Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe

  Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł pracować m.in. w organach administracji publicznej oraz w instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się sferą bezpieczeństwa.

  Na naszych studiach zdobędziesz kompleksową wiedzę z następujących dziedzin: nauki społeczne, nauk o polityce, nauki o bezpieczeństwie i obronności oraz nauki prawne.

  Zyskasz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami i ich przetwarzaniem w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Będziesz potrafił prognozować zagrożenia militarne i niemilitarne w wymiarze państwowym i międzynarodowym. Poznasz przydatne i skuteczne sposoby analizy danych w sytuacjach kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń.

  W trakcie zajęć szczególną uwagę poświęcamy współczesnym siłom zbrojnym. Dowiesz się, jak zorganizowana jest armia, jakie ma zadania i jakie misje stabilizacyjne wykonuje. Jednym z zagadnień będzie współpraca militarna Polski z innymi państwami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tematy zawarte w programie studiów pomogą Ci zrozumieć wewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa państw i społeczeństw Starego Kontynentu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe

  Na tym kierunku zapoznasz się z pojęciem bezpieczeństwa narodowego – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym nauk o obronności. 

  Dzięki zajęć podstawowych nauczysz się najważniejszych pojęć z zakresu obronności wojskowości i funkcjonowania państwa we współczesnym świecie. Poznasz historię państwa i regionu oraz historię wojen i doktryn wojennych.

  Zrozumiesz znaczenie siły w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, a także zagadnienia geografii polityczno-gospodarczej (rozmieszczenie surowców naturalnych, zasoby ludzkie, znaczenie geopolityczne określonych organizmów państwowych, sytuacje, w których położenie geograficzne determinowało konflikty między państwami i społecznościami).

  Wiele miejsca poświęcimy współczesnym operacjom wojskowym. Zdobędziesz wiedzę m.in. o zasadach funkcjonowania współczesnych sił zbrojnych oraz o zadaniach armii w XXI wieku. Przybliżymy Ci też specyfikę współczesnych wojsk specjalnych. Jako nasz absolwent będziesz dysponował wysokimi kompetencjami w zarządzaniu i logistyce w sytuacjach kryzysowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wybory spośród: język polski, geografia lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • DYPLOMACJA EUROPEJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dyplomacja europejska

  Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze. Zdobędziesz na nich praktyczne umiejętności oraz wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu prawa, nauk politycznych, społecznych i ekonomicznych.

  U nas zdobędziesz wysokie kompetencje językowe i nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, otwartości w kontaktach z ludźmi, współpracy z przedstawicielami innych kultur oraz funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. Poznasz zagadnienia z różnych dziedzin naukowych, takich jak elementy prawa, nauki polityczne i społeczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia, historia oraz kultura.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Dyplomacja lokalna i regionalna
  • Kultura polityczna i media
  • Polityka zagraniczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Dyplomacja lokalna i regionalna
  • Polityka zagraniczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyplomacja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język polski lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyplomacja europejska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Europeistyka

  Interesujesz się życiem politycznym i społecznym Europy oraz procesami integracyjnymi Unii Europejskiej? Jeśli tak, to europeistyka jest kierunkiem właśnie dla Ciebie.

  Nasz program zapewnia dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Na studiach poznasz społeczno-polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej.

  Zdobędziesz również wiedzę na temat europejskiej tradycji, historii i kultury. Nauczysz się analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością UE oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne na europejskim i polskim rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
  • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eu regional policy
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne ue
  • Europejski samorząd terytorialny
  • Governance w ue
  • Ue w stosunkach międzynarodowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
  • Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
  • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne ue
  • Europejski samorząd terytorialny
  • Governance w ue
  • Ue w stosunkach międzynarodowych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język polski lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filozofia

  Na tym kierunku nauczymy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, a także logicznego, ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji i krytycznej analizy rzeczywistości.

  Podczas studiów poznasz istotne zagadnienia z dziedzin, takich jak historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii, jej miejsce w kulturze oraz odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia.

