Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

  • STUDIA FILOZOFICZNO - ETYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Studia przygotowują absolwentów szkół wyższych, mających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania etyki i filozofii w szkołach. Program obejmuje problematykę filozoficzną i etyczną prezentowaną zarówno w porządku historycznym jak i systematycznym. W ramach Studiów odbywają się także zajęcia mające na celu prezentację metod filozofowania, oraz bardziej wnikliwe zapoznanie się z wybranymi klasycznymi tekstami filozoficznymi. W ramach Studiów podejmujemy także, istotny z punktu widzenia przyszłej praktyki szkolnej słuchaczy, namysł nad moralnymi i filozoficznymi problemami współczesności. Program Studiów pomyślany jest tak, by absolwent był przygotowany do nauczania filozofii i etyki w zakresie wyznaczonym przez minimum programowe. Dla uczestników Studiów organizowane są warsztaty dydaktyczne, w trakcie których mają oni możliwość zapoznania się z niestandardowymi metodami nauczania filozofii i etyki. Warsztaty prowadzone są przez osoby z różnych ośrodków akademickich w kraju. Kontynuacją i pogłębieniem studiów prowadzonych w ramach Studiów Filozoficzno-Etycznych mogą być powołane na wniosek absolwentów tych studiów roczne Studia Filozoficzne.

    Dowiedz się więcej

  • ZAWÓD MEDIATORA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Nauka na studiach podyplomowych ma na celu uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora stałego. W zakresie mediacji cywilnych  program przygotowany jest w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego m.in. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów, a w zakresie mediacji karnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)  i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

    Dowiedz się więcej

Opinie (9)

michał Ocena

Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie projektami społecznymi to przykład na to, jak innowacyjną i nowoczesną uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski. Możemy zgłębiać dziedzinę, która cieszy się niemała popularnością na zagranicznych uczelniach.

dawid Ocena

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie zbudowane z wielu powiązań i gałęzi. Żeby je poznać należy mocno zagłębić się w temat i sporo pomyśleć. To strasznie ciekawy kierunek. Cieszę się, że go studiuję i cieszę się, że studiuję go właśni na Uniwersytecie Wrocławskim. To dla mnie najlepsze miejsce do nauki

Hubert Ocena

Studiuję niełatwy kierunek. Ale tym bardziej z większą ambicją i zaangażowaniem do niego podchodzę. Uczą się wspaniali ludzie, doświadczeni praktycy, dzięki którym nawet najcięższe zadanie wydaje się do wykonania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Wrocławskim. Otaczają cię fajni, pozytywni ludzie.

Tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim otwierają głowę na nowe doznania, nowe pokłady wiedzy, nowe doświadczenia

filip Ocena

Filozofia to ciekawa dziedzina, prowadząca do interesujących wniosków o świecie i o nas samych. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba jej się uczyć od najlepszych i w jak najlepszych warunkach. Takie znalazłem na Uniwersytecie Wrocławskim.

Karina Ocena

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której można zdobyć świetne wykształcenie, poznać ciekawych ludzi i postawić pierwszy krok na drodze zawodowej

paweł Ocena

Myśląc o studiach, myślałem też o tym, co będzie się działo po ich ukończeniu. Uniwersytet Wrocławski zapewnia bardzo dobre wykształcenie, a Wrocław to świetne miejsce do realizowania planów zawodowych.

Patrycja Ocena

Polecam.

Ja1 Ocena

Nic więcej nie mam do dodania