• ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów analiza i kreowanie trendów

  Analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie ‑ daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty projektowe, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe.

  Kierunek kształci w zakresie rzadkiej a zyskującej na znaczeniu umiejętności projektowania usług oraz projektowania społecznego z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem, ułatwiającym start zawodowy.

  W uczelniach amerykańskich, belgijskich, fińskich, holenderskich, kanadyjskich, portugalskich, szwajcarskich, tajwańskich i włoskich powstały kierunki i ścieżki kształcenia w zakresie trendwatchingu, foresightu strategicznego oraz społecznego, analizy trendów i wdrożeń, futures studies. Analiza i kreowanie trendów jest ich odpowiednikiem. W Polsce jest nadal jedynym takim kierunkiem studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analiza i kreowanie trendów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu inicjowanie działań społecznych i kulturalnych. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. 
  Zna media regionalne i ogólnopolskie. Potrafi analizować i współtworzyć media we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, ma praktykę w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej.
  Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych oraz fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej i procesów komunikowania masowego.
  Absolwent może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy. Obszary zatrudnienia to: prasa, radio, telewizja, portale internetowe, instytucje użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, agendy prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowe media
  • Dokumentalistyka medialna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja wizerunkowa
  • Radiowo-telewizyjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego na kierunkach: wykaz kierunków. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów filologia angielska

  Absolwent studiów pierwszego stopnia zakres kształcenia filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tym samym lub pokrewnym zakresie kształcenia oraz kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. 

  Celem kształcenia na kierunku filologia, zakres filologia angielska jest:

  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu co najmniej B2+/C1 znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, prezentacji zdobytej wiedzy w języku angielskim,
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  • wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji  interkulturowych,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów filologia angielska w zakresie nauczania języka
  Oferta filologii angielskiej w zakresie nauczania języka jest skierowana do przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Oprócz przygotowania ogólnoakademickiego,  studenci rozwijają znajomość języka angielskiego oraz wiedzę na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych niezbędną do wykonywania zawodu.
  Dodatkowo, zajęcia z dydaktyki języka obcego prowadzone przez doświadczonych i praktykujących wykładowców wyposażają studentów w narzędzia przydatne w zawodzie nauczyciela. Absolwenci filologii angielskiej w zakresie nauczania języka znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowych.
  Zdecydowana większość zajęć odbywa się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dołącz do społeczności filologii angielskiej w zakresie nauczania języka i spotkaj pasjonatów nauczania języka angielskiego zarówno wśród wykładowców, jak i studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów filologia germańska

  Studia na kierunku filologia germańska skierowane są do osób lubiących uczyć się języka niemieckiego i interesujących się językiem i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Przygotowujemy do pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka niemieckiego oraz specjalistyczna wiedza z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego i komunikacji interkulturowej.

  Cele kształcenia:

  • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa germańskiego.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego.
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
  • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów filologia polska
  Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Absolwent posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne do pracy naukowej. Mamy urozmaicony i ciekawy program studiów, obejmujący między innymi przedmioty: historię literatury polskiej, literaturę powszechną, analizę i interpretację dzieł literackich, wiedzę o kulturze, stylistykę, wiedzę o historii języka polskiego oraz wiedzę o współczesnym języku polskim.
  Oferta podjęcia pracy przez absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie studiów, co daje możliwość zatrudnienia w szkołach i ośrodkach wychowawczych, redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach oświatowych i kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach.
  Proponowane specjalności gwarantują dostęp do wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej nauki i sztuki o profilu humanistycznym. Dotyczy to na przykład funkcjonowania i charakteru literatury pogranicza oraz dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo tekstów
  • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów filologia rosyjska

  Studentom filologii rosyjskiej gwarantujemy nowatorskie nauczanie języka (od podstaw i na poziomie zaawansowanym) w oparciu o autorskie programy i podręczniki wykładowców UWM. W ramach wykładów i ćwiczeń w nowoczesny sposób prezentowana jest wiedza o kulturze i historii Rosji, realiach i stosunkach politycznych, rosyjskiej literaturze i myśli filozoficzno-religijnej.

  Oferta edukacyjna  obejmuje języki specjalistyczne (granica, biznes, turystyka, geografia, malarstwo, muzealnictwo), których opanowanie zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Każdy student ma możliwość rozwijania zainteresowań humanistycznych i pasji poprzez pracę w studenckich w kołach naukowych oraz udział w międzynarodowych projektach przekładowych i kulturowych. Jako jedyni w Polsce oferujemy unikalną tematykę zajęć (emigrantologia, kultura staroobrzędowców).

