• NAUKI O RODZINIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów nauki o rodzinie
  Student poznaje społeczne problemy związane z życiem rodzinnym, zdobywa gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym.
  Przygotowuje się do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowywany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych.
  Potrafi udzielać wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z trudnościami, w szczególności takimi jak: niewłaściwie ukształtowane relacje pomiędzy członkami rodziny, uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba.
  W zależności od wybranego zakresu kształcenia zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy np. w charakterze asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego lub coacha i tutora rodzinnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mediacja rodzinna
  • Coaching i tutoring rodzinny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mediacja rodzinna
  • Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lub 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lub 6 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów teologia
  Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych.
  Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.
  Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczanie religii
  • Formacja kapłańska
  • Teologia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)