• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
  • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • w placówkach związanych z ochroną i kształtowa- niem środowiska przyrodniczego,
  • w placówkach naukowo-badawczych,
  • w szkolnictwie,
  • we własnych firmach projektowych lub konserwatorskich,
  • w pracowniach konserwacji zabytków.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  U nas bez egzaminu z umiejętności plastycznych!

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałach urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, architektury, infrastruktury,
  • w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w agencjach rozwoju,
  • w agencjach nieruchomości,
  • w firmach konsultingowych,
  • w innych firmach otoczenia biznesu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska,
  • w organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta,
  • w przedsiębiorstwach na stanowisku specjalista ochrony środowiska,
  • w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią ,
  • w stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód,
  • w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt,
  • w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Odnawialne źródła energii
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych,
  • w przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i pozyskiwaniem biomasy oraz jej obrotem,
  • w administracji rządowej i samorządowej,
  • w doradztwie związanym z wdrażaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystaniem,
  • w handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • w usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla potrzeb sektora odnawialnych źródeł energii,
  • w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ogrodnictwo
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w produkcji ogrodniczej,
  • w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni,
  • w administracji,
  • w usługach i doradztwie ogrodniczym,
  • w przemyśle przetwórczym owoców i warzyw,
  • w szkolnictwie
  • w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Rolnictwo
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w kierowaniu produkcją roślinną i zwierzęcą,
  • w gospodarstwach,
  • w doradztwie rolniczym państwowym i prywatnym
  • w przemyśle rolno-spożywczym,
  • w stacjach kwarantanny i ochrony roślin,
  • w stacjach hodowli roślin,
  • w stacjach oceny odmian,
  • w wycenie ziemi i nieruchomości,
  • w związkach branżowych i stowarzyszeniach producentów,
  • w organizacjach ekologicznych,
  • w służbach celnych,
  • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • w samorządach,
  • w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO S1 N1 Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent może szukać zatrudnienia:

  • w winnicy i innych gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, 
  • w winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym, administracją, planowaniem i projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej
  • w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną
  • prowadząc własną działalność gospodarcza związana z uprawą winorośli, produkcją i dystrybucją win.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku uprawa roślin i winiarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)