• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - SPECJALNOŚĆ DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów.

  Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów podyplomowych samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć stanowisko wymagające szczegółowej wiedzy fachowej w większym ośrodku bibliotecznym. Specjalność dla nauczycieli – adresowana do osób posiadających kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – przygotuje Absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - SPECJALNOŚĆ OGÓLNOBIBLIOTECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł.

  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć specjalistyczne stanowisko w większym ośrodku bibliotecznym. Pracującym bibliotekarzom ukończenie studiów pozwoli uzyskać nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę fachową niezbędną do pracy w różnych typach bibliotek (studia nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przygotowują lektorów języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego pracujących z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A1-C2). Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych lektorom pracującym w krajowych i  zagranicznych placówkach, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako

  obcego/drugiego/odziedziczonego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych i polonijnych oraz przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych nauczycielom języka polskiego pracującym w polskich szkołach publicznych i niepublicznych z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZKOŁA TŁUMACZEŃ I SPECJALISTYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przede wszystkim doskonalenie znajomości języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii z dziedziny prawa i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności tłumaczenia specjalistycznych tekstów ekonomiczno-prawnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)