Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Dodaj do ulubionych

Nauki o rodzinie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Nauki o rodzinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku nauki o rodzinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności nauki o rodzinie możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | nauki o rodzinie - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia nauki o rodzinie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku nauki o rodzinie: asystentura rodziny i wsparcie, coaching i tutoring rodzinny, opieka nad osobą starszą, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku nauki o rodzinie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nauki o rodzinie:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUKI O RODZINIE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nauki o rodzinie +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Teologii KUL stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Nauki o rodzinie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Nauki o rodzinie - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nauki o rodzinie studia niestacjonarne

Nauki o rodzinie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nauki o rodzinie studia I stopnia

Nauki o rodzinie studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nauki o rodzinie

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauki o rodzinie

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku nauki o rodzinie są studiami interdyscyplinarnymi, co oznacza, że łączą w sobie materiały z różnych dziedzin, jak np. socjologia, politologia, prawo, ekonomia, psychologia, pedagogika czy teologia i współczesna filozofia.

Jako student tego kierunku, zależnie od wybranej uczelni, możesz uczęszczać na zajęcia z przedmiotów takich jak socjologia wychowania, socjologia rodziny, psychologia małżeństwa i rodziny, demografia, seksuologia, psychologia prenatalna, prawo kanoniczne, prawo rodzinne, antropologia, etyka małżeństwa i tym podobne.

Istnieją różne specjalności, które student będzie mógł wybrać podczas toku studiów, a jest to między innymi asystent rodziny, mediacja rodzinna, profilaktyka społeczna, nauczycielska, poradnictwo rodzinne.

Wiedza w jaką zostaniesz wyposażony da Ci możliwość podążania tą ścieżką kariery, która będzie wydawała Ci się najodpowiedniejsza, ponieważ jako absolwent tego kierunku studiów będziesz miał dużo opcji zawodowych do wyboru.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • socjologii
 • psychologii rodzinnej
 • prowadzenia mediacji rodzinnej
 • metod planowania rodziny
 • teologii
 • pedagogiki szkolnej

Jak wyglądają studia na kierunku nauki o rodzinie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek nauki o rodzinie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych i psychologicznych.

 

Studia na kierunku Nauki o rodzinie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku nauki o rodzinie, zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Historia wychowania w rodzinie
 • Wstęp do socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Pedagogika społeczna

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalnościowych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku nauki o rodzinie rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.

Ponadto nauczysz się podejmować działania profilaktyczne, mające na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania rodziny. Ponadto wykształcisz niezwykle istotne kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Czym jest rodzina? Chyba każdy z nas zna odpowiedź na to pytanie. Rodzina jest najważniejszą i podstawową komórką społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo - oto jak socjologowie ją definiują w najprostszy sposób.

Jeśli jesteś osobą, której z łatwością przychodzi pomoc innymi, wyrozumiałą, komunikatywną, emaptyczną, a w dodatku ze zdolnościami pedagogicznymi i lubisz dzieci - powinieneś zastanowić się nad studiami na kierunku nauki o rodzinie.

Nie powinno ujść Twojej uwadze współczesne pojmowanie rodziny przez rozmaite środowiska światopoglądowe, religijne, polityczne. Wybierając zatem uczelnię, na której chciałbyś podjąć naukę, powinieneś pamiętać o tym, że przekazywana wiedza może się różnić w zależności od tego, czy uniwersytet jest świecki, czy kościelny.

Ten kierunek studiów może być dobrym wyborem ze względu na to, iż wydaje się być swoistą odpowiedzią na problemy państwa z demografią - coraz mniejszą dzietnością czy coraz częstszym rozpadem małżeństw. Osoby, które zgłębiły nauki o rodzinie stawiane są zatem na pozycji pożądanych we współczesnym społeczeństwie.

 

5. Gdzie studiować Nauki o rodzinie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Nauki o rodzinie:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku nauki o rodzinie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauki o rodzinie

Absolwent kierunku nauki o rodzinie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • nauczyciel przedmiotów typu “wychowanie do życia w rodzinie”
 • doradca rodzinny
 • mediator
 • placówkach pomocy społecznej
 • poradniach specjalistycznych
 • placówkach służby zdrowia oraz resocjalizacyjnych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych (świetlice szkolne)

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu