Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Studia na kierunku nauki o rodzinie możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Nauki o rodzinie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Nauki o rodzinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku nauki o rodzinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku nauki o rodzinie możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | nauki o rodzinie - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia nauki o rodzinie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku nauki o rodzinie: asystentura rodziny i wsparcie, coaching i tutoring rodzinny, opieka nad osobą starszą, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku nauki o rodzinie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nauki o rodzinie:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Nauki o rodzinie - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauki o rodzinie

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku nauki o rodzinie są studiami interdyscyplinarnymi, co oznacza, że łączą w sobie materiały z różnych dziedzin, jak np. socjologia, politologia, prawo, ekonomia, psychologia, pedagogika czy teologia i współczesna filozofia.

Jako student tego kierunku, zależnie od wybranej uczelni, możesz uczęszczać na zajęcia z przedmiotów takich jak socjologia wychowania, socjologia rodziny, psychologia małżeństwa i rodziny, demografia, seksuologia, psychologia prenatalna, prawo kanoniczne, prawo rodzinne, antropologia, etyka małżeństwa i tym podobne.

Istnieją różne specjalności, które student będzie mógł wybrać podczas toku studiów, a jest to między innymi asystent rodziny, mediacja rodzinna, profilaktyka społeczna, nauczycielska, poradnictwo rodzinne.

Wiedza w jaką zostaniesz wyposażony da Ci możliwość podążania tą ścieżką kariery, która będzie wydawała Ci się najodpowiedniejsza, ponieważ jako absolwent tego kierunku studiów będziesz miał dużo opcji zawodowych do wyboru.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • socjologii
 • psychologii rodzinnej
 • prowadzenia mediacji rodzinnej
 • metod planowania rodziny
 • teologii
 • pedagogiki szkolnej

Jak wyglądają studia na kierunku nauki o rodzinie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek nauki o rodzinie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych i psychologicznych.

 

Studia na kierunku Nauki o rodzinie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku nauki o rodzinie, zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Historia wychowania w rodzinie
 • Wstęp do socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Pedagogika społeczna

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalnościowych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku nauki o rodzinie rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.

Ponadto nauczysz się podejmować działania profilaktyczne, mające na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania rodziny. Ponadto wykształcisz niezwykle istotne kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Czym jest rodzina? Chyba każdy z nas zna odpowiedź na to pytanie. Rodzina jest najważniejszą i podstawową komórką społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo - oto jak socjologowie ją definiują w najprostszy sposób.

Jeśli jesteś osobą, której z łatwością przychodzi pomoc innymi, wyrozumiałą, komunikatywną, emaptyczną, a w dodatku ze zdolnościami pedagogicznymi i lubisz dzieci - powinieneś zastanowić się nad studiami na kierunku nauki o rodzinie.

Nie powinno ujść Twojej uwadze współczesne pojmowanie rodziny przez rozmaite środowiska światopoglądowe, religijne, polityczne. Wybierając zatem uczelnię, na której chciałbyś podjąć naukę, powinieneś pamiętać o tym, że przekazywana wiedza może się różnić w zależności od tego, czy uniwersytet jest świecki, czy kościelny.

Ten kierunek studiów może być dobrym wyborem ze względu na to, iż wydaje się być swoistą odpowiedzią na problemy państwa z demografią - coraz mniejszą dzietnością czy coraz częstszym rozpadem małżeństw. Osoby, które zgłębiły nauki o rodzinie stawiane są zatem na pozycji pożądanych we współczesnym społeczeństwie.

 

5. Gdzie studiować Nauki o rodzinie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Nauki o rodzinie:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku nauki o rodzinie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauki o rodzinie

Absolwent kierunku nauki o rodzinie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • nauczyciel przedmiotów typu “wychowanie do życia w rodzinie”
 • doradca rodzinny
 • mediator
 • placówkach pomocy społecznej
 • poradniach specjalistycznych
 • placówkach służby zdrowia oraz resocjalizacyjnych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych (świetlice szkolne)

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nauki o rodzinie studia niestacjonarne

Nauki o rodzinie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nauki o rodzinie studia I stopnia

Nauki o rodzinie studia II stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Nauki o rodzinie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)