ul. Kard. Hozjusza 15,

11-041 Olsztyn

tel. 89 523-89-46

fax 89 523-80-07

e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wt/

ul. Kard. Hozjusza 15,

11-041 Olsztyn

tel. 89 523-89-46

fax 89 523-80-07

e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wt/

 • NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Nauki o rodzinie
  Absolwent posiada gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych.
  Potrafi udzielać wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z trudnościami, w szczególności takimi jak: uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba. Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy np. w charakterze asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mediacja rodzinna
  • Wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mediacja rodzinna
  • Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny do wyboru, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek: nauki o rodzinie, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), kierunku: nauki o rodzinie lub innego kierunku studiów. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów  ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa Dziekan. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Teologia
  Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych.
  Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.
  Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczanie religii
  • Formacja kapłańska
  • Teologia

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Teologia
  1. Filozofia
  2. Geografia
  3. Historia
  4. Język łaciński i kultura antyczna
  5. Język polski
  6. Język obcy nowożytny*
  7. Matematyka
  8. Wiedza o społeczeństwie

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: