ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93

Fax: (0 89) 523 34 40

e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

http://wet.uwm.edu.pl/

ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93

Fax: (0 89) 523 34 40

e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

http://wet.uwm.edu.pl/

 • WETERYNARIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: lekarz weterynarii
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Weterynaria
  Kształcenie na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Wiedza z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych stanowi punkt wyjścia do poznania i zrozumienia procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, gwarantujących dobre zdrowie i wysoką produkcyjność zwierząt, a także podstaw diagnozowania i leczenia chorób.
  W jednakowym stopniu dotyczy to zagadnień produkcji zwierzęcej, profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki, terapii i zwalczania chorób zwierząt, jak również nadzoru sanitarnego nad procesami produkcyjnymi żywności zwierzęcego pochodzenia oraz ochrony zdrowia publicznego. W procesie kształcenia stosowane są następujące metody dydaktyczne: wykłady (tradycyjne i interaktywne), ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, kliniczne, sekcyjne, terenowe), seminaria, kuratoria kliniczne oraz praktyki hodowlane, kliniczne i sanitarne.
  Materiał dydaktyczny stanowią również pacjenci przyjmowani w ambulatoriach Wydziału, zwierzęta w fermach, zwierzęta rzeźne i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz tkanki i zwłoki zwierząt. Zgodnie z Art.76 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” datą ukończenia studiów jest data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: