Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych UWr

Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

Wydział Nauk Społecznych UWr

Uniwersytet Wrocławski

Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

 • ANALITYKA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe

  Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł pracować m.in. w organach administracji publicznej oraz organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym zajmującym się sferą bezpieczeństwa.

  Na naszych studiach zdobędziesz kompleksową wiedzę z następujących dziedzin: nauki społeczne, nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie i obronności oraz nauki prawne. Zyskasz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami i ich przetwarzaniem w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  Będziesz potrafił prognozować zagrożenia militarne i niemilitarne w wymiarze państwowym i międzynarodowym. Poznasz przydatne i skuteczne sposoby analizy danych w sytuacjach kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Bezpieczeństwo narodowe jako kierunek studiów przeznaczony jest dla wszystkich tych, których interesują przemiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym, zmieniający się charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ale także dynamika międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa.

  Podczas zajęć nauczysz się najważniejszych zagadnień związanych z polityką bezpieczeństwa państwa, polityką międzynarodową i systemami obronnymi. Poznasz historię wojskowości, systemy bezpieczeństwa narodowego, prawo konfliktów zbrojnych i historię organizacji bezpieczeństwa zbiorowego.

  Zrozumiesz znaczenie siły w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, rolę czynnika militarnego oraz ekonomicznego we współczesnym świecie, a także zagadnienia geografii polityczno-gospodarczej (rozmieszczenie surowców naturalnych, zasoby ludzkie, znaczenie geopolityczne określonych organizmów państwowych, sytuacje, w których położenie geograficzne determinowało konflikty między państwami i społecznościami), współczesnych systemów politycznych oraz kulturowych uwarunkowań percepcji bezpieczeństwa państw.

  Szczególne miejsce przeznaczone jest ewolucji i różnym wymiarom współczesnego bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  The program Culture, Thought and Humanity will allow you to gain advanced knowledge of philosophical ideas and their influence on the process of cultural formation, as well as the use of these ideas for dialogue between cultures. The program’s motto is „Thinking for a change.”

  During your undergraduate studies, you will learn about the various stages of European civilization, and discover the topics from the philosophy of culture (including modern culture) and aesthetics. We will invite you to reflect on ethical issues (such as humanitarian aid), as well as introducing you to axiological and socio-political topics. We will also encourage you to go beyond the realm of philosophy, with courses in Sociology and Psychology.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DYPLOMACJA EUROPEJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów dyplomacja europejska

  Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze. Zdobędziesz na nich praktyczne umiejętności oraz wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu prawa, nauk politycznych, społecznych i ekonomicznych.

  U nas zdobędziesz wysokie kompetencje językowe i nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, otwartości w kontaktach z ludźmi, współpracy z przedstawicielami innych kultur oraz funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. Poznasz zagadnienia z różnych dziedzin naukowych, takich jak elementy prawa, nauki polityczne i społeczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia, historia oraz kultura.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kultura polityczna i media
  • Polityka zagraniczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka zagraniczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dyplomacja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości: oceny na dyplomie licencjackim lub magisterskim, średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów europeistyka

  Interesujesz się życiem politycznym i społecznym Europy oraz procesami integracyjnymi Unii Europejskiej? Jeśli tak, to europeistyka jest kierunkiem właśnie dla Ciebie.

  Nasz program zapewnia dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Na studiach poznasz społeczno-polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej.

  Zdobędziesz również wiedzę na temat europejskiej tradycji, historii i kultury. Nauczysz się analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością UE oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne na europejskim i polskim rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
  • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eu politics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filozofia

  Na tym kierunku nauczymy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, a także logicznego, ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji i krytycznej analizy rzeczywistości.

  Podczas studiów poznasz istotne zagadnienia z dziedzin, takich jak historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii, jej miejsce w kulturze oraz odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia.

  Co po studiach

  Zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci zatrudnić się praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.

  Nasi absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, w instytucjach kultury oraz jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym
  • Filozofia nauki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, filozofia, dowolny przedmiot, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra, lub równorzędnym. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie. W oparciu o to kryterium sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBAL COMMUNICATION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The interdisciplinary two – year program of full-time master studies integrates knowledge and methods of two disciplines: international relations within the body of political science and media and communication studies. It’s the first such an offer in Poland.

