ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93

Fax: (0 89) 523 34 40

e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

http://wet.uwm.edu.pl/

ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93

Fax: (0 89) 523 34 40

e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

http://wet.uwm.edu.pl/

 • WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Weterynaria
  Kształcenie na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Wiedza z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych stanowi punkt wyjścia do poznania i zrozumienia procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, gwarantujących dobre zdrowie i wysoką produkcyjność zwierząt, a także podstaw diagnozowania i leczenia chorób.
  W jednakowym stopniu dotyczy to zagadnień produkcji zwierzęcej, profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki, terapii i zwalczania chorób zwierząt, jak również nadzoru sanitarnego nad procesami produkcyjnymi żywności zwierzęcego pochodzenia oraz ochrony zdrowia publicznego. W procesie kształcenia stosowane są następujące metody dydaktyczne: wykłady (tradycyjne i interaktywne), ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, kliniczne, sekcyjne, terenowe), seminaria, kuratoria kliniczne oraz praktyki hodowlane, kliniczne i sanitarne.
  Materiał dydaktyczny stanowią również pacjenci przyjmowani w ambulatoriach Wydziału, zwierzęta w fermach, zwierzęta rzeźne i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz tkanki i zwłoki zwierząt. Zgodnie z Art.76 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” datą ukończenia studiów jest data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: