj (zazwyczaj) wsparcie prowadzących oraz organizacji studenckich. Organizowane są różnorakie wyjazdy na obiekty przemysłowe, praktyki, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno z wiertnictwa, eksploatacji, gazownictwa jak i energetyki gazowej. Wszyscy zainteresowani i aktywni nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju czy brak pracy w branży. Z drugiej strony osoby, dla których studia to pięć lat przesiedzianych i przeimprezowanych w Krakowie, faktycznie mogą okazać się rozczarowane. Zajęcia prowadzone zwykle w sposób ciekawy i rozwijający. Polecam, daję mocne 4, ponieważ na minus działa nieco olewczy stosunek niektórych prowadzących z jednej strony, jak i nieco zbyt oderwane od rzeczywistości podejście innych z drugiej strony (są to na szczęście sytuacje rzadkie) oraz nieco niedopracowany program nauczania.

Bart Ocena odpowiedz

Niektórzy młodzi Doktorzy stają na wysokości zadania i w ciekawy sposób prowadzą wykłady i zajęcia... Natomiast niektórzy Profesorowie powinni pomyśleć nad aktualizacją swoich  prezentacji... #21century

Anonim Ocena odpowiedz

Podczas studiów na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza studenci mają możliwość zapoznania się z przedmiotami z różnych dziedzin nauki: fizyki, geologii, chemii, termodynamiki, mechaniki płynów, powiązanychz gazem ziemnym, co daje szerokie pole do wyboru zagadnienia, które będzie się chciało rozwijać podczas pisania pracy inżynierskiej oraz magisterskiej. Dodatkowo, jeśli istnieje możliwość prezentowania swoich badań na różnych konferencjach, jednak to wymaga dużego zaangażowania ze strony samego studenta. Jednak jeśli ktoś chce coś robić, a nie tylko prześlizgnąć się jako tako przez 5 lat, to znajdzie coś dla siebie. Polecam!! :D

Sylwia Ocena odpowiedz

Wydział oferuje ciekawe zagraniczne wymiany studenckie. Sama dostałam taką szansę (wymiana z Uczelnia w Petersburgu) i z całą pewnością mogę powiedzieć, że był to pod względem walorów turystycznych, a przede wszystkim pod względem merytoryki najlepszy wyjazd w moim życiu.