  During the studies students will gain knowledge in theory of international relations and media and communication studies and a deep insight into the theory and practice of media-politics-business relations, framed by global developments.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy, c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SPOŁECZNYMI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów licencjackich, inżynierskich, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk społecznych, nauk humanistycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów politologia

  Na politologii uzyskasz szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające zrozumieć zjawiska i procesy społeczne Na politologii uzyskasz szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające zrozumieć zjawiska i procesy społeczne zachodzące w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

  Pamiętaj, że politologia nie jest kierunkiem tylko dla przyszłych polityków. To przede wszystkim studia dla świadomych obywateli, którzy chcą wiedzieć, jakie są mechanizmy władzy – jak ją zdobywać i na nią wpływać, realizując interesy i potrzeby społeczne. Politologia to interdyscyplinarny kierunek studiów, skoncentrowany na zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach.

  Dzięki nowemu, innowacyjnemu programowi studiów oferujemy Ci szeroki zakres praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru polityki, psychologii społecznej, prawa, gospodarki i socjologii, pozwalających odnaleźć im się w różnych rolach zawodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Media i dziennikarstwo
  • Przywództwo polityczne
  • Służby zagraniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Comparative politics
  • Global security
  • Media and politics
  • Europe in the world
  • Central and east european studies
  • Democracy and development in europe and caucasus
  • Political communication
  • Public administration
  • Public policy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do podjęcia studiów uprawia dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów praca socjalna

  Chcesz nauczyć się, jak świadomie i kompetentnie pomagać osobom i grupom w trudnym położeniu? Jeśli tak – praca socjalna to kierunek właśnie dla Ciebie.

  Dlaczego ludzie bezdomni są bezdomni? Jak najefektywniej pomóc osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków? Co zrobić, aby najlepiej zaopiekować się dziećmi, które nie mają rodziców i dać im takie szanse życiowe, jakie mają ich rówieśnicy? A jak opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi? Praca socjalna to kierunek studiów nie tylko odpowiadający na te pytania, ale również uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

  To studia adresowane do wszystkich, którzy chcą się nauczyć pomagania ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nauczysz się, jak kompetentnie i efektywnie zdiagnozować różne problemy społeczne, a także jak skutecznie pomagać tym, których one dotknęły.

  Poznasz metody, techniki i środki pomocy społecznej, inicjowania nowych form pomocy oraz oceny skuteczności podjętych działań pomocowych, a także wykorzystywania potencjału i rozbudzania aktywności jednostek, grup i społeczności. Uzyskasz również podstawową wiedzę o współczesnej polityce społecznej oraz o instytucjach i organizacjach działających w obszarze problemów społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów socjologia

  Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Na tym kierunku zdobędziesz też wiedzę z zakresu innych nauk społecznych i zyskasz umiejętności związane z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem.

  Nauczysz się tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

  Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: wstęp do socjologii, ekonomię, psychologię, filozofię społeczną, historię myśli socjologicznej, mikrostruktury i makrostruktury społeczne, antropologię kulturową, teorie zmiany społecznej oraz przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego.

  Przedmioty kierunkowe na socjologii to m.in. metody i techniki badań socjologicznych, podstawy statystyki dla socjologów, analiza danych pierwotnych, analiza danych wtórnych, demografia społeczna oraz współczesne teorie socjologiczne. Będziesz również miał możliwość skorzystania z oferty przedmiotów uzupełniających, takich jak podstawy logiki, warsztaty komputerowe, encyklopedia prawa, kultura masowa czy opinia publiczna i jej badanie.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Intercultural mediation (mitra)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów socjologia ekonomiczna

  Jak zażegnać kryzys w organizacji, a nawet wykorzystać go na swoją korzyść? W jaki sposób przygotować reklamę, aby trafiła w gusta konsumentów? A wreszcie – jak wykreować markę i nadać jej osobowość? Socjologia ekonomiczna odpowiada na te i wiele innych pytań. Jest kierunkiem interdyscyplinarnym i praktycznym, dającym wiedzę o zależnościach pomiędzy kulturą i strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym społeczeństwa.

  Podczas studiów nauczysz się, jak wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych, zdobędziesz także szerokie kompetencje społeczne.

  Znaczną część programu studiów zajmują zajęcia praktyczne, podczas których będziesz realizował indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze, dzięki którym zdobędziesz różnorodne umiejętności.

  Poznasz także metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, nauczysz się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe oferują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. To studia, które pozwolą Ci na pewne i świadome poruszanie się w sprawach europejskich i światowych.

  Podczas studiów poznasz i zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nauczysz się analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

  Nabędziesz także umiejętności i kompetencje niezbędne do komunikowania się i prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. Pomoże Ci w tym rozbudowany program nauczania języków obcych, obejmujący także zagadnienia z zakresu języka dyplomacji i biznesu.

