• GOSPODARKA ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie). W planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Interdyscyplinarne podejście do całokształtu zagadnień związanych z kierunkiem studiów przygotowuje absolwenta do zarządzania sektorem odpadowym w firmie lub jednostce samorządowej, administracji państwowej. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, elementy rachunku ekonomicznego firmy, pozyskiwania funduszy na modernizację/uruchomienie systemu zarządzania odpadami w firmie; przedmioty uczące słuchacza wdrożenia systemu komputerowego zarządzania odpadami w firmie, prognozowania i monitoringu tego sektora, nauka korzystania z geograficznych systemów informacji o środowisku – w przypadku planowania inwestycji związanej z uruchomieniem działalności produkcyjnej, przetwórczej i innej. Słuchacz orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Edukacja ekologiczna, ugruntowanie świadomości o fundamentalnym znaczeniu prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu, konieczności naprawienia szkód wyrządzonych środowisku i nam wszystkim przez nieumiejętne czy egoistyczne traktowanie odpadów to sens i misja przedmiotów związanych z blokiem ekologicznym w planie studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROLNICTWO I OCENA STANU UPRAW ROLNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia będą realizowane w formie: wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (z ponad 65-letnią tradycją kształcenia rolniczego), nauczycieli z innych wydziałów ZUT oraz pracowników z poza uczelni (np. KOWR i ARiMR z Oddziałów w Szczecinie). Zajęcia terenowe będą realizowane w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku w specjalistycznych gospodarstwach z produkcją roślinną i zwierzęcą (np. bydła i owiec) oraz specjalistycznych gospodarstwach prowadzących produkcję warzywniczą i sadowniczą.

  Szczególny nacisk w programie studiów będzie kierowany na aspekt poznanie metod i oceny stanu upraw rolniczych wynikających z ich stanu fizjologicznego, agrotechnicznego, klimatycznego lub wynikających z innych przyczyn (np. szkód spowodowanych przez szkodniki i choroby roślin, zwierzynę płowa).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków administrowane są przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Celem studiów jest kształcenie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Zajęcia prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (0)