• ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Elektrotechnika
  Studia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów (8 semestrów w przypadku studiów niestacjonarnych), kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry (4 semestry w przypadku studiów niestacjonarnych) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
  Kierunek ten kształci specjalistów z zakresu elektrotechniki dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu i transportu. Program studiów obejmuje podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki oraz szeroki zakres przedmiotów, których treść pozwala na dogłębne zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem i rozwojem różnych gałęzi przemysłu. Absolwent tego kierunku otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera elektryka. Posiada umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych, komputerowymi systemami sterowania, telematyką, energochłonnością układów napędowych, informatyką stosowaną, nowoczesnymi technikami komputerowymi, gospodarką elektroenergetyczną, zarządzaniem w gospodarce rynkowej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

 • TRANSPORT I LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Transport
  Studia na kierunku Transport prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów (8 semestrów w przypadku studiów niestacjonarnych), kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry (4 semestry w przypadku studiów niestacjonarnych) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I i II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Absolwent tego kierunku charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi: przystosowania środków transportu do wymagań norm międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi w zagadnieniach automatyzacji procesów i systemów transportowych, przyszłego specjalizowania się w zagadnieniach analizy logistycznej i badań operacyjnych w zastosowaniach transportowych, działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, stosowania systemów informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w transporcie oraz działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Turystyka i rekreacja
  Studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, w szczególności technik komputerowych, multimedialnych, systemów łączności i globalnej komunikacji. Potrafi w pełni korzystać z nowoczesnych technik audio – wizualnych. Przygotowany jest do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, usług, organizacji i logistyki w turystyce i rekreacji. Posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym opanowanym na poziomie biegłości B2.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)