  Na stosunkach międzynarodowych czeka na Ciebie bardzo zróżnicowana i stale poszerzana oferta specjalności i przedmiotów do wyboru. Proponujemy zajęcia z zakresu funkcjonowania służb zagranicznych, gospodarki i biznesu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej i mediów, interdyscyplinarne area studies (studia europejskie, niemieckie i wschodnie), jak również zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia europejskie
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Służby zagraniczne
  • Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
  • Global studies

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Global studies
  • Dyplomacja publiczna i media
  • Studia regionalne i rozwojowe
  • Współczesne służby dyplomatyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia europejskie
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Służby zagraniczne
  • Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Dyplomacja publiczna i media
  • Studia regionalne i rozwojowe
  • Współczesne służby dyplomatyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów zarządzanie bezpieczeństwem państwa

  To nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek, który korzysta z dorobku takich nauk, jak ekonomia, politologia, prawo czy socjologia. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.

  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa powstało dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zadaniem jest pomoc w dostosowywaniu programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.

  Program studiów ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jak i trendy ewolucyjne oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym.

  Jako student poznasz współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Pomogą Ci w tym przedmioty ogólne poświęcone analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa od ekonomicznego, społecznego, energetycznego poprzez kulturowe i ekologiczne, aż po technobezpieczeństwo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów zarządzanie projektami społecznymi

  Ten interdyscyplinarny kierunek jest odpowiedzią na rosnącą na świecie potrzebę realizacji projektów społecznych. Poznasz na nim sposoby diagnozowania problemów społecznych, ich profesjonalnego rozwiązywania oraz kształtowania postaw obywatelskich. 

  W skali kraju zagadnienia związane z zarządzaniem projektami społecznymi podejmowane są jedynie fragmentarycznie w ramach innych kierunków studiów, tymczasem uczelnie z kręgu anglosaskiego, szczególnie w Australii, Kanadzie i USA, od wielu lat oferują tego typu kierunki (civic engagement) przeciwdziałające kryzysowi społeczeństwa obywatelskiego.

  Dzięki współpracy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i specjalistów ze sfery gospodarki oraz przedstawicieli samorządu i organów państwa powstał ten nowatorski kierunek, doceniony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która w kwietniu 2018 roku przyznała mu certyfikat „Studia z przyszłością” i „Laur Innowacji”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikator w projektach społecznych
  • Analityk społeczny
  • Lider projektów społecznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikator w projektach społecznych
  • Analityk społeczny
  • Lider projektów społecznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (10)

michał Ocena odpowiedz

Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie projektami społecznymi to przykład na to, jak innowacyjną i nowoczesną uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski. Możemy zgłębiać dziedzinę, która cieszy się niemała popularnością na zagranicznych uczelniach.

dawid Ocena odpowiedz

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie zbudowane z wielu powiązań i gałęzi. Żeby je poznać należy mocno zagłębić się w temat i sporo pomyśleć. To strasznie ciekawy kierunek. Cieszę się, że go studiuję i cieszę się, że studiuję go właśni na Uniwersytecie Wrocławskim. To dla mnie najlepsze miejsce do nauki

Hubert Ocena odpowiedz

Studiuję niełatwy kierunek. Ale tym bardziej z większą ambicją i zaangażowaniem do niego podchodzę. Uczą się wspaniali ludzie, doświadczeni praktycy, dzięki którym nawet najcięższe zadanie wydaje się do wykonania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Wrocławskim. Otaczają cię fajni, pozytywni ludzie.

Tomek Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim otwierają głowę na nowe doznania, nowe pokłady wiedzy, nowe doświadczenia

filip Ocena odpowiedz

Filozofia to ciekawa dziedzina, prowadząca do interesujących wniosków o świecie i o nas samych. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba jej się uczyć od najlepszych i w jak najlepszych warunkach. Takie znalazłem na Uniwersytecie Wrocławskim.

Karina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której można zdobyć świetne wykształcenie, poznać ciekawych ludzi i postawić pierwszy krok na drodze zawodowej

paweł Ocena odpowiedz

Myśląc o studiach, myślałem też o tym, co będzie się działo po ich ukończeniu. Uniwersytet Wrocławski zapewnia bardzo dobre wykształcenie, a Wrocław to świetne miejsce do realizowania planów zawodowych.

Patrycja Ocena odpowiedz

Polecam.

Ja1 Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Nic więcej nie mam do dodania

Abcd W odpowiedzi do: Ja1 odpowiedz

Jedyna autentyczna prawdziwa odpowiedź. Brawo