  Co po studiach

  Zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci zatrudnić się praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.

  Nasi absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, w instytucjach kultury oraz jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Filozofia
  • Dowolny przedmiot
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • GLOBAL COMMUNICATION Stopień: II REKRUTACJA

  The interdisciplinary two – year program of full-time master studies integrates knowledge and methods of two disciplines: international relations within the body of political science and media and communication studies. It’s the first such an offer in Poland.

  During the studies students will gain knowledge in theory of international relations and media and communication studies and a deep insight into the theory and practice of media-politics-business relations, framed by global developments.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Global communication jest posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Politologia

  Na politologii uzyskasz szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające zrozumieć zjawiska i procesy społeczne zachodzące w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

  Pamiętaj, że politologia nie jest kierunkiem tylko dla przyszłych polityków. To przede wszystkim studia dla świadomych obywateli, którzy chcą wiedzieć, jakie są mechanizmy władzy – jak ją zdobywać i na nią wpływać, realizując interesy i potrzeby społeczne. W Instytucie Politologii spotkasz się z wysoko wyspecjalizowaną kadrą o nowatorskim podejściu, która przyczyni się do Twojego satysfakcjonującego i indywidualnego rozwoju.

  W trakcie nauki poznasz zasady funkcjonowania parlamentu, rządu i partii politycznych, uzyskasz wiedzę z zakresu psychologii społecznej, ekonomii i komunikowania, a nawet religii i savoir-vivre’u, zdobędziesz umiejętność zbierania i przetwarzania informacji, nauczysz się samodzielnie analizować procesy społeczne i polityczne oraz dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z otoczeniem i kierować zespołami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Comparative politics; global security; media and politics; europe in the world
  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Media w polityce
  • Przywództwo polityczne
  • Służby zagraniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Central and east european studies; democracy and development in europe and caucasus; political communication; public administration; public policy
  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Przywództwo polityczne
  • Służby zagraniczne
  • Media i dziennikarstwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Przywództwo polityczne
  • Służby zagraniczne
  • Media i dziennikarstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Przywództwo polityczne
  • Służby zagraniczne
  • Media i dziennikarstwo

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Praca socjalna

  Chcesz nauczyć się, jak świadomie i kompetentnie pomagać osobom i grupom w trudnym położeniu? Jeśli tak – praca socjalna to kierunek właśnie dla Ciebie.

  Dlaczego ludzie bezdomni są bezdomni? Jak najefektywniej pomóc osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków? Co zrobić, aby najlepiej zaopiekować się dziećmi, które nie mają rodziców i dać im takie szanse życiowe, jakie mają ich rówieśnicy? A jak opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi? Praca socjalna to kierunek studiów nie tylko odpowiadający na te pytania, ale również uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

  To studia adresowane do wszystkich, którzy chcą się nauczyć pomagania ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nauczysz się, jak kompetentnie i efektywnie zdiagnozować różne problemy społeczne, a także jak skutecznie pomagać tym, których one dotknęły.

  Poznasz metody, techniki i środki pomocy społecznej, inicjowania nowych form pomocy oraz oceny skuteczności podjętych działań pomocowych, a także wykorzystywania potencjału i rozbudzania aktywności jednostek, grup i społeczności. Uzyskasz również podstawową wiedzę o współczesnej polityce społecznej oraz o instytucjach i organizacjach działających w obszarze problemów społecznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Socjologia

  Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Na tym kierunku zdobędziesz też wiedzę z zakresu innych nauk społecznych i zyskasz umiejętności związane z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem.

  Nauczysz się tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

  Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: wstęp do socjologii, ekonomię, psychologię, filozofię społeczną, historię myśli socjologicznej, mikrostruktury i makrostruktury społeczne, antropologię kulturową, teorie zmiany społecznej oraz przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego.