  Celem kształcenia na kierunku filologia, w zakresie: filologia rosyjska jest osiągnięcie znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów filozofia

  Celem studiowania filozofii jest rozwijanie twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postawy społecznego zaangażowania. Kształcenie filozoficzne rozwija umiejętności w zakresie poprawnego rozumowania, rozpoznawania technik manipulacji, fałszywych, stereotypowych i krzywdzących założeń, prezentacji własnego punktu widzenia w sposób precyzyjny, logicznie ustrukturyzowany oraz uczciwości w ocenie.

  Filozofia jest dla ludzi ciekawych świata i dociekliwych, dążących do samodzielności i niezależności w myśleniu i ocenianiu rzeczywistości, zdolnych do odważnej obrony własnych poglądów.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów historia
  Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające.
  Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.
  Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Spec. nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
  • Historia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Spec. nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów interdyscyplinarne studia strategiczne

  Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:

  • administracyjnym,
  • menedżerskim,
  • dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych),
  • społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym),
  • kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju),
  • prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych),
  • komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych),
  • techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów lingwistyka w biznesie

  Kierunek lingwistyka w biznesie, realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych, stanowi unikalną w skali kraju fuzję studiów filologicznych i ekonomicznych, która pozwoli absolwentom połączyć wysokie kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i wymiany międzynarodowej.

  Kształcenie na tworzonym kierunku oparte jest na modelu modułowym, a jego celem jest zapewnienie zarówno przygotowania filologicznego (moduły: praktycznej nauki języka, lingwistyczny, kulturoznawczy), jak i ekonomicznego (moduł biznes), wspartego zajęciami z zakresu ogólnego przygotowania humanistyczno-społecznego (moduł kształcenia ogólnego). Studia mają więc charakter interdyscyplinarny, a ich absolwent będzie dysponował nie tylko doskonałą znajomością dwóch języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego, lecz także opanuje podstawową wiedzę ekonomiczną.

  Łączenie tego typu umiejętności już na etapie kształcenia akademickiego wciąż jest rzadkością, a osoby, które posiadają takie kompetencje, stają się niezwykle atrakcyjne na rynku pracy. Wiedza ekonomiczna powinna być zawsze wzmocniona dobrze rozwiniętymi umiejętnościami z zakresu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzykulturowych oraz tzw. kompetencji miękkich.

  Kierunek lingwistyka w biznesie pozwala zatem w sposób harmonijny połączyć dwa obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji, stanowiąc doskonałą ofertę dla tych wszystkich, który chcą wyjść poza standardowe, jednotorowe kształcenie filologiczne/ekonomiczne i podejmą wyzwanie kształcenia integralnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów logopedia

  Logopedia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii, pedagogiki i sztuki. Na UWM powstał jako wynik współpracy trzech Wydziałów: Humanistycznego, Medycznego (obecnie Wydziału Lekarskiego i Szkoły Zdrowia Publicznego UWM) oraz Nauk Społecznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedia edukacyjna i artystyczna
  • Logopedia kliniczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WOJSKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów wojskoznawstwo
  Obszar Warmii i Mazur to jeden z największych skansenów militarnych w Polsce. Liczne muzea, zamki (Malbork, Olsztyn, Działdowo, Nidzica), a także fortyfikacje z różnych okresów historycznych czynią ten region idealnym do prowadzenia studiów terenowych i uprawiania turystyki militarnej.
  Zainteresowanie dziejami wojska widoczne jest w zaangażowaniu młodzieży w liczne przedsięwzięcia inscenizacyjne i rekonstrukcyjne, m.in. związane z bitwą pod Grunwaldem czy okresem wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. Instytucje samorządowe, muzea i ośrodki kultury zwracają coraz większą uwagę na historię militarną swojego regionu, traktując ją jako doskonały walor promocyjny.
  Również Wojsko Polskie i Straż Graniczna na obszarze dzisiejszej Polski północnej są jednymi z większych pracodawców. Celem kształcenia na kierunku Wojskoznawstwo jest realizacja misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych będących podstawą, a nawet gwarancją sukcesu w przyszłej pracy zawodowej m.in. w służbach mundurowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)