• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BiIN) są prowadzone na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, od 25 lat. Pierwsza edycja BiIN odbyła się w roku akademickim 1995/1996. W dotychczasowych dwudziestu dwóch edycjach studiów podyplomowych BiIN uczestniczyło 905 słuchaczek i słuchaczy.

  Program studiów obejmuje zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa, medioznawstwa, marketingu i promocji, edukacji medialnej oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej.

  Studia BiIN mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach ośrodków informacji i bibliotek ‒ naukowych, publicznych, specjalistycznych. Studia BiIN nie dają uprawnień nauczycielskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)