Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel: 58 347 1567

e-mail: dziekanat.wimio@pg.edu.pl

https://wimio.pg.edu.pl/

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel: 58 347 1567

e-mail: dziekanat.wimio@pg.edu.pl

https://wimio.pg.edu.pl/

 • INŻYNIERIA ROPY I GAZU (OIL AND GAS ENGINEERING) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach, projektach i laboratoriach mogą poznać lub też pogłębić współczesną wiedzę z podstawowych metod identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów w formacjach łupkowych – zarówno na obszarach lądowych, jak i morskich.

  Studia dedykowane absolwentom wyższych uczelni umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej przydatnej do prac w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie kompetencji specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa, przepisów prawa, pomocniczych prac serwisowych oraz zapoznanie z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych (Oilfield Units System), stosowaną we współczesnym przemyśle naftowym, przydatną również w wykonywaniu prac pomocniczych i obsłudze pól naftowych oraz serwisie urządzeń i zaopatrzeniu platform wiertniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy, a zatem i nowych kwalifikacji, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania konstrukcji, komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, komputerową symulacją zagadnień mechaniki, obliczeniami wytrzymałości maszyn oraz podstawami optymalizacji w procesie projektowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE 2 I IWE 3 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Studia obejmują dwa moduły kształcenia, to jest IWE 2 i IWE 3. Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) jest dyplomem specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w przedsiębiorstwach stosujących procesy spajania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MORSKA ENERGETYKA WIATROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów biorąc aktywny udział w zajęciach mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o morskiej energetyce wiatrowej. Jest ona w części Europy najszerzej rozbudowywanym przedstawicielem OZE. W związku z tym, że UE ustaliła kwoty zielonej energii w systemie energetycznym. Państwa członkowskie UE muszą zapewnić określone pułapy energii z OZE.

  Opublikowana w zeszłym roku strategia energetyczna Polski zakłada w miksie energetycznym 10GW pozyskanych z MEW do roku 2040. Projekty rozwijane w Europie odbywają się przy udziale przemysły polskiego, głównie z sektora gospodarki morskiej. W Polsce produkuje się kable energetyczne, wieże, fundamenty, statki do konstrukcji obsługi farm wiatrowych. Studia dedykowane są absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STANDARDY ISO I ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TQM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

  Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)'' uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (0)