  Przedmioty kierunkowe na socjologii to m.in. metody i techniki badań socjologicznych, podstawy statystyki dla socjologów, analiza danych pierwotnych, analiza danych wtórnych, demografia społeczna oraz współczesne teorie socjologiczne. Będziesz również miał możliwość skorzystania z oferty przedmiotów uzupełniających, takich jak podstawy logiki, warsztaty komputerowe, encyklopedia prawa, kultura masowa czy opinia publiczna i jej badanie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komunikacja społeczna
  • Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
  • Społeczności lokalne
  • Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Intercultural mediation
  • Badanie rynku
  • Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych
  • Socjologia przestrzeni
  • Socjologia sztuki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja społeczna
  • Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Badanie rynku

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Badanie rynku
  • Aktywizacja społeczna
  • Komunikacja społeczna i badanie rynku
  • Stosowane badania społeczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Socjologia ekonomiczna

  Jak zażegnać kryzys w organizacji, a nawet wykorzystać go na swoją korzyść? W jaki sposób przygotować reklamę, aby trafiła w gusta konsumentów? A wreszcie – jak wykreować markę i nadać jej osobowość? Socjologia ekonomiczna odpowiada na te i wiele innych pytań. Jest kierunkiem interdyscyplinarnym i praktycznym, dającym wiedzę o zależnościach pomiędzy kulturą i strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym społeczeństwa.

  Podczas studiów nauczysz się, jak wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych, zdobędziesz także szerokie kompetencje społeczne.

  Znaczną część programu studiów zajmują zajęcia praktyczne, podczas których będziesz realizował indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze, dzięki którym zdobędziesz różnorodne umiejętności.

  Poznasz także metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, nauczysz się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia ekonomiczna jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Socjologia grup dyspozycyjnych

  Jeśli chcesz podjąć studia z zakresu bezpieczeństwa, wybierz socjologię grup dyspozycyjnych. Kierunek przygotowano specjalnie po to, aby przekazać wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa państwa oraz praktyczne umiejętności związane z zawodem socjologa.

  Ponad połowę przedmiotów na tym kierunku wybierasz sam, dzięki czemu możesz profilować proces kształcenia według własnych preferencji. Dzięki tym studiom zdobędziesz kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem na wypadek zaistnienia wielowymiarowych niebezpieczeństw oraz będziesz zdolny do oddolnego kształtowania bezpieczeństwa w organizacjach gospodarczych.

  Będziesz miał możliwość podjąć studia w ramach programów krajowej oraz międzynarodowej wymiany studentów, jak również możesz zaangażować się w działalność Akademickiego Koła Naukowego Security & Society, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań studentów, ich aktywizacja w działaniach naukowych i badawczych w środowisku (nie)bezpieczeństwa oraz integracja środowiska studenckiego z praktykami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
  • Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
  • Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie strukturami logistycznymi
  • Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
  • Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
  • Badania i ewaluacja polityk publicznych
  • Socjotechniki wpływu społecznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
  • Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
  • Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie strukturami logistycznymi
  • Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
  • Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
  • Badania i ewaluacja polityk publicznych
  • Socjotechniki wpływu społecznego

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wos, historia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe oferują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. To studia, które pozwolą Ci na pewne i świadome poruszanie się w sprawach europejskich i światowych.

  Podczas studiów poznasz i zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nauczysz się analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

  Nabędziesz także umiejętności i kompetencje niezbędne do komunikowania się i prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. Pomoże Ci w tym rozbudowany program nauczania języków obcych, obejmujący także zagadnienia z zakresu języka dyplomacji i biznesu.

