ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93

Fax: (0 89) 523 34 40

e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

http://wet.uwm.edu.pl/

ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93

Fax: (0 89) 523 34 40

e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

http://wet.uwm.edu.pl/

 • WETERYNARIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: lekarz weterynarii
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów weterynaria
  Kształcenie na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Wiedza z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych stanowi punkt wyjścia do poznania i zrozumienia procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, gwarantujących dobre zdrowie i wysoką produkcyjność zwierząt, a także podstaw diagnozowania i leczenia chorób.
  W jednakowym stopniu dotyczy to zagadnień produkcji zwierzęcej, profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki, terapii i zwalczania chorób zwierząt, jak również nadzoru sanitarnego nad procesami produkcyjnymi żywności zwierzęcego pochodzenia oraz ochrony zdrowia publicznego. W procesie kształcenia stosowane są następujące metody dydaktyczne: wykłady (tradycyjne i interaktywne), ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, kliniczne, sekcyjne, terenowe), seminaria, kuratoria kliniczne oraz praktyki hodowlane, kliniczne i sanitarne.
  Materiał dydaktyczny stanowią również pacjenci przyjmowani w ambulatoriach Wydziału, zwierzęta w fermach, zwierzęta rzeźne i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz tkanki i zwłoki zwierząt. Zgodnie z Art.76 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” datą ukończenia studiów jest data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)