• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów architektura krajobrazu
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
  • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • w placówkach związanych z ochroną i kształtowa- niem środowiska przyrodniczego,
  • w placówkach naukowo-badawczych,
  • w szkolnictwie,
  • we własnych firmach projektowych lub konserwatorskich,
  • w pracowniach konserwacji zabytków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska,
  • w organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta,
  • w przedsiębiorstwach na stanowisku specjalista ochrony środowiska,
  • w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią ,
  • w stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód,
  • w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt,
  • w szkolnictwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ocena stanu i zagrożeń środowiska
  • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
  • Ochrona przyrody

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ocena stanu i zagrożeń środowiska
  • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
  • Ochrona przyrody

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów odnawialne źródła energii
  Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w tym wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej i energii z biomasy oraz perspektyw ich rozwoju. Zapoznaje się z podstawami produkcji, pozyskiwania, konwersji oraz wykorzystywania nośników energii, z uwzględnieniem najnowszych technologii.
  Nabywa wiedzy z zakresu nauk podstawowych, niezbędnej do zrozumienia procesów związanych z energią odnawialną. Nabywa wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji maszyn oraz umiejętności projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania. Poznaje prawne i ekonomiczne aspekty dotyczące inwestycji w energetyce odnawialnej, w tym kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz źródeł finansowania OZE.
  Zapoznaje się z uwarunkowaniami lokalizacji inwestycji OZE, z uwzględnieniem efektów ekologicznych związanych z produkcją energii oraz zasadami przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko. Nabywa umiejętności do samodzielnej pracy, pracy w grupie, kierowania zespołem ludzi oraz kompetencji w zakresie wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OZE.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • Pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OGRODNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów ogrodnictwo
  Kwalifikacje absolwenta

  Umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym, dysponuje wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

  Studenci mają możliwość
  Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

  Kryterium kwalifikacyjne
  Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

  Zatrudnienie
  Przedsiębiorstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół, zakłady zielarskie, centra ogrodnicze, hurtownie i giełdy owocowo-warzywne, gospodarstwa agroturystyczne, firmy zajmujące się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów, firmy florystyczne, placówki terapeutyczne, firmy szkoleniowe i doradcze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Produkcja owoców, warzyw i ziół
  • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Produkcja owoców, warzyw i ziół
  • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów rolnictwo
  Kwalifikacje absolwenta

  Absolwent jest specjalistą rolnikiem dysponującym poszerzoną wiedzą biologiczno-chemiczną, technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem produkcyjnym i agroturystycznym.

  Studenci mają możliwość
  Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

  Kryterium kwalifikacyjne
  Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny
  z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

  Zatrudnienie
  Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach; gospodarstwa agroturystyczne, stacje hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; doradztwo rolnicze; przemysł rolno-spożywczy; administracja rządowa i samorządowa; szkolnictwo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo rolnicze
  • Rolnictwo precyzyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo rolnicze
  • Rolnictwo precyzyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów uprawa winorośli i winarstwo

  Kwalifikacje absolwenta

  Wiedza i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Podstawy prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego. 
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego,do samodzielnego prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym.

  Studenci mają możliwość
  Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne,
  zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego ośrodka jeździeckiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku uprawa winorośli i winiarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (0)