  Na stosunkach międzynarodowych czeka na Ciebie bardzo zróżnicowana i stale poszerzana oferta specjalności i przedmiotów do wyboru. Proponujemy zajęcia z zakresu funkcjonowania służb zagranicznych, gospodarki i biznesu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej i mediów, interdyscyplinarne area studies (studia europejskie, niemieckie i wschodnie), jak również zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia europejskie
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Służby zagraniczne
  • Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Dyplomacja publiczna i media
  • Studia regionalne i rozwojowe
  • Współczesne służby dyplomatyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia europejskie
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Służby zagraniczne
  • Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka i biznes międzynarodowy
  • Studia niemieckie
  • Studia wschodnie
  • Dyplomacja publiczna i media
  • Studia regionalne i rozwojowe
  • Współczesne służby dyplomatyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

  To nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek, który korzysta z dorobku takich nauk, jak ekonomia, politologia, prawo czy socjologia. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.
  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa powstało dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zadaniem jest pomoc w dostosowywaniu programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.

  Program studiów ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jak i trendy ewolucyjne oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym.

  Jako student poznasz współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Pomogą Ci w tym przedmioty ogólne poświęcone analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa od ekonomicznego, społecznego, energetycznego poprzez kulturowe i ekologiczne, aż po technobezpieczeństwo.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie projektami społecznymi

  Ten interdyscyplinarny kierunek jest odpowiedzią na rosnącą na świecie potrzebę realizacji projektów społecznych. Poznasz na nim sposoby diagnozowania problemów społecznych, ich profesjonalnego rozwiązywania oraz kształtowania postaw obywatelskich. 

  W skali kraju zagadnienia związane z zarządzaniem projektami społecznymi podejmowane są jedynie fragmentarycznie w ramach innych kierunków studiów, tymczasem uczelnie z kręgu anglosaskiego, szczególnie w Australii, Kanadzie i USA, od wielu lat oferują tego typu kierunki (civic engagement) przeciwdziałające kryzysowi społeczeństwa obywatelskiego.

  Dzięki współpracy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i specjalistów ze sfery gospodarki oraz przedstawicieli samorządu i organów państwa powstał ten nowatorski kierunek, doceniony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która w kwietniu 2018 roku przyznała mu certyfikat „Studia z przyszłością” i „Laur Innowacji”.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikator w projektach społecznych
  • Analityk społeczny
  • Lider projektów społecznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikator w projektach społecznych
  • Analityk społeczny
  • Lider projektów społecznych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie projektami społecznymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie projektami społecznymi jest średnia ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (9)

michał Ocena

Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie projektami społecznymi to przykład na to, jak innowacyjną i nowoczesną uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski. Możemy zgłębiać dziedzinę, która cieszy się niemała popularnością na zagranicznych uczelniach.

dawid Ocena

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie zbudowane z wielu powiązań i gałęzi. Żeby je poznać należy mocno zagłębić się w temat i sporo pomyśleć. To strasznie ciekawy kierunek. Cieszę się, że go studiuję i cieszę się, że studiuję go właśni na Uniwersytecie Wrocławskim. To dla mnie najlepsze miejsce do nauki

Hubert Ocena

Studiuję niełatwy kierunek. Ale tym bardziej z większą ambicją i zaangażowaniem do niego podchodzę. Uczą się wspaniali ludzie, doświadczeni praktycy, dzięki którym nawet najcięższe zadanie wydaje się do wykonania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Wrocławskim. Otaczają cię fajni, pozytywni ludzie.

Tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim otwierają głowę na nowe doznania, nowe pokłady wiedzy, nowe doświadczenia

filip Ocena

Filozofia to ciekawa dziedzina, prowadząca do interesujących wniosków o świecie i o nas samych. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba jej się uczyć od najlepszych i w jak najlepszych warunkach. Takie znalazłem na Uniwersytecie Wrocławskim.

Karina Ocena

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której można zdobyć świetne wykształcenie, poznać ciekawych ludzi i postawić pierwszy krok na drodze zawodowej

paweł Ocena

Myśląc o studiach, myślałem też o tym, co będzie się działo po ich ukończeniu. Uniwersytet Wrocławski zapewnia bardzo dobre wykształcenie, a Wrocław to świetne miejsce do realizowania planów zawodowych.

Patrycja Ocena

Polecam.

Ja1 Ocena

Nic więcej nie mam do dodania